Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. СУПЕРЕЧКА

Бесіду потрібно проводити так, щоб співрозмовників із ворогів робити друзями, а не друзів - ворогами

Піфагор

§ 47. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. РІЗНОВИДИ СУПЕРЕЧКИ

Про те, що таке суперечка та як співвідносяться між собою поняття «суперечка», «диспут», «дискусія», «полеміка»

428. Прочитайте поради давніх римлян. Поясніть, як ви розумієте ці висловлення.

• Якщо не вмієш говорити, навчися слухати.

Auscultare disce, nescis toqui.

• Думай, що кажеш, коли й кому.

• Про принципи не сперечаються.

Cave, quid dicas, quando et cui.

De principiis non est disputan- dum.

• Не кажи про те, чого не знаєш.

• Потрібно вислухати й іншу сторону в суперечці.

Neс sutor ultra crepidam. Audiatur et altera dars.

• Де згода, там перемога.

Ubi concordia - ibi victoria.

Суперечка

Суперечка - це комунікативна ситуація, під час якої кожна зі сторін аргументовано відстоює свою позицію й намагається розкритикувати, спростувати позицію іншої сторони. Суперечку можна визначити як процес обміну протилежними думками.

Зіткнення думок

Будь-яка суперечка передбачає зіткнення думок або позицій. Якщо немає такого зіткнення, то немає й самої суперечки, а є інший вид комунікації, наприклад проповідь, молитва, лекція, доповідь. Також не є суперечкою комунікативна ситуація, за якої співрозмовник нейтрально або позитивно (тобто некритично) ставиться до позиції суперника.

Пошук істини

Головне завдання суперечки - вирішення конкретної проблеми, прийнятне для всіх сторін. У суперечці народжується істина, тому ті, хто сперечаються, докладають зусиль для її пошуку. В ідеалі суперечка не тільки приносить користь, а й викликає почуття задоволення, збуджує думку, дає змогу насолодитися інтелектуальною перемогою.

Толерантність

Багато хто в сучасному суспільстві не вміє толерантно вести суперечку, брати участь у конструктивному діалозі, аргументувати свою позицію. Тому суперечка часто перетворюється на сварку, опоненти просто ображають одне одного, поводяться брутально, а слушні пропозиції викликають у них негативні емоції.

Причини деструктивних суперечок:

• нетерпимість до чужої думки;

• егоїзм, амбіційність;

• упевненість у власній непогрішності;

• категоричність суджень;

• нездатність іти на компроміс; нерозуміння реальних процесів, що відбуваються в суспільстві

Я не сприймаю вашої думки, але я помру за те, щоб ви мали право її висловити.

(Вольтер)

Ніколи не сперечайтеся з дурнем - з боку можуть не помітити різниці

(Закон Мерфі)

430. Прочитайте запитання. Чи можуть вони бути предметом суперечки? Якщо так, то за якої умови?

1. У чому полягає сенс життя? 2. Як найшвидше вийти на шлях суспільного прогресу? 3. Від чого залежить розвиток обдарованості дитини: від генетичних здібностей чи від впливу зовнішніх факторів? 4. Що важливіше: ким бути чи яким бути? 5. Що є визначальним у становленні особистості: походження й родинне виховання чи зусилля самої людини?

Попрацюйте в парах

431. І. Виберіть з попередньої вправи одне запитання. Сформулюйте за ним дві протилежні позиції. Розподіліть між собою ці позиції та аргументуйте їх. Спробуйте знайти компромісний варіант відповіді на обране запитання.

II. Чи завжди можна вважати переможцем у суперечці (особливо з друзями) людину, яка довела свою виняткову правоту? Чи можуть друзі через дріб’язкову суперечку посваритися або навіть стати ворогами? Обґрунтуйте свої відповіді.

Дискусія (від лат. discussio - дослідження, розгляд)

Це публічна суперечка, мета якої полягає в спільному пошуку істини, у з’ясуванні й порівнянні різних точок зору, у знаходженні шляхів вирішення спірного питання. Навіть якщо учасники дискусії не дійшли спільної думки, все ж таки взаєморозуміння між сторонами посилюється. Дискусію часто розглядають як метод, що активізує процес навчання, вивчення складної теоретичної проблеми.

Полеміка (від гр. polemikos - ворожий, войовничий)

Це публічна суперечка, у якій є конфронтація, протистояння, протиборство сторін, ідей і думок. У зв’язку з цим її можна визначити як боротьбу принципово протилежних думок, боротьбу ідейну, світоглядну, моральну, як суперечку з метою утвердження власного погляду, своєї думки. Однак варто враховувати те, що справжня полеміка ведеться не просто заради перемоги як такої. Спираючись на принципові позиції, полемісти намагаються вирішити соціально значимі питання.

Диспут (від лат. disputo - досліджую, сперечаюсь)

Це публічна суперечка, предметом якої є наукове або суспільно важливе питання. На диспут запрошують широке коло фахівців, які виголошують доповіді з певної проблеми, а також опонентів, зацікавлених осіб. Диспут старанно планують. Учасників ознайомлюють з темою, вони опрацьовують необхідну літературу, щоб аргументовано відстоювати свою позицію.

Дебати (від франц. debate - сперечатися)

Це суперечки, які виникають під час обговорення доповідей, виступів на зборах, засіданнях, конференціях тощо. У сучасному суспільстві дебати використовують як специфічний спосіб передвиборчої агітації, метою якого є публічна перемога над суперником.

Зверніть увагу!

Якщо учасники дискусії або диспуту, відстоюючи протилежні думки, намагаються дійти якоїсь єдиної думки, знайти спільне рішення, установити істину, то мета полеміки зовсім інша - не досягнення згоди, а перемога над супротивником, відстоювання й захист своєї позиції.

432. І. Прочитайте лист у газету. Наскільки описана ситуація є актуальною?

ОНУК

Моєму онукові 15 років. У нього є мама, тато, бабуся й дідусь. Так приємно писати ці слова саме так, а не як він нас називає — дідок і бабка.

Навіть не можу згадати, на якому етапі ми його «втратили». Спочатку почав різати слух тон, яким розмовляв наш хлопчик. Жодні зауваження, повчання не давали результатів.

Здавалося, що він просто отримує насолоду, спостерігаючи за тим, як ми бурхливо й емоційно реагуємо на його відповіді. Він уміло й жорстоко кривдив нас словами, випробовував наше терпіння аж до нашої агресії. Коли ми починали кричати й пояснювати, що, крім нас, ще є люди, з якими йому доведеться спілкуватися, і що не всі його приймуть таким, за якого він себе видає, він твердив, що йому байдуже.

Потім батьки купили йому планшет. Із цього все й почалося. Хлопець повністю поринув у віртуальне життя. Коли він сідає за комп’ютерні ігри, це зовсім інша людина.

І найдивніше, що він запрошує мене, аби я зрозуміла, чому в Інтернеті йому цікавіше, ніж у реальності.

А мені шкода змарнованого часу. Онук міг би прочитати цікаву книжку, побувати в театрі, прогулятися Печерськом, захоплюючись подихом старовини. У цьому наші погляди не збігаються. Як до нього підійти? Чим захопити? Яким способом? (З газети «Голос України»).

II. Висловіть й обґрунтуйте свої позиції стосовно таких запитань:

• Хто винен у родинному конфлікті?

• Чи можливо й у який спосіб налагодити теплі стосунки в родині хлопця?

• Чи може реальне життя бути цікавішим, ніж віртуальний простір? До яких небезпечних наслідків може призвести надмірне захоплення спілкуванням у соціальних мережах?

• Чи може спільна діяльність чи спільне захоплення (і яке саме) дорослих і дітей бути містком на шляху до порозуміння?

III. Висловлення кого з однокласників, на вашу думку, було більш переконливим? Свою відповідь поясніть.

433. У правовій державі з демократичним стилем управління зростає роль конструктивного діалогу не лише в політиці й пропаганді, а й у бізнесі, обслуговуванні населення, культурі, освіті, міжнародній дипломатії, судовій практиці та інших сферах суспільного життя.

Обґрунтуйте важливість конструктивного діалогу в таких сферах життя: політиці, освіті, бізнесі, культурі, сімейному житті.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити