Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

121. Бесіда:

1. Пригадайте, що вам відомо про фразеологізми й фразеологію.

2. Відомо, що японські діти до школи мають вивчити кілька сотень фразеологізмів. Як ви вважаєте, чому?

3. Чи є у вашому активному словникові улюблені фразеологізми? Якщо так, назвіть їх.

4. Яке значення для кожного мовця має володіння перлинами народної мудрості?

5. Як фразеологізми впливають на наше мовлення й змінюють його?

Фразеологізм — стійке поєднання слів, якому властива цілісність, неподільність значення й граматичної будови.

Фразеологізми можуть утворювати синонімічні ряди (обманювати - замилювати очі, заговорювати зуби, напускати туману, морочити голову, обвести круг пальця) й антонімічні пари (на короткій нозі - на ножах, землі не чує під собою - мов у воду опущений)._

122. І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть значення. Складіть речення з будь-якими двома фразеологізмами.

1. І риба б співала, коли б голос мала. 2. Аж до діброви чути ваші розмови. 3. Не пробуй море палицею, а окріп пальцем. 4. Не вмивався ти, аби так казать. 5. Що згоріло - того не підпалиш. 6. Голубине перо, яке б не було легке, само в небо не злетить без живого голуба.

II. Які фразеологізми містять пораду, які повчають, а які характеризують чи оцінюють?

123. Прочитайте. Які з фразеологізмів можна замінити одним словом?

1. Блосі голову сокирою не рубають. 2. У гарячці лежить, а без пам’яті хліб їсть. 3. В обійсті ротиків, що на лозі котиків. 4. Хоч мак сій. 5. Вікна так замерзли, що можна на них саньми їхати. 6. Багато робить, щоб нічого не робити. 7. Він і з каменю борошно змеле.

124. І. Прочитайте й запишіть фразеологізми. Як вони характеризують людину? Яке прислів'я влучно характеризує вашого друга/подругу, вас? Кого з літературних героїв можна охарактеризувати цими прислів'ями?

1. І в пташиній тіні сховається. 2.І з пуху мури зведе. 3. І за косою змерзне. 4. І квашею зуби поламає. 5. І на холодну воду дме. 6. І вкусить, і меду дасть. 7. На обусі жито змолотить - і зернинки не втратить. 8. Навіть пісок може постригти. 9. На лежачу березу на самий верх вилізе. 10. І в ложці води втопиться. 11. Такий, що й кури заклюють. 12. І раденький косити, та нема кому косу носити. 13. Дасть нитку, а здере цілу свитку. 14. Там великий, де маленькі вікна. 15. За словом у кишеню не полізе.

ІІ. Що означають фразеологізми «Ждати, як віл обуха», «На муху з обухом іти», «Неначе обухом по голові», «Під обухом»?

125. На місці крапок напишіть слова-антоніми. Усно доберіть до будь-якого з фразеологізмів контекст.

1. Де … слів, там … діла. 2. Краще … їхати, ніж … йти. 3. Хочеш …, готуйся до … 4. Де … стелять, там … спать. 5. З … хмари … дощ. 6. Краще з … загубити, ніж з… знайти.

126. Продовжте прислів'я та приказки. Скористайтеся за потреби довідкою. Як ви розумієте значення їх? У разі потреби зверніться до словника.

1. Верблюд мріє про те, щоб … . 2. Видно, що Гайка млинці пекла, бо й … . 3. Волові дана велика голова для того … . 4. Ворона й за море літала, та … . 5. Всім по сім, а … . 6. Вчись скупо говорити: … . 7. Дасть Бог дощ, а … . 8. До булави … . 9. До доброї криниці… .

Довідка: щоб увесь світ, став пустинею; ворота в тісті; щоб ярмо трималося; вороною вернулась; а мені таки вісім; зумій море в глек вмістити; а земля жито; треба голови; стежка втоптана.

Основні джерела фразеології

Мова народу, усна народна творчість

Заварити кашу; схопити облизня, зуби продавати; язиката Хвеська; як Пилип з конопель; піднести гарбуза;

Біблія

Земля обітована; наріжний камінь;

Антична міфологія

Авгієві стайні; ахіллесова п’ята, дамоклів меч;

Крилаті вислови

Життя іде і все без коректур (П. Костенко);

Наукові терміни

Грати першу скрипку; увійти в роль; білими нитками шито;

Запозичення з інших мов

Дивитись крізь пальці; доля сміливого любить.

127. Доберіть з довідки до кожного фразеологізму синонімічний.

1. Аж на третій яр чути ваш базар! 2. Аби зуби - а хліб буде. 3. Ціпок потрібен до того, як упав. 4. Зробив з дуба сірник. 5. Буйна трава та не для мого вола. 6. Де багацько господинь, то ту хату хоч закинь. 7. Була колись у мене сила, як мама на руках носила. 8. Від кривого дерева й тінь крива. 9. Із жолудя виросте тільки дуб.

Довідка: Будуй собі хатку по достатку. Аж до діброви чути ваші розмови! Від злої трави лихе сіно. З їжака не буде бика. Аби пшоно - каша буде. Зробив дірку до бублика. Були в кози роги, та стерлися. Де багато диму, там тепла мало. Гора народила мишу. Якби знав, де впаду, то соломки підстелив би.

128. Перепишіть. Знайдіть і підкресліть фразеологізми. Визначте, що вони означають і з якою метою їх ужито в реченнях.

1. Та її недосяжна врода ціпами обмолочувала його душу (М. Стельмах). 2. Невеликі хатки кругом дворища неначе гриби виростали (Панас Мирний). 3. Мені мов хто жару за комір насипав (Ю. Збанацький). 4. Таке лихо, що й не видно світу (Т. Шевченко). 5. Богуна ловити - що воду решетом носити (І. Качура). 6. Бігли, мабуть, так, що небу жарко стало! (О. Довженко). 7. А ти знаєш, що навіть із сонця решета не зробиш (М. Стельмах).

129. Прочитайте фразеологізми. Визначте їхній комунікативний намір. Про що свідчать такі перлини народної мудрості? У якій ситуації їх можна використати? Наведіть приклади.

Будьмо, людей не гудьмо, бо й самі не кращі. Будь здорова як вода, багата як земля, щаслива як зоря. Будьте здорові, в кого чорні брови. Від краю до краю всім добра бажаю. Гарна Лукерка, як цукерка. Гарна дівчина, як у лузі калина.

130. Укажіть прислів'я, яке вживають у ситуації, коли треба сказати людині, що вона завжди може розраховувати на допомогу.

1. Добро твориться просто - ні за так. 2. Добре роби - добре й буде. 3. Світ не без добрих людей. 4. Доброму всюди добре. 5. Добрий - хоч до рани прикладай.

Екологія слова: Уживаймо правильно: Золоте правило - найкраща в усіх І випадках форма поведінки. Дамоклів меч - постійна небезпека, неприємність. Бути на сьомому небі — радіти, бути задоволеним.

131. Підготуйте аргументи для участі в дискусії на одну з тем: «Корінь науки гіркий, а плід смачний», «Життя не має ціни, а воля дорожча за життя», «Жменя болота не забруднить моря», «З гумором дружити - будеш довго жити».

132. Проаналізуйте результати вашої роботи на уроці. Чи вважаєте ви себе відповідальною людиною?

і Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

133. Випишіть фразеологізми з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» (уривок розмови Лавріна з Карпом на початку твору) у порядку зростання емоційного навантаження. Прокоментуйте визначену послідовність фразеологізмів.

134. Згадайте й запишіть (або випишіть зі словника) якомога більше фразеологізмів з назвами рослин або міст. У разі потреби скористайтеся матеріалами за покликанням http://aphorism.org.ua.

135. Прочитайте, поясніть значення фразеологізмів. Намалюйте до кількох із них (на вибір) ілюстрації.

1. І тінь стала довшою, як запанів. 2. Гречана каша сама себе хвалить. 3. Дно терпіння чисте, як золото. 4. Добро не лихо, ходить по світі тихо. 5. Досить одного сонця на небі. 6. Жовтень ходить по краю та виганяє птиць із гаю. 7. Із жолудя виросте тільки дуб. 8. Зима біла, та не їсть снігу, а все - сіно. 9. Калина хвалилася, що з медом солодка.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити