Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 27. НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

282. Бесіда:

1. Що називають наголосом?

2. Розкажіть про місце наголосу в слові. Наведіть приклади.

3. Що вам відомо про функції наголосу?

4. У чому полягає особливість українського наголосу порівняно з наголосами в інших відомих вам мовах?

283. Прочитайте текст. Чи є ця інформація новою для вас?

В українській мові наголос вільний, різномісний, він може падати на будь-який склад слова, наприклад: коса, лата, заметіть. У деяких мовах наголос має постійне місце у слові. Наприклад, у французькій мові він закріплений за останнім складом, у чеській, словацькій - за першим, у польській - за передостаннім (хоч і там є свої винятки).

Однак вільний наголос не означає, що наголошувати слова можна довільно. У наголошуванні українських слів є своя системність, яка виявляється в тому: що певні групи слів об’єднуються одним правилом щодо наголошування. Наприклад, числівники другого десятка мають наголос на складі -на-: одинадцять, чотирнадцять (О. Сербенська).

284. Об'єднайтеся в групи. Прочитайте висловлення про наголос. Висловіть свою думку щодо них. Змоделюйте мовленнєву ситуацію, що підтверджує важливість правильного наголошування слів. Зробіть загальний висновок.

1. Правильне наголошування важливе для збереження не лише внормованості, а й характерного для українця мелодійного, пісенно-плинного ладу мовлення (О. Сербенська). 2. Наголос падає на склад, а страждає все слово, якщо наголос неправильний (Б. Лесняк).

285. Об'єднайтеся в групи. Згрупуйте слова за місцем наголосу (наголошений 1-й склад, 2-ий склад…) і запишіть. У разі потреби звірте за словником http://mexalib.eom/view/121.

Абияк, асиметрія, беремо, бесіда, близький, болотистий, будемо, бюлетень, верба, випадок, витрати, відвезти, вірші, гористий, грошей, гуркотнява, дихання, донька, дочка, дошка, дощечка, дрова, завжди, загадка, зозла, ідемо, каталог, кидати, кілометр, корисний, кропива, навчання, настояти, одинадцять, олень, Покрова, помилка, помилки (мн.), поталанити, приязний, псевдонім, разом, розвідка, санки, рінистий*, розбір, фольга, помовчати, подруга, приятель, розв’язання, царина, чарівний, читання, шовковий.

Наголос виконує такі функції:

Причини порушення норм наголошування слів:

видільну (виділяє склад у межах слова; слово у межах відрізка тексту мовлення: за́полоч, комо́ра, мандрі́вка);

конститутивну (формує зі складів єдине смислове ціле - слово);

смислорозрізнювальну (зміна наголосу призводить до зміни лексичного значення: графа́ — гра́фа: ко́лос (колосок) — коло́с (велетень), ту́га — туга́);

форморозрізнювальну (зміна наголосу означає зміну граматичної форми:

насипа́ти —наси́пати).

• вплив іншої мови: нови́й, оди́надцять;

• вплив діалектного оточення: ка́жу; ро́блю;

• незнання правил наголошування;

• несформована звичка працювати з орфоепічним словником.

286. Прочитайте інформацію про функції наголосу. Запишіть слова. Яку роль у них виконує наголос? Поясніть, чим іще, крім наголосу, відрізняються ці слова. Усно складіть словосполучення з кожним словом.

1. Бережи́на — бережина́. 2. Бідно́та — біднота́. 3. Ва́рення — варе́ння. 4. Ви́рок — виро́к. 5. Ко́си — коси́. 6. По́ра — пора́. 7. Му́зика — музи́ка.

287. Прочитайте речення, знайдіть слова, у яких зміна наголосу спричиняє зміну лексичного значення чи граматичної форми.

1. Після зеленої весни приходить жовтолиста осінь (В. Крищенко). 2. Я знаю безвідмовні добрі ліки, котрі підносять душі і серця (Я. Нечуйвітер). 3. Душа летить в дитинство, як у вирій, бо на світі тепло тільки там (Л. Костенко). 4. Дотримай слова, і світ упаде до твоїх ніг, як стиглий плід (Є. Ященко). 5. Вам не вистачає ріки, а мені й краплі достатньо (Г. Тютюнник). 6. Місячна дорога край села у холодних росах пролягла (П. Дворський). 7. Верховинець стане на коліна лише в двох випадках: щоб напитися з джерела і щоб зірвати квітку. 8. Навіть узимку в старій дідівській хаті з-під сволока виглядали жовтенькі пучки звіробою (Л. Зоряна).

288. І. Прочитайте речення, правильно наголошуючи слова. Випишіть слова, у яких під час творення іншої граматичної форми змінюється наголос.

1. Мистецтво надає крила й відносить далеко-далеко! Кому набрид бруд, дрібні грошові інтереси, хто обурений, ображений чи скривджений, той може знайти спокій і насолоду лише в прекрасному (А. Чехов). 2. Високе мистецтво не тільки віддзеркалює життя, воно, беручи участь у житті, змінює його (І. Единбург). 3. Наприкінці XX століття Вінсент ван Гог та Едвард Мунк передавали свої емоції за допомогою кольорів і форм. 4. Найважливішою постаттю в мистецтві XX століття для багатьох є Пікассо, що одразу асоціюється із дуже специфічними зображеннями (3 інтернету).

II. Запитання й завдання:

1. Чи згідні ви з думкою про те, що мистецтво «надає крила»?

2. Чи доводилося вам «знайти спокій і насолоду» в прекрасному?

3. Який вид мистецтва окриляє вас?

4. Поясніть суть поняття «високе мистецтво». Як воно може змінити життя?

5. Які емоції у вас мають чіткі асоціації з певним кольором?

6. У чому важливість музейного мистецтва?

289. І. Об'єднайтеся в групи. Прочитайте мовчки текст.

Ніколи не треба забувати про своє призначення, завжди пам’ятаймо, що митці покликані народом для того, аби показувати світові насамперед, що життя прекрасне, що саме по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мислимих благ. Дивно й жалісно часом думати, що нема в нас сили і ясності духу пройнятися щоденним розумінням щастя життя, мінливого в постійній драмі й радості, і що так багато краси марно проходить повз наші очі.

Але сідаймо ще раз у вербові човни, прошу вас. Візьмімо весла ясенові і вернімось на Десну, на веселі води того року, коли рятували ми з батьком людей на Великдень (За О. Довженком).

II. Запитання й завдання:

Запитання для бесіди:

Завдання:

1. Чи згодні ви з автором щодо покликання митці в «показу вати…, що життя прекрасне»?

2. Наскільки важливо людині пройматися «щоденним розумінням щастя життя»?

3. Яке значення для людини має краса, що «марно проходить повз наші очі»?

4. Пильніше огляньтеся довкола й скажіть, про яку красу йдеться.

1. Випишіть слова, у яких наголос переходить на інший склад у процесі змінювання.

2. Чому в словах призначення і прекрасне різні префікси?

3. Випишіть двоє дієслів, що формі 1-ої особи множини теперішнього часу матимуть різні закінчення.

4. Поставте іменники мить і радість у формі орудного відмінка, поясніть написання.

Екологія слова: Говорімо правильно: випадковий збіг (а не «випадкове співпадіння) обставин; зустрічаються люди, що поспішають на зустріч, а помилки трапляються; знаходиться те, що загубили, чи той, хто заблукав; село ж розташоване (а не «знаходиться») в Черкаській області.

290. Як ви вдосконалили на уроці власні вміння наголошувати слова?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

291. Випишіть10-15 порушень орфоепічної норми в мовленні теле- чи радіожурналістів. Прокоментуйте. Прочитайте слова з додатку 12. Запам'ятайте наголошування.

292. Знайдіть цікаву інформацію про наголошування слів у інших мовах. Підготуйте розповідь про це. Напишіть есе «Наголос-душа слова».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити