Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 1. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

1. Поміркуйте й запишіть ключові слова, що визначатимуть зміст уроку. У кінці уроку, на етапі рефлекси, доповніть перелік словами, яких, на ваш погляд, бракує.

2. Запитання й завдання:

1. Що означають слова з рубрики «Слово дня»? Які асоціації викликають вони у вас?

2. Чи послуговуєтеся ви ними? Доберіть до них синоніми.

3. Чи є зв'язок між темою уроку й «словами дня»? Активізуйте впродовж уроку ці слова в мовленні. Складіть речення зі «словами дня» в контексті теми уроку.

4. Який зміст ви вкладаєте у слово «словник»? Що про словники ви пам'ятаєте з попередніх класів? З яким словником ви познайомилися вперше?

5. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше?

6. Чи відчуваєте ви потребу постійно працювати зі словником?

7. Чи кожній людині необхідно мати вдома словники, уміти користуватися ними?

8. Назвіть ситуації, у яких неодмінно потрібно звернутися до словника.

9. Для людей якої професії щоденна робота зі словниками має бути нормою? Чому?

10. Що вам відомо про найновіші сучасні словники? Чим спричинена поява їх?

11. Прочитайте епіграф уроку. Що автор мав на увазі? Чи поділяєте ви таке бачення суті цієї книжки?

Лексикографія (словникарство, словництво) - розділ мовознавства, що розглядає творення словників.

3. І. Книжку, словник видатні люди в різні часи сприймали як «морську глибину», «найкращого друга», «Всесвіт», «пам'ять», «найбільший скарб», «маяк в океані часу», «джерело освіти», «знаряддя знання», «найкращих друзів», «як хліб насущний», «прискорювач процесів життя», «бездонну глибину», «пишний яр», «альфу й омегу всякого знання», «ріку», «океан», «колодязь живильної роси». А чим словник є для вас?

Кажуть, словник навчає, пояснює, указує, орієнтує, збагачує, полегшує, прискорює, відкриває… Що словник робить для вас? Доберіть дієслова, що визначають функційність, дієвість словника.

II. Дайте відповіді на запитання:

1. Які завдання є нагальними для сучасного словництва?

2. Чому словники не встигають фіксувати всі зміни словникового складу мови?

3. Яких вимог необхідно дотримуватися укладачам словників?

4. Об'єднайтеся в групи. Запропонуйте власне тлумачення поняття «словник». Звірте результати своїх міркувань зі словниками.

Словниковий склад кожної мови постійно поповнюється. Збільшення лексичних одиниць пов’язане зі зростанням потоку інформації, появою нових інформаційних, зокрема іншомовних джерел. Доброю ознакою варто вважати повернення із забуття питомих українських слів, що за радянських часів були вилучені з активного обігу, перенесені до розряду просторічних, діалектних, застарілих.

5. Прочитайте вислів Максима Рильського й розміщений нижче текст. Висловіть свої міркування щодо наповнення сучасних словників. Чи всі слова потрібно фіксувати в них?

1. Повний словник будь-якої мови - це ідеал, до якого можна лише прагнути і якого ніколи не можна досягти, бо кожен день і кожна година приносять людям нові поняття й нові для тих понять слова (М. Рильський). 2. Слово «кіборги» (у значенні - захисники Донецького аеропорту) вже можна побачити в онлайн-словнику сучасної української мови. А слово «ватники» тлумачать так: «людина з радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна». У деяких словниках уже з’явилися «добробрати», «бандерлоги», «тітушки».

Коли саме всі ці нові слова буде внесено в друковані версії словників, невідомо. Великі академічні словники оновлюють раз у 30-40 років, а то і в півстоліття. Раз на два роки повинні б виходити малі словники. Традиційно у процесі добору лексики для словника зважали на те, чи активно слово (термін) використовували мінімум у п'ятьох сферах життя. Нині спираються лише на лексику зі ЗМІ, яку вважають динамічною (3 інтернету).

Функції словників

Інформативна

Нормативна

Освітня

Полягає в накопиченні й збереженні інформації про стан науково-технічного й культурного розвитку, рівень знань в усіх сферах життя суспільства.

Фіксує норми сучасної української літературної мови.

Освітню функцію вбачають в орієнтуванні мовців на правильне вживання мовних одиниць (вимову, написання, творення тощо) як ознаку освіченості й культури людини.

6. Прочитайте перелік словників, з'ясуйте, які з зазначених функцій і яким чином вони реалізують.

1. Орфографічний словник української мови. 2. Словник медичних термінів. 3. Енциклопедія українознавства. 4. Етимологічний словник української мови. 5. Частотний словник сучасної української художньої прози. 6. Словник псевдонімів українських письменників. 7. Словник омонімів української мови. 8. Енциклопедія «Українська мова». 9. Енциклопедія політичної думки. 10.Словник сучасного українського сленгу. 11. Енциклопедичний словник-довідник з туризму.

7. Розгляньте малюнки. Поясніть, як ви сприймає зміст кожного.

8. І. Прочитайте слова, до якого словника потрібно звернутися, щоб з'ясувати значення їх. Яку функцію реалізує цей словник? Запишіть незнайомі слова й тлумачення їхніх значень. У разі потреби скористайтеся словником: http://evrika.if.ua/86/.

Ланц, лихвар, ліжник, луб, лутавий, мара, маржина, мерва, мешти, моква, мольфар, морва, моріжок, моцний, навидіти, нанашка, нарік, наштукувати, нора, обзорини, обора, обротянка, отава, офіра, офірувати, огідний.

II. Пригадайте, чи ці слова вам траплялися раніше. Навіщо потрібно знати їх? Складіть усно речення з будь-якими двома словами.

9. І. Прочитайте текст. Яку проблему порушує автор? Це поодинока чи типова проблема в Україні? Визначте комунікативний намір автора тексту.

Ви звертали увагу, що по всій Україні в назвах магазинів, ресторанів, різних «заведенцій» панує провінціалізм?

«Це передусім неповага до свого, - каже літературознавець і письменник Володимир Панченко. - Наприклад, у Кропивницькому: куди оком не кинь - скрізь Манхеттен, Мерелін, Султан… Може бізнесмени мало обізнані зі своєю культурою, їм у дитинстві не читали казок про Івасиків-Телесиків і Котигорошків? Чи це просто спрацьовує комплекс неповноцінності? Смішно й жалюгідно. Адже кожен, хто приїде в Голландію, хоче там побачити щось голландське, в Туреччину - турецьке. А в Україні що? Манхеттен?».

Учений переконаний, що, маючи надзвичайно цікаву історію й культуру, варто використовувати елементи їх і для бізнесу. Уявіть собі: проїжджаєте ви, скажімо, трасою Київ-Харків, - і на сотому кілометрі постає ресторан «Intermezzo», адже поруч - село Кононівка, де Михайло Коцюбинський гостював у маєтку Євгена Чикаленка, і саме там йому явилося «Intermezzo». Інтер’єр мав би бути відповідний, живий: із Коцюбинським, степом, маєтком, вівчарками на старих світлинах. У нас, на жаль, історія мало «експлуатується» в бізнесі. А за кордоном така практика існує. Якщо стоїть десь якийсь меморіальний камінчик, довкола нього можуть і споруду звести (За В. Радзієвською).

II. Запитання й завдання:

1. Які труднощі можуть виникнути у сприйнятті чи відтворенні цього тексту?

2. До яких словників ви б порадили звернутися, щоб подолати їх?

3. Чи є згадана проблема у вашому місті (селі, селищі)? Порадьте, як розв'язати її.

4. Поясніть значення слова «провінціалізм». У чому, на думку вченого, він полягає?

5. Що в тексті вам видається дискусійним, а з чим ви погоджуєтеся?

Екологія слова: Дякуючи (присл.: висловлюючи подяку) друзям за підтримку, бабусі за добро й ласку, слухачам за увагу й тепло, дідусеві за пораду; завдяки (прийм.) підтримці, допомозі, розумінню, таланту, згуртованості.

10. Проблеми в межах теми: 1. В одному зі словників подано помилкове написання слова. Як бути? 2. У «Словарі української мови» Б. Грінченка слово розгадка подано з наголосом на другому складі, у «Правописному словнику» Г. Голоскевича - на першому. Кому вірити? 3. Чи взаємозамінні слова «бік» і «сторона», «близький» і «ближній»? (Звірте свої міркування тут: http://kultura-movy.wikidot.com/vybir-slova; а також зверніться до книжки С. Караванського «Секрети української мови»).

11. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Чим сьогодні ви збагатили себе?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

12. Ознайомтеся зі списком словників (http://www.mova.info/Page.aspx?!1 =61;

https:// wікtіоnаrу.оrg/wiкі/Додаток:Список_словників). Підготуйте коротку інформацію «У світі словників». Який зі словників має зв'язок з вашою майбутньою професією?

13. Напишіть есе «Словники в моєму житті».

14. Підготуйте проект «Історія мого міста (села, країни) і бізнес», запропонуйте варіант нового мовного обличчя вашого населеного пункту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити