Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 23. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Знаннєвий компонент

(знаю, розумію)

Діяльнісний компонент

(умію, застосовую)

Перевір себе:

Продемонструй досягнення:

Що вивчає шкільна риторика?

Які закони визначають суть риторики?

Які частини виділяють у структурі риторики?

Що означає моделювати аудиторію?

Наскільки ці вміння важливі?

Розкажіть про риторику, використовуючи риторичне дерево. Які цілі може ставити перед собою оратор/мовець?

Що вивчає історія риторики?

Про йдеться в розділі «Техніка риторики»?

Які вміння формує «Практична риторика»?

Який публічний виступ називають грамотним?

Яким може бути спілкування?

Від чого залежать результати спілкування?

Що визначає мовленнєву поведінку?

Які умови успішного спілкування?

Що формує образ мовця?

Назвіть грані особистості мовця.

Поясніть, що означає термін «мовленнєва поведінка».

У чому вона проявляється?

Розкажіть про типи аудитори.

Яким є алгоритм поведінки оратора перед аудиторією.

Що таке риторичний текст?

Які параметри визначають його суть?

У чому особливість риторичного тексту?

Що визначає цінність риторичного тексту?

Назвіть етапи підготовки риторичного тексту.

Назвіть етапи роботи з літературою.

Які принципи забезпечують контакт з аудиторією?

У чому суть поняття «тактика мовленнєвої поведінки»?

Що таке стратегія мовленнєвої поведінки?

На що спрямовані тактики кооперування?

У чому особливість тактик конфронтування?

Що таке мовленнєвий вчинок?

Наведіть приклад мовленнєвого вчинку, спрямованого на добро. Що таке мовленнєва подія?

Варіанти завдань на вибір:

І. Захист проектів:

1. Навіщо потрібно вивчати риторику?

2. Мій ідеал сучасного мовця в Україні.

3. Я говорю - мене слухають.

4. Лексичні засоби привабливості співрозмовника.

II. Виставка плакатів:

1. Мої улюблені стратегії й тактики спілкування.

2. Гармонійне спілкування.

3. Естетика слова.

4. Привабливі образи народної пісні,

III. Робота з текстами:

1. Демонстрація добірних текстів (переказування й обговорення).

2. Удосконалення текстів (мовне, стилістичне, художнє).

3. Трансформація текстів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити