Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

У слова свої закони вічно мінливого руху,

У слові свої ознаки світла, тепла, ваги.

Слово - клітина мислі, артерія сили духу,

Тільки воно єднає різні людські береги.

Платон Воронько

§ 4. СЛОВО І КОНТЕКСТ. СЛОВОВЖИВАННЯ

Про лексичну помилку, лексичне значення слів, залежність значень слова від контексту, сполучуваність слів та вживання слів у властивому їм значенні

ПРИГАДАЙМО. Чим слово відрізняється від речення? Які слова називають багатозначними?

30. А. З’ясуйте лексичне значення виділеного слова в кожному реченні. Чи залежить це значення від контексту?

Команда альпіністів зійшла на пік Тараса Шевченка.

У години пік курсуватиме додатковий автобус.

Б. Складіть усно зі словом команда або година два речення так, щоб у кожному з них воно мало різне значення.

В. Зробіть висновок, підтвердженням якого можуть бути результати виконання завдань А і Б.

Лексичні норми

Лексичні норми визначають можливості використання слова відповідно до лексичного значення та його відтінків, а також правила сполучуваності слів у реченні.

Контекст

Основним способом точної передачі значення слова є контекст.

Контекст (лат. соntеxtus - тісний зв’язок) - це частина тексту, який дає змогу точно встановити значення окремого слова, вислову, що входить до його складу. Наприклад, у контексті «розкриває» свої різні значення багатозначне слово зірка:

1. Зірки на небі приваблюють своєю красою й таємничістю.

2. Лише одне відео зробило дівчину зіркою Інтернету.

3. Накреслити зірку можна кількома способами.

31. І. Прочитайте текст, визначте його тему. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що слово має лікувальні властивості?

КОЛИ СЛОВО ЛІКУЄ

Г. Семирадський. Довіра Олександра Македонського лікарю Пилипу

В очах пацієнта відчувалася тривога, розгубленість, морально він був готовий до найгіршого. Після кількох запитань й огляду лікар зазначив, що, імовірно, біль є симптомом загострення остеохондрозу.

Лікар спокійно, з упевненістю в голосі розказував про свої спостереження, від чого самопочуття хворого поліпшилося. Минулася тривога, емоційне пригнічення змінилося готовністю боротися за своє здоров’я.

Так, справжній лікар - це не тільки професіоналізм, енциклопедичні знання, але й уміння говорити з хворим. Спостереження показують, що спілкування з пацієнтом у 70-80 % випадків допомагає поставити правильний діагноз. Крім того, хворому стає легше, коли він упевнений, що його скарги почуто, зафіксовано у свідомості лікаря і той їх обдумує.

Деколи медпрацівнику доводиться говорити про несприятливий прогноз захворювання чи великий ризик операції. Проте, повідомляючи хворому правду, він повинен уселити йому й надію. Спокійні, вдумливі, співчутливі слова людей у білих халатах можуть обнадіяти хворого. У своїй книжці «Любов, медицина й дива» відомий лікар Берні Сейгел зазначає: «Ніколи не можна говорити, що ви більше нічого не можете зробити, навіть якщо єдиний засіб, який у вас залишився, - бути поруч і допомагати хворому надіятися й молитися» (Із журналу).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Які висновки ви зробили для себе після прочитання тексту?

2. Розгляньте репродукцію картини Г. Семирадського. Опишіть обставини спілкування та сформулюйте його мету. Що спільного між цією картиною й текстом вправи?

3. Поясніть лексичне значення слів пацієнт, лікар, діагноз.

4. Знайдіть речення з багатозначними словами огляд й операція. Нижче виберіть лексичне значення, з яким ужито ці слова в тексті.

ОГЛЯД: 1) обстеження з метою перевірки, контролю, виявлення чого-небудь недозволеного; 2) обстеження з метою з’ясування стану здоров’я; 3) стисле повідомлення про низку подій, явищ.

ОПЕРАЦІЯ: 1) сукупність бойових дій; 2) хірургічне втручання з лікувальною метою; 3) частина виробничого процесу; 4) фінансова, торговельна угода.

32. І. Визначте різницю в значеннях багатозначних слів у поданих словосполученнях.

1. Відкрити воду, відкрити правду, відкрити збори, відкрити серце.

2. Гострий ніж, гострий смак, гострий біль, гостра суперечка, гострий кут, гострі верхів’я.

II. Складіть зі словом відкривати або гострий по два речення так, щоб це слово було вжито в різних значеннях.

Зверніть увагу!

Слова потрібно вживати у властивому їм значенні. Наприклад:

Правильно

НЕправильно

Пояснення

вважати правильним

рахувати правильним

Слово рахувати вживаємо, коли йдеться про лічбу

ставитися привітно, привітне ставлення

відноситися привітно, привітне відношення

Слово відноситися означає «перебувати в певній відповідності із чим-небудь»

33. Відредагуйте словосполучення. Ви можете скористатися поданою нижче таблицею.

Одержати досвід, область знань, доказати свою позицію, другі люди, вірний приклад, у любому магазині, ведучий спеціаліст, відноситися по-дружньому, мішає працювати, на протязі семестру, перебувати в скрутному положенні, переводити кошти з картки на картку, підняти проблему, попередити травму, приймати активну участь, рахувати правильним.

Правильно

НЕправильно

здобути знання

одержати знання

галузь економіки

область економіки

довести теорему

доказати теорему

інші думки

другі думки

правильна відповідь

вірна відповідь

у будь-якому разі

у любому випадку

провідний фахівець

ведучий фахівець

заважає думати

мішає думати

протягом року

на протязі року

міжнародне становище

міжнародне положення

переказувати кошти поштою

переводити кошти поштою

порушити питання

підняти питання

запобігти хворобі

попередити хворобу

брати участь

приймати участь

брати до уваги

приймати до уваги

уживати заходів

приймати міри

трапляються помилки

зустрічаються помилки

підбити підсумки (підсумувати)

підвести підсумки

34. Розгляньте приклади правильного вживання слів. Чи дотримуєтеся ви цих норм?

1. Не переводьте тексти. Переведіть бабусю через дорогу, а текст краще перекладіть.

2. Не переводьте гроші, а краще переказуйте їх на доброчинність.

3. Помилки в мовленні не зустрічаються, а трапляються. Зустрітися можуть друзі.

4. Коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти.

5. У змаганнях треба брати участь, а не приймати. Приймати можна гостей.

6. Наводьте приклади, а не приводьте. Приводити можна коня.

7. Балакучий однокласник не мішає вам учитися, а заважає. Проте він може мішати кашу ложкою.

35. Знайдіть для кожного слова місце в реченні й запишіть. Ви можете використати кожне слово лише один раз.

відкрити, відчинити, розплющити, розгорнути

1. Прошу … ваші зошити. 2. Уранці мені не хотілося навіть … очі. 3. Спеціальний ключ допоможе … банку. 4. Щоб провітрити кімнату, треба … вікна.

36. Знайдіть для кожного слова місце в реченні й запишіть. Ви можете використати кожне слово лише один раз.

область, ділянка, галузь, царина

1. Раптом відчув біль у … серця. 2. Поема вийшла з … емоцій творця. 3. Сторони домовилися про співробітництво в … літакобудування. 4. … - це адміністративно-територіальна одиниця.

Коло думок

37. Поміркуйте, чому вживання слів відтак і нагода в наведених праворуч реченнях не відповідає лексичним нормам. Ви можете скористатися тлумачним словником.

1. Ще годину посидів на березі, а відтак пішов купатися.

2. Канікули - це чудова нагода для подорожей.

Ситуація

38. Пригадайте або уявіть перебіг одного із шоу конкурсного характеру («Танці з зірками», «Голос країни», «Ігри патріотів», «Х-, «Караоке на майдані», «Ліга сміху» тощо). Ваш знайомий не дивився цього шоу й попросив стисло розповісти. Складіть відповідне усне висловлення (4-6 речень), скориставшись 2-4 поданими словосполученнями.

• брати участь

• здобувати перемогу

• відзначати переможців

• чинні правила

• наступний етап

• підбити підсумки

• зумовило успіх

• протягом конкурсу

• незважаючи на труднощі

• правильна тактика

• стосунки між учасниками

39. Доберіть слово до кожного контексту й запишіть речення правильно.

1. Я (беру, приймаю) участь у змаганнях. 2. Сергій постійно (заважає, мішає) слухати вчительку. 3. Батьки (переживають, хвилюються) за своїх дітей. 4. Віка (перебуває, знаходиться) у спортзалі. 5. Відео (знаходиться,, розміщено) на сайті. 6. (Слідуюче, наступне) питання конференції. 7. Студенти та студентки (складають, становлять) 10 відсотків виборців округу. 8. Команда (отримала, здобула) перемогу.

40. Відредагуйте словосполучення й запишіть правильно. Ви можете скористатися поданою нижче таблицею.

Діюче правило, обезболюючий засіб, бувший учень, бажаючі відповідати, тексти співпадають, заключити договір, миюча рідина, святкові міроприємства, лишній раз, поступили в продаж, прийти до спільної думки, розділяти погляди, у якості експерта, слідуючий учень.

Правильно

НЕправильно

чинний закон

діючий закон

знеболювальний препарат

обезболюючий препарат

колишній студент

бувший студент

охочі виступити

бажаючі виступити

думки збіглися

думки співпали

зіставити факти

співставити факти

укладати угоду

заключати угоду

мийний засіб

миючий засіб

заходи на наступний рік

міроприємства на наступний рік

зайве питання

лишнє питання

надійшла пропозиція

поступила пропозиція

дійти згоди

прийти до згоди

поділяти думку

розділяти думку

як консультант

у якості консультанта

наступне питання

слідуюче питання

41. Відредагуйте усно речення.

1. Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал. 2. Вашу пропозицію прийнято до уваги. 3. На протязі дня підприємству треба відвантажити велику партію товару. 4. На факультативних заняттях ми дізналися багато цікавого з області астрономії. 5. Вистава розпочнеться рівно через час. 6. Брат полив салат соняшниковим маслом. 7. Ти мішаєш мені працювати. 8. Я маю свою особисту думку.

42. Прочитайте речення. Знайдіть випадки неправильного вживання слів. Чим зумовлені ці помилки? Відредагуйте й запишіть речення.

1. Учень вірно відповів на всі запитання тесту. 2. Під вагою вантажу пароплав покривився на бік. 3. Приведіть приклади неправильного слововживання. 4. Відношення між учнями та вчителями мають бути доброзичливими. 5. Переведіть, будь ласка, текст українською мовою. 6. Йому повезло: вчасно отримав грошовий перевод. 7. На зборах підняли питання оплати праці.

43. Виконайте завдання одного з варіантів. Найкращі роботи учнів вашого класу

запропонуйте розмістити на сайті навчального закладу.

А Напишіть повідомлення в науковому стилі на тему «Лексичну норму відображають і утверджують насамперед словники» (5-7 речень).

Б Складіть допис у публіцистичному стилі на сайт або до газети на одну з тем: «Слово - носій добра, істини й краси», «Моє слово - моя відповідальність».

І таке буває

- Лікарю, мене мучить сильний біль.

- У якій області?

- У Вінницькій.

Поміркуйте, чому трапилося таке непорозуміння. Яке слово вжито неправильно?

44. Виконайте тестові завдання.

1. Слово відношення можна вжити на місці пропуску в усіх поданих реченнях, ОКРІМ

А Учений розповів про синтаксичні …

Б Тема « … поверхонь багатогранників».

В Помітно уважне … до пацієнтів.

Г Відсоткове … двох чисел.

2. Правильними є обидва словосполучення в рядку

А підводити підсумки, довести теорему

Б влучне слово, на протязі року

В вірне пояснення, розгорнути зошит

Г брати участь, переказати кошти

3. Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні

А Трускавець вважають одним з найпопулярніших курортів.

Б Вантажне відділення розташовано на першому поверсі.

В Два примірники словника знаходяться в кабінеті.

Г Директор банку перебуває за кордоном.

Для вас, допитливі

Чому правильно стільниковий зв’язок, а не сотовий? Чи рівноправні слова бажати й зичити?

Відповіді на ці та інші мовні запитання можна знайти в інформаційно-довідковій системі «Культура мови на щодень» (у розділі «Мовні труднощі»), створеній Інститутом української мови НАН України. Цей електронний ресурс доступний на компакт-диску або в мережі Інтернет за посиланням - http://kulturamovy.univ.kiev.ua.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити