Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ ТА ЗАПОЗИЧЕНІ

Про слова, які прийшли в українську мову з інших мов, а також про вживання слів відповідно до їхнього значення

ПРИГАДАЙМО. Які принципи класифікації словникового складу української мови? (Ви можете скористатися відповідною схемою на форзаці).

45. А. Користуючись наведеними тлумаченнями, поясніть лексичне значення запозичених слів імунітет і вакансія.

Імунітет (лат. іmmunitas - вільний, захищений) - несприйнятливість організму до збудників хвороб, отруєння.

Вакансія (лат. vacans - порожній, вільний) - вільна посада в штаті установи.

Б. З’ясуйте, які помилки допущено в наведених нижче реченнях.

Треба зміцнювати захисний імунітет.

Оголошено конкурс на вільні вакансії.

В. За результатами виконання завдань А і Б сформулюйте рекомендацію щодо вживання слів іншомовного походження.

Власне українські

слова

Власне українськими є слова, що виникли на українському ґрунті. Їх здебільшого немає в інших мовах. Наприклад: мрія, літак, людина, освіта, залізниця, зайвий, гарний. Власне українськими є також слова, витворені українською мовою від спільних з іншими мовами коренів. Наприклад: водій, скрипаль, осторонь, удосвіта, біганина. А від кореня роб, який характерний для східнослов’янських мов, утворилися власне українські слова робити, виріб, виробництво, робітник, виробничий та ін.

Запозичені слова

Слова, що увійшли в українську мову з інших мов, називають запозиченими (іншомовними). Наприклад:

з грецької -

з англійської -

з італійської -

м’ята, театр, академія

футбол, фініш, клуб

фонтан, опера

з французької -

з німецької -

з польської -

алея, костюм

кран, бутерброд

герб, повидло

Щоб переконатися в належності якогось слова до розряду запозичених, користуються етимологічним словником (походження слова) або словником іншомовних слів.

Деякі ознаки запозичених слів

Ознака

Приклади

є назвами предметів, явищ, які були винайдені, досліджені тощо в інших країнах

шоколад, скотч, яхта, джаз

уживані, наприклад, у латинській, грецькій, німецькій, англійській, французькій, польській чи італійській мові

медіа, історія, імідж, кемпінг, бокс, фініш

мають збіги голосних

ідеал, какао, теорія

мають збіги приголосних

сандвіч, абстрактний, інструмент

мають звук [ф]

шрифт, фокус, атмосфера

мають префікси й суфікси, які суттєво відмінні від українських

експорт, імпорт, демократизм

47. І. Прочитайте власне українські слова. Поясніть лексичне значення виділених слів.

Сузір’я, діяч, поступка, очолити, виробництво, ознака, віхола, багаття, горілиць, обмежувати, освіта, мрія, завдяки, плекати, бігцем, мерщій, міркувати, крутько, линути, обмаль, віч-на-віч, либонь, збагнути, стрімко, суниці, довкілля, осторонь, ущухати.

II. Складіть і запишіть речення з двома поданими словами (на вибір).

Коло думок

48. Поміркуйте, за якими ознаками можна визначити, що наведені нижче слова - запозичені. Назвіть загалом 2-3 ознаки.

Екскурсія, інстаграм, віртуоз, тембр, шрифт, фентезі, антивірусний, дедукція, демонстрант.

49. І. Випишіть слова у дві колонки: 1) власне українські; 2) запозичені.

Родина, дансинг, імміграція, яскравий, індукція, спроможність, еліпс, джакузі, скрипаль, зайвий, робітник, математика.

II. З’ясуйте, які з виписаних власне українських слів утворено від спільних з іншими мовами коренів.

Ситуація

50. Уявіть: працівниця туристичного агентства дає роз’яснення відвідувачам щодо туру й оформлення документів. Розіграйте за особами діалог-розпитування (7-10 реплік), можливий у цій ситуації. Уведіть у діалог 2-3 поданих нижче речення. Укажіть запозичені слова.

✵ Українцям не треба отримувати візу, щоб подорожувати Європою.

✵ Закордонний паспорт можна отримати у відділеннях міграційної служби.

✵ Громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до Посольства України у відповідній державі.

✵ У вартість туристичного туру переважно включено проживання в готелі, трансфер, медичну страховку, екскурсії.

Запозичене чи рідне?

Запозичені слова треба вживати лише за крайньої потреби, коли немає питомого українського відповідника. Якщо для називання якогось поняття є власне український синонім, то саме йому слід надавати перевагу. Наприклад: запозичене слово дефект можна замінити синонімом вада.

51. I. Замініть поданими власне українськими словами виділені в реченнях запозичені слова. Ви можете скористатися кожним наведеним у рамці словом лише один раз.

обмежувати, вада, зосереджувати, ознака, поважний

1. Концентрувати увагу вчених на найбільш перспективних напрямках. 2. Школа зустрічала респектабельних гостей. 3. Треба приділяти більше уваги симптомам захворювань. 4. Статус дипломата значною мірою буде лімітувати його. 5. Дехто називає впертість дефектом юності.

II. Яким словам, на вашу думку, варто надавати перевагу в цих реченнях - запозиченим чи власне українським?

III. Які з поданих нижче слів, на вашу думку, часто використовуються лише задля моди?

Серфінг, кайфувати, таксі, дансинг, уїк-енд, хакер, шейпінг, шопінг.

І таке буває

Один науковий працівник, бажаючи зробити приємність іншому, сказав: «Нашому колективу дуже хотілося б, щоб цю роботу очолила така одіозна постать, як ви». Його спокусило, очевидно, «пишне» звучання іноземного слова одіозний, яке в його уяві асоціювалося, мабуть, із грандіозний, чи що. Коли тому науковцеві пояснено було, що термін латинського походження одіозний означає ненависний, небажаний, неприйнятний і т. ін., то він, звичайно, зніяковів (За М. Рильським).

52. Відредагуйте усно сполучення слів й обґрунтуйте помилки. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

Основний лейтмотив твору, вільна вакансія лікаря, провести урочистий церемоніал, підвищення захисного імунітету, дитячий лікар-педіатр, комічний піднесений пафос, перша прима балету, вивчати народний фольклор, повторний рецидив.

Міркуймо. Слово лейтмотив означає «провідний мотив, основна думка твору», тому в сполученні основний лейтмотив перше слово є зайвим.

53. І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення. Що виражає заголовок тексту - тему чи основну думку?

СКЕЙТБОРД*

Коли на морі панував штиль, любителі серфінгу брали дошки, прикріплювали до них звичайні коліщата й ішли кататися по асфальту. Так у 50-х роках минулого століття в Каліфорнії (США) з’явилися перші у світі скейти.

Спочатку тінейджери в основному просто довільно каталися на дошці, використовували її як аналог самоката. Усе, що тоді вимагалося, - стійко триматися на скейті й об’їжджати різні перепони. Проте згодом ентузіаст Ларрі Стівенсон почав популяризувати скейтборд як вид спорту. З’явилися перші команди скейтистів, почали проводитися змагання. Деякі спортсмени навчилися робити унікальні для того часу речі. Вони стрибали на скейті, стояли на ньому на руках, а ще придумали кататися в покинутих басейнах. У середині 70-х років, коли технічні розробки дали змогу поліпшити конструкцію дошки, скейтборд став популярним вуличним спортом, а для проведення змагань почали будувати перші професійні рампи.

У кінці 70-х років спортсмен на ім’я Родні Маллін придумав заломлені кінці дошки, завдяки чому розширився діапазон для виконання нових трюків (із журналу).

* Скейтборд (від англ. skate - кататися і board, - дошка) - вид спорту - катання на спеціальній дошці з роликами.

II. Випишіть із тексту 5-8 слів іншомовного походження, поясніть їхнє значення. Чи доречно ці слова вжито в тексті?

54. Поясніть лексичне значення поданих слів. Із двома словами (на вибір) складіть і запишіть речення.

Фарисейство, брифінг, скептицизм, імплементація, експорт, імпорт, експромт.

55. І. Пригадайте вивіски на громадських закладах вашого населеного пункту (магазинах, садочках, кав’ярнях, клубах тощо). Чи є на цих вивісках запозичені слова? Які із цих слів, на вашу думку, доцільно замінити?

II. Уявіть, що до вас звернулися з проханням допомогти дібрати назви для нового аквапарку, магазину одягу та спортивного комплексу. Запропонуйте власне українські слова для найменування цих установ.

56. Виконайте завдання одного з варіантів. Найкращі роботи учнів вашого класу запропонуйте розмістити на сайті навчального закладу.

А Укладіть тлумачний словник рідко вживаних запозичених слів (15—20 слів). Ви можете скористатися тлумачним словником і словником іншомовних слів.

Б Доберіть 2-3 лінгвістичні мініатюри про правильність уживання того чи того запозиченого слова. Ви можете скористатися довідниками й посібниками з культури мовлення таких авторів: Б. Антоненка-Давидовича, І. Вихованця, Є. Чак, О. Пономарева, А. Коваль та ін.

57. Напишіть відгук про сайт відомої людини (0,5-1 сторінка). Використайте запозичені слова. Підкресліть у своєму тексті, якщо є, слова, які порівняно недавно ввійшли в українську мову. Це власне українські чи запозичені слова?

58. Виконайте тестові завдання.

1. Запозиченими є всі слова в рядку

А маестро, директор, таксі

Б реплантація, мрія, екстракт

В перешкода, карате, пальто

Г комунікація, інколи, хобі

2. НЕправильно сполучено слова в рядку

А рентабельний бізнес

Б вступна преамбула

В фешенебельний готель

Г суворий вердикт

3. З’ясуйте значення поданих запозичених слів (одне значення є зайвим).

Запозичене слово

1 індиферентний

2 легітимний

3 одіозний

4 перманентний

Значення

А вишуканий, пишний

Б постійний, неперервний

В законний

Г неприємний, небажаний

Д байдужий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити