Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 17. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ

Ключовим словом риторики є оратор. Відточування ораторської майстерності - це тривала в часі, цілеспрямована й наполеглива робота.

Сформувати оратора за кілька уроків риторики неможливо, однак ці уроки дадуть змогу вам стати компетентними мовцями. Важливо, щоб ви це усвідомили й поставили перед собою таку мету. Бо саме мовлення є вашою візитівкою і статусною ознакою. Свій статус на майбутнє визначає кожен для себе індивідуально. Це має бути ваш свідомий вибір. Для когось достатньо й просторіччя, хтось майже змирився й полюбив суржик, та серед вас є багато таких, хто прагне досягти більшого, а тому має плекати в собі гарного мовця, цікавого співрозмовника вже зараз.

177. Прочитайте. Дайте відповіді на запитання.

Є різні люди, і вони по-різному ставляться до мови. Одні розуміють усю глибину значення мови в житті народу, тому плекають її і леліють, дбають про неї, невпинно збагачують свій словник, фразеологію, образність.

Послухаєш таку людину: мова ллється, як музика, - багата, барвиста, пересипана народними висловами, прислів’ями. Є люди малоосвічені або й зовсім без освіти, але які від природи мають тонке чуття мови. З них бувають талановиті казкарі, оповідачі… Однак є навіть освічені люди, які не дбають про мовлення. Говорять неохайно, суржиком, не стежать за чистотою слова. Та ще гірше буває, коли людина нехтує мовою свого народу. Справжня любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. Людина, байдужа до рідної мови, - дикун (За М. Шумилом).

1. Як ставитеся до мови ви? У чому це проявляється?

2. Чи можна вважати освіченою людину, у якої бідний активний словник, яка пише й говорить з помилками?

3. Що означає «дбати про мову»?

4. Чи є у вашому оточенні люди, які дбайливо ставляться до мови?

5. Яку позицію для себе обрали ви?

178. Згрупуйте епітети до слова «мовлення» за такими ознаками: 1) характер звучання; 2) правильність, відповідність нормам; 3) багатство й краса; 4) оригінальність. Додайте до кожної групи кілька своїх прикладів. Які характеристики є для вас найважливішими?

Бездоганне, гарне, розвинене, неповторне, чітке, самобутнє, барвисте, чисте, ясне, гучне, дивовижне, виразне, зразкове, мелодійне, милозвучне, відшліфоване, зрозуміле, принадливе, м’яке, дзвінке, привабливе, плавне, образне, повільне, приємне, оригінальне, різке, розмірене, солодкозвучне, співуче, непітливе, багатогранне, розкішне, яскраве.

179. І. Прочитайте прислів'я, поясніть, що вони означають. Поміркуйте, які з них характеризують мовця, а які - містять для нього рекомендації.

1. Хоч варила не варила, аби добре говорила. 2. У короткого розуму довгий язик. 3. Гадина в його словах дихає. 4. Довго думав, так добре сказав. 5. Меле день до вечора, а послухати нічого. 6. Гострий язик - дарування, а довгий - покарання. 7. Красне слово - золотий ключ. 8. Мудра голова не говорить лихі слова. 9. Співати добре разом, а говорити окремо. 10. Ти йому про діло, а він про козу білу. 11. Не вчи орла літати, рибу плавати, а солов’я співати. 12. Дай язикові волю, заведе в неволю. 13. Коли хочеш що сказати, то подумай, як почати. 14. Не все треба людям знати, треба й собі щось сховати. 15. На його слові можна мур мурувати. 16. Красно говорить, а слухати нічого. 17. З пустого в порожнє переливає.

II. Чи є тут фразеологізми-синоніми?

180. Відомо, що в образі оратора немає головних і другорядних деталей, тут важливо все: як він зайшов; його мовлення; постава; вираз обличчя; хода; чи вміє він приховувати хвилювання; здатність керувати своїми емоціями; жестикуляція; одяг; охайність тощо. Що з переліку вимог до оратора важливе для вас як мовця й співрозмовника?

181. Прочитайте висловлення відомих людей про оратора й мовлення. Поясніть, як ви їх розумієте. Узагальніть прочитане й скажіть, які з порад чи вимог є актуальними й корисними для вас.

1. Недобросовісні оратори прагнуть зобразити погане хорошим (Платон). 2. Ганебно говорити одне, а думати інше (Сенека). 3. Ораторське мистецтво немислиме, якщо оратор не оволодів досконало предметом, про який хоче говорити (Цицерон). 4. Оратори, які ніяк не можуть зупинитися, - справжні мучителі (І. Бехер). 5. Уміння точно цитувати - талант набагато рідкісніший, ніж здається (П. Бейль). 6. Найкращим оратором є той, хто своїм словом і повчає, і дає насолоду, і справляє сильне враження (Цицерон). 7. Обережність у словах вища за красномовство (Ф. Бекон). 8. Обов’язок оратора - говорити правду (Платон). 9. Оратор, який виступає перед певною аудиторією, повинен ураховувати рівень її здібностей, інтересів і забобонів; інакше він даремно буде розраховувати на вплив серед слухачів і на їхню прихильність (Д. Юм). 10. Майбутній оратор повинен мати від природи розумові здібності, сильний голос, міцне тіло, здоров’я, приємну зовнішність тощо (Квінтиліан).

182. Прочитайте прислів'я і приказки. Поясніть значення. Поміркуйте над тим, яку роль у мовленні вони виконують. У якому контексті доречно вжити їх?

1. Не хвались піччю в нетопленій хаті. 2. Курка, яка не несеться, багато квокче. 3. Обіцянка благородного - зобов’язання. 4. Про свято держав, та в будень сказав. 5. Говорить три дні, а все про злидні. 6. Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть. 7. Почуте бережи, час прийде - стане в нагоді.

183. Прочитайте висловлення відомих людей. Поставте один одному запитання, відповіді на які є в цих реченнях. Зробіть висновки, наголосивши в них на важливості мовлення в житті людини.

1. Перед оратором як художником слова стоїть завдання знайти таке поєднання слів, щоб воно утворювало художню цінність (3. Куньч). 2. Справді красномовним може називатися той, хто поєднав красномовство розуму й серця з красномовством доброчесності (М. Кошанський). 3. Ораторське мистецтво немислиме, якщо оратор не оволодів досконало предметом, про який хоче говорити (Цицерон). 4. Мудрий усі проблеми розв’язує словами, а не зброєю (Теренцій). 5. Висловлення, об’єднані сукупно, є мовленнєвим паспортом людини (В. Карасик). 6. Плутарх, порівнюючи двох ораторів, Демосфена й Фокіона, говорив, що перший був найвеличніший, але другий - найбільш майстерний. Він впливав на слухачів не тільки силою промов, але й бездоганністю життя, розуміючи, що одне-єдине слово, один порух людини, якій довіряють, вагоміший, ніж розлогі докази (Зі збірника «Про ораторське мистецтво»).

184. Прочитайте тексти. Які риси гарного співрозмовника виділяють автори? У чому, на вашу думку, полягає унікальність Петра Яцика й Івана Франка як співрозмовників?

1. Він - рідкісний співрозмовник. Навіть коли говорить про речі серйозні, складні чи й нудні, як на мене, далекого від бізнесу гуманітарія, фонтанує** дотепами, афоризмами, переходить на притчі. Яцик просто не вміє бути одноманітним і геть розвіює уявлення про ділову людину як про щось подібне до комп’ютера. Так, він може принагідно сипонути цифрами, але за ними відразу ж постануть ті будинки, що він їх вибудував, люди, які працюють у його фірмах, а потім непомітно підведе до думки, що ті цифри - вимір інтелектуальної й фізичної енергії, популярно розшифрує їх.

Я завжди боявся цифр, завжди почувався відстороненим і відчуженим од їхнього загадково холодного світу. Вони були для мене такою ж абстракцією, як, скажімо, антисвіт чи подих неандертальця в глибині століть. А тут раптом цифри задихали майже інтимним теплом, перетворилися на матеріально зримі образи (М. Слабошпицький).

2. Іван Франко - справжній ритор, що володіє українським словом, багатством лексикону, виразними мовними засобами, обізнаний з основами риторики, вміє словом зацікавлювати, переконувати, хвилювати**, характеризувати, оцінювати, спонукати, заохочувати, а передусім виказувати любов, повагу та шану. Він уміє бути толерантним, доброзичливим, коректним, уміє вибачати кривдників. Він знає і любить українську мову в усіх її іпостасях, неперевершено обізнаний з українською культурою, але, будучи справжнім поліглотом, знає і поважає інші мови й культури світу (Т. Космеда).

185. Древні мудреці казали: «Людину характеризують 4 моменти: що вона робить, як вона вдягнена, що говорить і як говорить». А ви якої думки?

186. Прочитайте речення. Які риси мовця виявляються в них?

1. «Моя таємниця, - мовив військовий капелан, - проста: достатньо наповнити кожну мить чистим і щирим, як ранішня роса, добром. Узяти із глибини серця й покласти в час. Недорого, але надзвичайно красиво. Найважливіше - допомагати людям повірити в їхню доброту. Зло нівечить і вбиває сумнівом. Повірити в свою доброту - значить відшукати в собі Бога» (А. Зелінський). 2. «Геніальною була та українська жінка, яка перша отак побілила хату, - заговорив до хлопців Степура. - Яку це душу треба мати, щоб догадатись і такою білою зробити свою оселю, який треба було мати від природи високий смак естетичний…» (О. Гончар). 3. «Ні-ні, ніхто нас не виганяв, ми од Людки йдемо, в неї бульбу садили, - пояснила запинаючись. А відтак переступила поріг ошатної господи й додала: - Бабо Дарино, опшето я того… спитати хотіла, то єсть сказати… Нема мені з ким поговорити…» (За Ж. Куявою).

Екологія слова: Говорімо правильно: читати, рибалити, торгувати, досліджувати (а не займатися читанням рибальством, торгівлею, дослідженням); давати комусь спокій (замість залишати когось у спокої), завдати удару (а не нанести удар), знічев’я (а не від нічого робити).

187. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Наголосіть на тому, що нового ви дізналися й чи вплинув матеріал уроку на ваші плани на майбутнє.

188. Чи знаєте ви, кого в народі називають мотузяна душа? Поясніть. Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

189. І. Прочитайте уривок твору. Яке ваше загальне враження від ситуації мовлення?

Першим його обнову помітив Вітько Лобода. Він витріщився на Денисові ноги так, ніби побачив там живого скорпіона.

- Ні фіга собі! - крикнув Лобода! - Народ! Гляньте, які в Потапа кроси!

Всі, хто був у роздягальні, почали зглядатися на Дениса.

- Кльові! - то підійшов Ромко Загурський. Присів, помацав задник кросівок і прицмокнув від захвату. Потім відвернувся, сів на лавку і тихо додав: Тільки як свиню не вдягай, а вона свинею і залишиться!

Денис не почув, але ті слова долетіли до вух кількох хлопців, і вони почали сміятися, хитро косуючи на Потапа.

- Чого іржете, наче коні? - в роздягальню зайшов Матвій. - Вівса нажерлися, чи що? Він теж помітив нове взуття, звів очі на Потапа й промовив:

- Класні кросівки! Здоровий зноси, та ще в кращі вберися (За С. Гридіним).

II. Проаналізуйте ситуацію за схемою:

1. Яка подія в центрі мовленнєвої ситуації? Хто з мовців імпонує вам?

2. Чи потрібно робити комплімент один одному? Чому?

3. Хто з учасників спілкування щиро зробив комплімент?

4. Хто з мовців нещирий? Чому?

5. У явіть себе на місці Потапа. Чи було б вам затишно, комфортно?

6. Що позитивного в цій ситуації?

7. Доберіть слова, словосполучення і речення, якими можна висловити захоплення.

8. Перебудуйте текст таким чином, щоб вам у ролі Потапа було приємно й комфортно.

190. Знайдіть в інтернеті інтерв'ю з українським письменником, художником чи іншою відомою людиною. Випишіть у зошит ті фрагменти, що характеризують цю людину як мовця. Прокоментуйте й дайте характеристику мовцеві.

191. І. Прочитайте уривок з твору. Охарактеризуйте себе трьома словами як людину, (як мовця, як доньку, як сестру …). Попросіть зробити це маму, сестру, подругу. Зіставте відповіді й зробіть узагальнення. На основі них підготуйте есе «Мій світ і я в ньому».

Мені подобається, що ніхто навколо не знає, яка я насправді людина. Якби попросити моїх подруг, однокласників, знайомих, учителів і навіть родичів написати три слова, які характеризують мене найкраще, ці слова були б такі: усмішка, каре, окуляри, або: світшот, пепсі, піца, чи: легкість, сміх, жарти, або навіть: уважність, чемність, сумлінність.

Насправді ж я взагалі не така. Ніщо з цього мене не характеризує. Якби слова обирала я сама, це були б листопад, туман, осінь. І осінній запах, і дощ, і мокрі горіхи в траві (Г. Ткачук).

II. Про що, на вашу думку, свідчить фраза «ніхто навколо не знає, яка я насправді людина»? Це добре чи погано?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити