Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 9. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

92. Бесіда:

1. Пригадайте й розкажіть, що вам відомо про синоніми.

2. Наскільки важлива ця тема для вас і для мови?

3. Що означає слово обрій?

4. Назвіть, скільки ви знаєте синонімів до нього. Словник синонімів називає їх 12!

5. Якщо заходить мова про «горизонти життя», що мають на увазі?

6. Якими ви уявляєте горизонти свого життя?

7. Прочитайте епіграфи. Дайте відповідь на перший і поясніть суть другого.

8. Що означають світлини? Ілюстрацією до яких слів вони є?

93. Прочитайте речення. Доберіть синоніми до будь-якого одного слова з кожного речення. Чи кожне слово в реченні можна замінити дібраним синонімічним?

1. Як віртуоз торкається струн скрипки - і з них злітає дивовижна мелодія, так і ви можете розбудити генія, що спить у глибинах вашого розуму; він поведе до мети, якої ви хочете досягнути. 2. Одна з найхимерніших людських рис - цінувати лише те, що можна отримати за гроші. 3. Уява - це творча майстерня, саме в ній виникли всі плани, будь-коли вигадані людиною. 4. Великі бізнес-лідери, промисловці й фінансисти, а також художники, музиканти, поети й прозаїки стали знаменитими завдяки тому, що зуміли розвинути творчу уяву. 5. Людину неможливо перемогти, доки вона сама не здалась. 6. Ретельний аналіз понад двадцяти п’яти тисяч людей, які пережили невдачі, показав, що нерішучість є однією з головних причин невдачі (Н. Галл).

94. І. Прочитайте й стисло перекажіть текст. На що спрямовані поради автора?

Проблеми будуть завжди, та, незважаючи на них, треба повсякчас робити справи, важливі для твого майбуття. Це не займе і десяти хвилин, однак саме вони цінні. Більшість людей застрягають там, де почали, тільки тому, що не скористалися своїми десятьма хвилинами й завжди сподівалися на зміну життєвих обставин, не помічаючи, що змінюватися треба насамперед самим.

Ці десять хвилин необхідні передусім для того, щоб змінити тебе. Тож раджу тобі врочисто заприсягтися, що віднині ретельно записуватимеш у журналі досягнень і вимальовуватимеш в уяві картини свого майбутнього життя. Не зважаючи ні на що! Кожного дня!

По-друге, ти виконуватимеш усі ці зобов’язання, навіть якщо на обрії не з’являтиметься жодна проблема. У повсякденні виявиться безліч речей, які відволікатимуть. Тому варто визначити для себе певний час, коли ти виконуватимеш те, що пообіцяла.

Не забувай. Лише десять хвилин!

І це не все. Запланувавши якусь справу, ти повинна залагодити її впродовж 72-х годин. Якщо ж не дотримаєшся цього терміну, то ймовірніше ніколи так і не доведеш справу до кінця.

Я знову поринула в задуму. У своєму житті я започатковувала не одну справу, яку не доводила до логічного завершення (Б. Шефер).

II. Запитання й завдання:

1. Наскільки важливо дотримуватися цих порад?

2. Що означає вислів «якщо на обрії не з'являтиметься жодна проблема»?

3. Чи знайома вам ситуація, коли виявляється «безліч речей, які відволікатимуть»?

4. Що насамперед відволікає вас від виконання важливих справ?

5. Прочитайте вголос останнє речення. Чи можна сказати, що у ньому йдеться про вас? Якщо ні, перебудуйте речення й запишіть.

6. Випишіть із тексту всі синоніми.

7. У якому значенні вжито слово обрії?

8. Поясніть написання виділених слів.

Синонімічне багатство мови свідчить про її безмежні виражальні можливості, здатність виявляти й передавати найтонші значеннєві й емоційно-експресивні відтінки слів.

Важливість синонімів у мовленні полягає в тому, що вони урізноманітнюють висловлення, сприяють уникненню монотонності, повторень, а також здатні виділяти, підсилювати й уточнювати думку.

Синоніми можуть відрізнятися один від одного відтінками значення. Наприклад, слова працювати і трудитися на перший погляд тотожні. Але насправді різниця у відтінках значень є: трудитися - означає не просто працювати, а працювати наполегливо, сумлінно.

Синоніми також можуть мати стилістичні відмінності. Наприклад: будувати - нейтральне слово, а зводити - книжне, тому будувати можна майже все, а зводити лише щось монументальне, масштабне.

Уміле й доречне використання синонімів - один з найважливіших показників майстерності мовців.

95. Прочитайте речення. Випишіть синоніми, визначте між ними різницю.

1. Силу волі насправді формують три сили - «я буду», «я не буду» і «я не хочу», вони допомагають нам удосконалювати й поліпшувати себе. 2. Вітаю у світі спокус - цигарка, коктейль чи потрійне лате, а може, й фінальний розпродаж, лотерейний квиток чи пончик у вітрині пекарні. У такий момент ви мусите зробити вибір: піддатися спокусі або ж знайти в собі внутрішні сили, опанувати й перемогти себе. 3. Цього тижня спробуйте зрозуміти, що ви говорите собі й іншим про свою силу волі - про її успіхи й невдачі. Чи кажете ви собі, що були хорошими, коли чогось досягли, або ж поганими, коли не зробили чогось важливого чи дозволили собі слабкість? (К. Макґоніґал).

Синоніми об’єднуються в синонімічний ряд. Найуживаніше й нейтральне зі стилістичного погляду слово синонімічного ряду називають стрижневим словом або домінантою (обов’язково — неодмінно, конче, доконче, неминуче, безсумнівно).

Виділяють такі групи синонімів:

1) лексичні (відрізняються відтінками лексичного значення): згадка, спогад; працювати, трудитися;

2) стилістичні (відрізняються емоційно-експресивним забарвленням): невдоволений, насуплений, набурмосений;

3) абсолютні (не мають відмінностей у значенні): процент, відсоток; аеропорт, летовище; фонтан, водограй;

4) контекстуальні (мають значення синонімів тільки в межах конкретного тексту, певному словесному оточенні (контексті); осінь — чаклунка, художниця, фея, чарівниця, королева балу, мисткиня).

96. І. Прочитайте текст. З'ясуйте, як відрізняються відтінки значень виділених слів.

Якими якостями вирізняється творча й креативна особистість?

Чи тотожні поняття креативний і творчий? Чи можна використовувати їх як синоніми? Креативність означає ще й уміння генерувати несподівані ідеї. У цьому сенсі креативний - не те саме, що творчий.

«Сутність творчості - у відкритті й створенні чогось якісно нового, що має значну цінність, - пояснює філолог Олексій Шмельов. - Це можуть бути естетичні цінності, факти й закони, технічні пристрої. А слова креативність, креатив використовують у галузі реклами, маркетингу* й управління персоналом і мають на увазі нестандартний підхід до виконання поставленого завдання й навіть «потокове виробництво» ідей.

У номенклатурі спеціальностей з’явилася назва «креативник». Смішно було б бачити оголошення про вакансії творця (За С. Омельчуком).

II. Доберіть і запишіть синонімічний ряд до слова креативний.

97. Розгляньте синонімічні ряди. Визначте в кожному домінанту або стрижневе слово. З'ясуйте спільні й відмінні відтінки в значенні синонімів.

Залюбки, охоче, радо, з приємністю, за милу душу, із задоволенням; ледащо, ледар, нероба, лежень, лінюх, лобуряка, лоботряс; стислий, короткий, лаконічний, лапідарний; мандрівка, подорож, турне, вояж, мандри; химерний, примхливий, вередливий, вибагливий, витребенькуватий, претензійний.

98. Із поданими синонімами утворіть словосполучення. Запишіть їх. Чи однакову здатність поєднуватися з іншими словами мають синоніми?

Творити, формувати, створити, будувати (характер, споруду, майбутнє, свято); свіжі, чисті, погожі (дні, думки, ідеї); задушевний, сердечний (розмова, друг); завзятий, запеклий, пристрасний, заядлий (рибалка, книголюб, борець, працелюб); задушевний, сердечний (розмова, друг).

99. За обраною схемою здійсніть рефлексію.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

100. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова матимуть різні відтінки значень.

Новий, думка, життя, ідея, можливість.

101. Прочитайте. Оберіть з дужок синонім, що відповідає контексту, й запишіть.

1. Хіба ж є у світі той, кого не (зворушує, бентежить, хвилює) багрянець дерев? 2. Хочеться не пропустити чогось (важливого, вартісного, ваговитого, цінного) з творчості молодих авторів. 3. Особливо цікавить мене нині література, яка осмислює пережите моїм (-єю) (поколінням, генерацією) (Н. Поклад).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити