Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. СУПЕРЕЧКА

§ 48. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ. АРГУМЕНТИ

Про те, чого не можна робити під час суперечки, як довести думку, та про типові помилки в аргументації й критиці

ПРИГАДАЙМО. Що таке аргументи?

434. Прочитайте висловлення. Про які особливості аргументації йдеться в кожному з них?

1. …Хай неправда викрита - у пристрасті тисячі доказів, щоб пустити цю неправду знову в хід (Жан Робіне). 2. Хто доводить багато, той нічого не доводить (Латинський вислів). 3. Аргументи не рахують, а зважують (Грецький вислів). 4. Усе сказано ніколи не буде. Суперечка думок безкінечна (С. Рамишвілі). 5. Дзвінка цитата спокушає нас більше, ніж правдиве мовлення (М. Монтень). 6. Говори з переконанням - слова й вплив на слухачів прийдуть самі собою (І. Гете). 7. Одне слово, сказане від щирого серця, діє на наш розум сильніше усяких найважливіших доказів і переконливіше всяких розмірковувань… (А. Аміель).

Правила

Суперечка, як і будь-яка боротьба, відбувається за певними правилами, які передбачають використання одних тактичних прийомів і забороняють інші. Якщо ці правила порушують, то суперечку припиняють або ж вона переростає в конфлікт. Дотримання правил ведення суперечки дає змогу гідно вийти з будь-якого інтелектуального змагання й зберегти повагу до себе незалежно від результатів.

Правила ведення суперечки

Не потрібно / Не можна

Потрібно


✵ говорити занадто довго та занадто часто;

✵ вступати в суперечку лише за згодою іншої людини;


✵ перебивати опонента, окрім необхідності уточнення певного поняття, положення;

✵ критикувати висловлення, позицію, а не людину;


✵ на початку розмови домовитися про значення термінів, дефініцій;


✵ говорити занадто довго та занадто часто;


✵ поважати погляди всіх учасників суперечки;


✵ перебивати опонента, окрім необхідності уточнення певного поняття, положення;


✵ бути непоступливим, але тільки в тому випадку, якщо ви впевнені

у своїй правоті й можете її обґрунтувати;


✵ дискутувати чи сперечатися стосовно тих питань, які є аксіомами (не потребують доведення);


✵ сперечатися, озброївшись фактами й аргументами;


✵ змінювати чи підмінювати тему суперечки іншою;


✵ наголошувати в різних контекстах на основних положеннях,

поняттях кілька разів, щоб вашу позицію запам’ятали й закріпили;


✵ замінювати розумні, логічні докази емоціями й з’ясуванням суто особистісних стосунків;


✵ викладати зразу всі положення чи аргументи. Послідовно підкидайте аргументи, але завжди майте про запас що сказати;

✵ демонструвати спокій, витримку, доброзичливість, толерантне ставлення до опонента;


✵ уміти визнавати себе неправим, завжди бути готовим відступити,

попросити вибачення;


✵ усе заперечувати, бути впертим.


Можна погодитися з певними положеннями опонента, а відтак заперечити йому в найсуттєвішому;


✵ поводити себе у випадку поразки чемно й гідно


✵ переходити «на особистості»;


✵ підвищувати тон, зриватися на крик


Культура мовлення

Важливу роль у суперечці відіграє культура мовлення. Уміле й безпомилкове використання лексичних засобів, відсутність штампів, неординарність мовленнєвої поведінки, урахування мовленнєвого рівня й досвіду супротивника позитивно впливають на процес обговорення, на психологічний стан учасників, сприяють усуненню емоційного напруження. Недбалість у доборі слів чи збіднений словниковий запас може негативно позначитися не тільки на авторитеті мовця, а й на його позиції.

Зверніть увагу!

Обов’язковою умовою будь-якої суперечки є чітка визначеність тези, яка не допускає двозначності. Інакше суперечка буде безпредметною й марною.

Коло думок

435. Прочитайте фрагмент суперечки двох науковців. Поясніть, чим небезпечна така категоричність і нігілізм. Чи можна в суперечці бути занадто самовпевненим?

- Те, що я сказав, - істина, тому що я сказав це.

- Те, чого я не говорив, - не істина, тому що я не говорив цього (За Шарлем Луї Монтеск’е).

Ситуація

436. Уявіть, що ви брали участь у дискусії щодо використання альтернативних джерел енергії. Ви гарно виступили, навели переконливі аргументи, але опонент був сильнішим за вас. Спробуйте гідно вийти з цієї ситуації. Завершіть запропоновані речення.

✵ Сьогодні, справді, ще не час, але…

✵ Ви самі невдовзі переконаєтеся…

✵ Ми до цього повернемося пізніше, а зараз…

✵ На жаль, ви мене не зрозуміли…

✵ Шкода, що я поки що не зміг переконати вас, оскільки…

Аргументи

Для того щоб довести істинність чи хибність висловленої позиції, треба навести аргументи. Аргументи - це докази, які учасники суперечки використовують для переконання партнерів.

Факти

Найнадійнішим видом аргументів є факти. Якщо ж використовувати посилання на авторитети, то необхідно пам’ятати, що авторитети повинні бути прийнятними в тій чи тій аудиторії, тобто вони насправді повинні мати високий статус. Беззаперечні судження - це закони, теорії, аксіоми, традиційно прийняті в певній людській спільноті як істинні.

Способи переконання

Опонента можна переконати за допомогою логічних або психологічних доказів.

За допомогою логічно побудованих мовних конструкцій ми залучаємо слухачів до мисленнєвої діяльності. Психологічні докази впливають безпосередньо на почуття. Мотивом переконання або дії може послугувати одне чи кілька почуттів, зокрема: фізичне благополуччя, економічні інтереси, суспільні інтереси, почуття власної гідності.

Зверніть увагу!

Логічні докази вимагають перевірки на наявність помилок: Чи можливі інші причини? Чи можливі інші наслідки? Чи випливає висновок із посилань? Чи стосується приклад узагальнення?

Помилки в аргументації

Вид помилки

Пояснення

Аргументи не сформульовано ясно й чітко

Якщо в аргументації або критиці застосовувати занадто складні аргументи, то важко буде переконати співрозмовника, бо він просто не зрозуміє, про що йдеться

Аргументи повністю або частково є хибними

Аргумент може бути хибним, якщо:

- декілька наведених аргументів є суперечливими. Наприклад, свідчення очевидців можуть не збігатися з даними експертів;

- аргумент суперечить сам собі. Наприклад: Я знаю, що я нічого не знаю (Сократ);

- перевірити істинність його можна буде лише в майбутньому.

Аргументів недостатньо для доведення тези

Один аргумент майже ніколи не обґрунтовує тезу. Але декілька аргументів, які взаємопов’язані між собою, можуть бути міцною основою для доведення тези.

Аргументи не відповідають тезі

Часто в процесі суперечки опоненти намагаються навести для обґрунтування власної точки зору аргументи, які не пов’язані з предметом суперечки

Доведення тези підмінюють оцінкою особи

Доводячи тезу «він добрий оратор», посилаються, наприклад, на те, що він хороша людина, активний громадський діяч тощо. Такі аргументи характеризують особу, але не пропоновану тезу

437. І. Прочитайте наведені аргументи. Які з них можна вважати логічними доказами, а які - психологічними?

1. «За відгуками мешканців нашого міста, які користуються будинковими лічильниками тепла, витрати на встановлення цих засобів обліку виправдали себе. Адже зменшилася оплата за теплопостачання для кожного мешканця будинку. Отже, встановлення теплових лічильників - вигідне вкладання коштів».

2. «Якщо ми хочемо захистити свою незалежність, свободу, відстояти територіальну цілісність держави, то маємо розвивати власні збройні сили».

3. «Якщо людина занедужала, треба звертатися до лікаря. Головний біль - ознака недуги. Отже, при виникненні головного болю треба не займатися самолікуванням, а звертатися за порадою до лікаря, щоб з’ясувати причину недуги».

4. «Ви повинні піти на навчання до професійного лицею, бо, підвищивши свій професійний рівень, зможете заробляти більші гроші або навіть відкрити власне підприємство».

II. Наведіть приклади логічних і психологічних доказів до такої позиції: «Кожна людина має брати участь у розв’язанні екологічних проблем».

438. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте таке висловлення римського філософа Сенеки: «Довгий шлях через настанови, короткий і легкий - через приклади».

439. І. Прочитайте текст.

Усі знають, що у своїй квартирі (у своєму будинку) потрібно раціонально використовувати холодну й гарячу воду, тепло, електроенергію, тому що це дає можливість зекономити бюджет родини. Але чи потрібно заощаджувати тепло, воду й електроенергію в навчальному закладі (школі, гімназії, дитячому садку, центрі дитячої творчості), адже за все це платить держава?

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему, мету й предмет можливої суперечки.

2. Визначте можливі протилежні позиції на проблему.

3. Сформулюйте тезу, у правильності якої ви переконані.

4. Доберіть два аргументи для захисту своєї позиції. Аргументацію розпочніть такими словами: «Я вважаю свою тезу правильною, тому що…»

440. І. Підготуйтеся до дискусії стосовно запитання: «Чи завжди й у всьому треба бути безкомпромісним?». Зокрема, чітко сформуйте свою позицію (тезу), доберіть аргументи для її підтвердження чи спростування, приклади (факти, посилання на авторитети). Ви можете скористатися поданим нижче матеріалом, який допоможе виконати завдання.

Теза

Чи потрібно бути безкомпромісним у ставленні до гнобителів нації, у вирішенні глобальних проблем, від яких залежить майбутнє?

Чи бувають у житті ситуації, коли можна пожертвувати безкомпромісністю?

Аргумент

Чи може досягти успіху людина, яка не знає, що таке компроміс?

Чи можна діяти всупереч власним переконанням, бажанням заради високих цілей, благих намірів?

Приклади, факти

Галілео Галілей під загрозою катувань зрікся своїх наукових ідей і визнав їх помилковими, але не заради самозбереження, а заради можливості завершити свою книжку «Бесіди й математичні докази».

Мавка, головна героїня драми Лесі Українки «Лісова пісня», у боротьбі за людину, за її духовну красу й справжнє щастя діє наперекір велінню серця, кориться іншим. Лісова красуня повернулася до життя, щоб подати руку допомоги Лукашеві, який зрадив її.

II. Проведіть у класі дискусію на тему «Чи завжди й у всьому треба бути безкомпромісним?».

441. І. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що у вашому місті (селі) проходить весняна екологічна акція «Молодь за чисте довкілля». Поміркуйте, що може змусити особисто вас узяти участь у такій акції. Доберіть декілька логічних чи психологічних доказів, щоб переконати ваших однолітків у тому, що кожен старшокласник (кожна старшокласниця) повинен (повинна) взяти участь в акції «Молодь за чисте довкілля».

ВАРІАНТ Б. Уявіть, що у вашому місті (селі) відкрили секцію з певного виду спорту. Поміркуйте, що може змусити особисто вас записатися до цієї спортивної секції. Доберіть декілька логічних чи психологічних доказів, щоб переконати ваших однолітків у тому, що кожен старшокласник (кожна старшокласниця) повинен (повинна) відвідувати цю спортивну секцію.

II. Викладіть письмово свою позицію та наведіть аргументацію у вигляді замітки до газети чи мотиваційного повідомлення в соціальних мережах. Ви можете скористатися мовними конструкціями з довідки.

Довідка

Переконаний (а) у тому, що…; не маю сумніву, що…; можливо, багато хто не погодиться зі мною, але…; свідченням цього є…; наведу такий переконливий аргумент…; моя позиція ґрунтується на тому, що, по-перше, …, а по-друге, …; прикладом може слугувати…
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити