Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. СУПЕРЕЧКА

§ 50. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

Про полемічну майстерність та про коректні й некоректні прийоми ведення полеміки

ПРИГАДАЙМО. Що таке полеміка?

Полеміка

Основне завдання полеміки - доведення власної позиції. Щоб оволодіти полемічною майстерністю, необхідно виробити вміння доводити сформовані тези й спростовувати позиції опонента, застосовуючи полемічні прийоми. Прийоми можуть бути коректними й некоректними. Коректні прийоми відповідають загальним правилам суперечки, проте містять елементи хитрощів, а некоректні - не обмежені морально-етичними нормами й можуть включати навіть погрози й застосування фізичної сили.

ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ


заперечення фактам

піймати на слові

(постійно вказувати співрозмовнику на те, що він не сприймає думку, яку сам і висловлює, тобто звертати увагу на суперечливість висловлень)


«зведення до абсурду» (демонстрація хибності тези, оскільки наслідки, що випливають з неї, суперечать дійсності)


гумор, іронія, сарказм

(посилюють емоційний вплив на слухачів, допомагають розрядити напружену атмосферу)


випередження суперника

(ведення полеміки за власним сценарієм, самому висловлювати й спростовувати аргументи, до яких може вдатися суперник)


прийом бумеранга

(спростування позиції суперника його ж аргументами)


контрприклад

(використання тези суперника «навпаки» з позитивною аргументацією)

Атака запитаннями

(відповідати завжди складніше, ніж запитувати. Мета цього прийому - перехопити ініціативу, ускладнити становище опонента)


гнівна відсіч

(нейтралізація суперника не через аналіз тез, а через критику особистісних (поведінка, комунікативні особливості) якостей самого співрозмовника)


концентрація дій

(зосередження уваги на найсильнішому або на найслабших аргументах суперника)


Некоректними є такі полемічні прийоми:

✵ зумисний відхід від теми (намагання зосередити увагу на обговоренні іншого твердження, безпосередньо не пов’язаного з вихідним положенням, довгі розмірковування про речі, що не мають ніякого стосунку до обговорюваних питань);

✵ використання аргументу до публіки (замість обґрунтування об’єктивними доказами істинності чи хибності тези, учасник полеміки апелює переважно до почуттів слухачів, а не до розуму);

✵ використання аргументу до особистості (супернику приписують такі вади, які роблять його смішним, кидають тінь на його розумові здібності, підривають довіру до його роздумів. Предметом суперечки стає особистість суперника, а не те, що він говорить);

✵ використання аргументу до марнославства (звучать хвалебні оди супернику з надією, що він, розчулений компліментами, стане м’якшим і поступливішим);

✵ використання аргументу до фізичної сили (звучать попередження про неприємні наслідки, про можливе застосування фізичної сили, засобів примусу);

✵ використання аргументу до жалості;

✵ виведення суперника з рівноваги шляхом грубих витівок, образ, знущань тощо.

445. Ознайомтеся з мовленнєвими ситуаціями. Які некоректні полемічні прийоми застосовано в кожній із них?

* * *

Під час полеміки, присвяченої теорії походження видів Ч. Дарвіна, єпископ Вільберфорс звернувся до слухачів з питанням, чи були їхні предки мавпами. Біолог Т. Хакслі, який захищав цю теорію, відповів, що йому соромно не за своїх предків-мавп, а за людей, які не здатні поставитися серйозно до висновків Ч. Дарвіна.

* * *

Під час захисної промови в суді у справі священика, який украв білизну, адвокат Плевако сказав: «Він (священик) стільки разів відпускав Вам Ваші набагато тяжчі гріхи, невже Ви, панове присяжні засідателі, не відпустите йому цей маленький гріх!».

* * *

Під час полеміки щодо реформування медичної галузі один з опонентів на початку виступу звернувся до свого суперника з такими словами: «Не викликає сумнівів ваша глибока ерудиція. Ви розумна людина, тому не будете заперечувати, що нам необхідно запроваджувати страхову медицину».

Два - чотири - усі разом

446. Використовуючи різні полемічні прийоми, спростуйте одну з наведених тез. Узагальніть дібрані аргументи.

Теза 1. Освіта робить людину залежною від знань і не дає їй свободи.

Теза 2. Розподіляти обов’язки між членами сім’ї не потрібно, тому що все треба робити разом.

447. Уявіть, що ви берете участь у полеміці. Але ваші опоненти - «інтелектуальні шахраї», які для того, щоб ошукати вас, використали логічно неправильні міркування з абсурдними кінцевими висновками. Проаналізуйте запропоновані міркування й знайдіть логічні помилки, сплутування значення слів, підміну обсягу понять, суперечності.

✵ 1. Компанія, яка колись одержала кредит від банку, тепер нічого йому не винна, оскільки вона стала іншою: у її правлінні не залишилося нікого з тих, хто просив позику.

✵ 2. Ліки корисні і є благом. // Що більше блага, то краще. // Висновок: що більше ліків, то краще.

✵ 3. Усі уважні добре засвоюють уроки. // Деякі учні уважні. // Усі учні добре засвоюють уроки.

✵ 4. Ось купа камінців. // Ти забрав із купи всі камінці, крім одного. // Один камінець - купа.

✵ 5. Епіменід-критянин стверджує, що всі критяни - брехуни. // Тому Епіменід сам брехун. // Якщо Епіменід - брехун, то його твердження про критян хибне. // Критяни — чесні люди. // Але Епіменід — критянин, і його твердження про критян правильне.

448. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. І. Чи були ви свідком полеміки, яка не привела до позитивного результату? Яких помилок при цьому припустилися мовці?

II. Як ви розумієте висловлення французького письменника Франсуа де Ларошфуко «Ми вважаємо розсудливими лише тих людей, які в усьому з нами згодні»?

Попрацюйте в парах

449. Поміркуйте разом над поданими твердженнями. Візьміть участь у полеміці стосовно одного з них (обраного вами або вчителем). Полемізувати можна з уявним опонентом. Використайте одну-дві мовленнєвих конструкції з довідки.

1. Діти до 14 років не повинні відповідати за прийняті ними рішення. 2. Батьки не повинні давати дітям гроші на кишенькові витрати. 3. У житті не потрібно прислухатися до думки оточення, бо це заважає рухатися вперед. 4. У житті не потрібно дотримуватися будь-яких правил, бо правила - це насилля над людиною. 5. В Україні потрібно поступово переходити на спілкування англійською мовою, бо за цією мовою майбутнє.

Довідка

Не можемо погодитися…; Хочемо заперечити…; Наша думка з цього питання дещо інша…; Я, як і багато моїх друзів, уважаю, що…; цілком справедливо, що…; як на мене, то…; я глибоко переконаний, що…; доказом цього може бути…; прикладом може слугувати…

450. Складіть і запишіть діалог (12-16 реплік), можливий в умовах проведеної за завданням попередньої вправи полеміки. При цьому висловіть альтернативні точки зору з порушеного питання, дайте аргументовані відповіді на запитання уявного опонента, наведіть докази на захист своєї позиції, спростуйте хибні, на вашу думку, твердження.

Запитання

Під час суперечки опоненти можуть ставити різні запитання одне одному. Інколи відповіді на запитання є важливішими, аніж промова перед аудиторією. Запитання - це можливість краще висвітлити свою позицію. Якщо ви побачили, що хтось зі слухачів підніс руку, завершіть свою думку й тоді зверніться зі словами «так, будь ласка» або «я слухаю ваше запитання». Коли запитання прозвучало, витримайте невелику паузу й дайте відповідь коротко, по суті. Перед цим можна також висловити своє ставлення до запитання: «Як добре, що ви поставили це запитання»; «Це дуже важливе запитання!»; «Ви ставите дуже своєчасне запитання»; «Ви ставите запитання, на яке не могли відповісти кращі науковці».

Якщо запитання має якісь двозначності, то варто уточнити, чи правильно ви зрозуміли запитання, переформулювавши його. Наприклад, якщо я вас правильно зрозумів, то ви запитуєте про заходи, які ми провели, щоб підтримати вітчизняного виробника?

451. І. Ознайомтеся з двома поглядами на роль комп’ютера в житті людини. Чи є ці твердження переконливими? Чи можуть висловлені позиції спричинити полеміку?

1. Комп’ютер безпосередньо впливає на психіку людини, розвиває роздратованість, утому, а також забирає час, який людина витрачала б на спілкування з друзями, знайомими, природою тощо.

2. Комп’ютер - це важлива і зручна річ на роботі та вдома, за допомогою якої можна вирішити безліч проблем, дізнатися про необхідне, знайти цікаву інформацію, а також весело провести час і просто відпочити. А всі розмови про можливу небезпеку - то лише байки й забобони.

II. Напишіть замітку дискусійного характеру на тему «До чого може призвести стрімкий прогрес сучасної техніки». Розкрийте дві протилежні позиції. Намагайтеся переконати читача в слушності тієї позиції, яку відстоюєте ви.

Проект

Проведіть у класі (можливо, спільно з батьками) вечір-диспут на одну з таких тем: 1. Коли людина стає дорослою?; 2. Чи потрібно завжди говорити правду?; 3. Комп’ютеризація суспільства: за і проти.

Об’єднайтеся в дві групи залежно від позиції, яку ви будете підтримувати. Підготуйте виступ, у якому чітко висловіть свою позицію. Доберіть аргументи (докази); знайдіть висловлення відомих людей, пригадайте приклади з художньої літератури, власного життєвого досвіду, історії.

На початку диспуту, скориставшись довідковою літературою, визначте ключові поняття (дефініції), які ви будете використовувати (наприклад, дорослість, правда, брехня тощо). Намагайтеся досягти компромісу. Продумайте заздалегідь короткий текст заключної промови.

Можете запросити глядачів. Але пам’ятайте, що аудиторія - це не пасивна маса людей, а колектив, який має свої переконання, свої позиції стосовно питання, яке обговорюють. Вона є основним об’єктом впливу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити