Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ДОДАТКИ

Додаток 3 СЛОВНИК ПАРОНІМІВ

Абонемент // абонент

Абонемент - право на регулярне користування чимось упродовж певного терміну і документ, що надає на це право; відділ бібліотеки. Театральний абонемент; абонемент художньої літератури.

Абонент - користувач абоненту. У бібліотеки 20 тис. абонентів.

Виборний // виборчий

Виборний - який обирається голосуванням. Виборна посада.

Виборчий - який стосується виборів, їх організації та проведення. Виборча комісія.

Військовий // воєнний

Військовий - який стосується війська. Військовий лікар, військова техніка, форма.

Воєнний - який стосується війни. Воєнний час.

Громадський // громадянський

Громадський - який стосується громади, пов’язаний із нею; колективний, який належіть усій громаді. Громадська діяльність. Громадянський - який стосується громадянина, властивий йому; цивільний, невійськовий. Громадянська позиція.

Дослідний // дослідницький

Дослідний - який стосується досліду, пов’язаний з ним. Дослідні машини. Дослідницький - який стосується дослідника, належить йому. Дослідницький метод.

Дружний // дружній

Дружний - який відбувається одночасно, злагоджено, спільно; пов’язаний дружбою і згодою. Дружний колектив.

Дружній - який ґрунтується на дружбі, прихильності, взаємно доброзичливий. Дружній погляд.

Зумовлювати // обумовлювати

Зумовлювати - бути причиною чогось, викликати щось. Зумовлювати погоду, розвиток.

Обумовлювати - ставити в залежність від певних умов; визначати умови, терміни тощо. Обумовлювати договором; обумовлювати повернення.

Інцидент // прецедент

Інцидент - прикрий випадок, сутичка. Інцидент під час вистави. Прецедент - випадок, що став приводом, прикладом, мотивом тощо для всіх наступних. Скандал, що не має прецедентів.

Компанія // кампанія

Компанія - група осіб, промислове об’єднання. Компанія дівчат, телевізійна компанія.

Кампанія - сукупність заходів для здійснення важливих політичних, господарських, культурних завдань. Виборча кампанія, посівна кампанія.

Людний // людяний

Людний - багатолюдний. Людне місто, людний заклад.

Людяний - гуманний, доброзичливий, чуйний до інших. Людяний вчинок, бути людяним.

Металевий // металічний

Металевий - виготовлений, зроблений із металу. Металева огорожа. Металічний - дзвінкий, сріблястий, який звучить високо і сильно (про звук, голос, сміх). Сказати металічним голосом.

Мимохідь // мимохіть

Мимохідь - не зосереджуючись на чомусь, між іншим, побіжно; минаючи кого- або що-небудь. Переглянути мимохідь.

Мимохіть - без певного наміру; всупереч бажанню, власній волі. Заплакати мимохіть.

Музикальний // музичний

Музикальний - обдарований здатністю тонко сприймати музику, виконувати музичні твори; мелодійний. Музикальна дитина, музикальний слух. Музичний - який стосується музики як виду мистецтва. Музична школа, музичний фільм.

Нараз // наразі

Нараз - раптом, ураз, несподівано, зненацька. Нараз пішов сніг.

Наразі - зараз, у цей момент, у момент мовлення. Наразі всі розійшлися.

Особистий // особовий

Особистий - це індивідуальний, належний окремій особі. Особисте життя, особиста власність, особиста думка.

Особовий - такий, що стосується особи взагалі, багатьох осіб. Особовий склад, особова справа.

Приводити // призводити

Приводити - доводити до якогось нейтрального або позитивного стану, наслідків. Приводити до готовності, приводити в належний вигляд. Призводити - приводити до переважно негативного стану, вчинку. Призводити до біди, призводити до хвороби.

Тактичний // тактовний

Тактичний - який стосується тактики як сукупності прийомів або способів для досягнення мети (у політиці, спорті) або здійснення певної бойової операції. Тактичний хід, тактична перевага.

Тактовний - який володіє почуттям міри, уміє поводитися, дотримується відповідних норм. Тактовна людина, бути тактовним.

Туристичний // туристський

Туристичний - який стосується туризму - спеціально організованого відпочинку. Туристична агенція.

Туристський - який стосується туристів. Туристське спорядження. Численний // чисельний

Численний - який є у великій кількості. Численні витрати. Чисельний - який стосується числа; виражається числом, числовий; кількісний. Чисельне рішення, чисельне збільшення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити