Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 2. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

Словники поділяють на два типи: енциклопедичні й лінгвістичні.

Енциклопедичні словники містять текстову (але нелінгвістичну) інформацію про явища дійсності, країни, події, людей та ін. й різноманітні ілюстрації (малюнки, світлини, карти, діаграми, аудіо-, відеоматеріали).

Лінгвістичні (філологічні) словники з’ясовують різні аспекти слова: значення, особливості вимови, написання, будови, сполучуваності, співвідношення з лексемами інших мов — тобто лінгвістичну інформацію.

* Інформація про словники є за покликанням: http://www.nbuv.gov.ua/node/2782.

15. Об'єднайтеся в групи. Прочитайте короткі характеристики словників. Які стосуються всіх словників, а які - лише окремих? Зазначте, яких саме.

1. Лексикографи визначають такі найважливіші завдання для цих словників: створення реєстру, що полягає в доборі термінів; наведення рівнозначних слів-відповідників у мові перекладу, спроможних якнайточніше передати семантику реєстрового слова; забезпечення ідентичного визначення однакових категорій понять і термінів на позначення їх (За К. Селіверстовою).

2. Словник містить реєстр українських слів, поданих в алфавітному порядку з позначенням наголосу. Реєстрові слова представлені в початковій формі.

3. Ці словники фіксують і пояснюють не слова, а пов’язані з тими чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з різноманітних галузей знань, мистецтв, виробництв, політичного життя тощо.

4. У цій лексикографічній книжці з’ясовують походження слова, його первісне значення, реконструюють найдавнішу форму слова, указують, запозичене слово чи власне українське.

5. А це словник, у якому кожне слово схарактеризоване з огляду на кількість уживань його в обмеженому масиві текстів, тобто на його абсолютну частоту в цих текстах.

6. Ці словники репрезентують терміни відповідної галузі, важливі для формування мовної компетентності фахівців, фіксують оновлення конкретної галузі, роблять доступною інформацію, сприяють розумінню її.

7. Словник складається зі словникових статей. На початку словникової статті стоїть заголовне слово (сполука).

16. Розгляньте таблицю, на основі її змісту розкажіть про словникове багатство української мови. Знайдіть самостійно інформацію про види словників, не згадані в таблиці.

Типи і види словників

Енциклопедичні

(універсальні й галузеві)

Лінгвістичні

Енциклопедія сучасної України, Енциклопедія кібернетики,

Географічна енциклопедія України, Банківська енциклопедія, Мистецтво України:

енциклопедія,

Українська літературна енциклопедія,

Українська мова:

енциклопедія,

Мала філологічна енциклопедія, Універсальний словник-енциклопедія.

До енциклопедичних належать також такі словники:

Комп'ютерний словник,

Український педагогічний словник, Країнознавчий словник-довідник.

Види

Приклади

Тлумачні

Великий тлумачний словник сучасної української мови (за ред. В. Бусела)

Словники іншомовних слів

Словник іншомовних слів (за ред. О. С. Мельничука)

Перекладні

Російсько-український словник (за ред. В. Жайворонка), Українсько-іспанський словник (за ред. М. Жердинівської)

Фразеологічні

Словник фразеологізмів української мови

Етимологічні

Етимологічний словник української мови (6 томів)

Історичні

Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст. (за ред. Л. Гумецької)

Неологізмів

Нові слова та значення Л. Туровської та Л. Василькової (Київ, 2009 р.)

Діалектні

Словник буковинських говірок (Н. В. Гуйванюк)

Словник жаргонів/сленгів

Перший словник українського молодіжного сленгу (укл. С. Пиркало)

Словники синонімів, омонімів, антонімів, паронімів

Повний словник антонімів української мови (Л. Полюга),

Практичний словник синонімів української мови (С. Караванський)

Словники мови письменників

Словник мови Шевченка у 2-х томах (укл. М. Бойкота ін.)

17. Прочитайте словникові статті. Висловіть припущення щодо того, із яких словників вони виписані. У разі потреби звірте відповіді з матеріалами додатку 6.

1. Міколог - фахівець із мікології, який досліджує гриби.

2. Емоції - психічні стани і процеси в людини й тварини, у яких реалізуються їхні ситуативні переживання.

3. Риторичне запитання - одна з риторичних фігур, яка полягає у використанні запитання, що не потребує відповіді, оскільки вона загальнозрозуміла; Р. з. вживають для того, щоб привернути увагу слухачів до певного явища або самим запитанням висловити ствердну думку.

4. Періщити (дощ) - іти, лупити, хлюпати, сікти, прати, хлюскати, пороти, шкварити; ( сніг) ліпити; (батогом) шмагати, стьобати, хльоскати, бити.

5. Луг - барвистий, безкрайній, безмежний, буйний, великий, веселий, вологий, гладенький, грузький, живий, життєдайний, заквітчаний, запашний, затишний, затуманілий, зацвічений, зелений, імлистий, квітчастий, кучерявий, мальовничий, м’який, низький, пахучий, перлистий, пишний, просторий, прохолодний, рідний, розкішний, розлогий, росяний, свіжий, світлий, синій…

6. Те́рмін, -а (слово); те́рмін, -у (строк).

7. Літич - бог літа. Дбає про тепло, родючість, злагоду серед людей. Згадується у «Велесовій книзі».

18. І. Об'єднайтеся в чотири групи. Оберіть один із варіантів завдання. Назвіть словники, до яких необхідно звернутися, щоб правильно виконати такі завдання:

18. 1. Запишіть виділені слова, обравши правильний варіант закінчення з дужок.

1. Ще школяр(-ом,-ем) він пройшов перші бізнесові університети (М. Дочинець). 2. А звуки орган(-а, -у) розсипаються по підлозі, ударяються об стіл, сипл(-ють, -ять)ся травневим дощем на підвіконня (Дз. Матіяш). 3. Дивні пальці вітерц(-ю, -я) час від часу торкалися обличчя (Л. Зоряна). 4. Доторкнувшись душ(-ою, -ею) до рідного слова і відчувши його життєдайне тепло, повертаюсь до нього я знову і знову (Т. Іванчук). 5. Рештки густого туман(-у, -а) волого опускалися на вусаті колоски жовтої пшениці (За І. Савкою). 6. Бур (-е, -ю)! Бур (-е, -ю)! Будь ласкава і виходь до нас на Святу вечерю! (Дара Корній).

18. 2. Укладіть і запишіть словникові статті до слів, позначених зірочкою.

1. І постелила щедро, мов руно*, із буйнотрав’я ліжники* ворсаті, вдягнула вишні в біле кімоно, на клумби барви вилила строкаті (Н. Данилюк). 2. Личка стрілчастих* айстр були повернені до сонця, а горді жоржини виклично хизувалися* своїми пухнастими оксамитовими* голівками (І. Савка). 3. Ятрило* душу весняне птаство (Л. Зоряна). 4. Села Вербівку й Лозову роз’єднувало море ранньої отави* (І. Савка).

18. 3. Поясніть особливості правильної вимови виділених слів.

1. А поруч змагаються у фарбах з небесами волошка, петрів батіг і дзвоники (Л. Зоряна). 2. На гостину позлітались бджілки, джмелики туди-сюди снують і куштують з кожної тарілки, і чаклунство новолітнє п’ють (Н. Горішна). 3. Ніч розчинилась в сивому тумані, день увірвався в тишу сонних трав (Н. Дейнека). 4. І робить місяць свій обхід, перераховує сузір’я (Т. Фролова). 5. Різнобарв’я золоте стає коловоротом, зірка мигтить у своєму дивному леті, а малі колядники, котрі чемно йдуть слідком за зорею, гордо виспівують (Дара Корній).

18.4. Прочитайте виразно речення. Як правильно наголосити виділені слова?

1. І знову був росяний ранок (І. Савка). 2. А червень віддав естафету липневі, жнивам та новим - яблучним - урожаям (Л. Зоряна). 3. Чарівна, мальовнича природа України не може залишити байдужою жодну людину, здатну сприймати прекрасне (3 інтернету). 4. Дружня течія несла нас у бік узбережжя (Р. Ріггз). 5. Надворі стояла погожа днина, і читання вирішили перенести на природу (А. Хома). 6. А бабуся застеляє стіл вишиваним обрусом, і той стає урочистим і усміхненим (Дара Корній).

II. Спільні для всіх варіантів завдання й запитання:

1. Чим умотивовані в реченнях слова ліжники, кімоно, гордії

2. Як ви розумієте вислови «доторкнутись душею до рідного слова», «день увірвався в тишу», «купатися в обіймах слова», «пірнати вглиб слова», «підноситись словом у небо»?

3. Назвіть двоє слів зі своїх речень, у яких однакова кількість звуків і букв.

4. Знайдіть у реченнях свого варіанта приклади складеного присудка.

5. Випишіть підкреслені словосполучення, доберіть до іменника якомога більше епітетів.

19. Прочитайте речення. У яких словниках можна знайти відповідь на поставлені запитання? Продемонструйте це, обравши будь-які двоє запитань. У разі потреби скористайтеся джерелами, зазначеними в додатку 7.

1. Який іменник найчастіше вживаний в українській мові?

2. Яка з абревіатур - ЗНО, АТО чи ДВНЗ - має лише один варіант розшифрування?

3. Скільки синонімів має дієслово бити?

4. Що означають слова тинейджер, тінізація, стайлінг, карт-бланш?

5. Що означають і для якої сфери характерні сполуки вимір біди, параметри гламуру, екологічна свідомість, екологія слова, зелені інвестиції, висока мода, соціальний пакет, поле електоральне, простір для діалогу, сіра зона, у стилі фешн?

20. І. Прочитайте висловлення читачів про різні книжки. Охарактеризуйте таким чином один із українських словників. Підготуйте розповідь, скориставшись початком будь-якого з цих висловлень.

1. Ця книжка здатна вилікувати мільйон депресій. Це приклад невиправного оптимізму й креативного ставлення до життя, у ній літо не закінчиться ніколи. «Літо» тут означає щастя, дитинство, упевненість у своїх силах і готовність змінювати світ навколо (про «Пеппі Довга панчоха» Астрид Ліндґрен).

2. Читання цієї книжки корисне для підняття настрою. Попри архаїчну лексику, гумор письменника дуже здоровий. Авторські тексти мають виражений терапевтичний ефект: від здорового сміху втікає всяка хвороба (про «Співомовки» С. Руданського).

3. Найбільшою смакотою в пригодах Аліси є те, що їх зручно читати і дорослим, і дітям. Особлива цінність цих книжок полягає в тому, що тут є всі потрібні метафори (про книжки «Аліса в Країні Див», «Аліса в Задзеркаллі» Льюїс Керрол).

II Запитання й завдання:

1. Доберіть епітети до слова книжка. Звірте їх за словником епітетів.

2. З чим у вашій уяві асоціюється книжка? Запишіть асоціативний ряд.

3. Доберіть спільнокореневі слова до іменника смакота.

4. Як правильно наголосити виділені слова?

Екологія слова: Надавайте перевагу українським словам: гасло, заклик (а не девіз), стінопис (а не графіті), книголюб (а не бібліофіл), славень (а не гімн), пихатий, зарозумілий, чванькуватий (а не гоноровитий), початківець (а не дебютант), утікач (а не дезертир), проголошувати (а не декларувати).

21. Проаналізуйте роботу на уроці. Розкажіть про свої досягнення. Чим матеріал уроку був для вас корисним?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

22. Випишіть з художньої книжки, яку ви зараз читаєте, або з тлумачного словника незнайомі слова й укладіть словник-мінімум незнайомих слів. У зошиті ваших досягнень може бути сторінка/рубрика, відведені новим словам, що поповнять ваш активний запас.

23. Доберіть цікаві завдання /запитання для однокласників, що передбачають роботу з будь-яким словником.

24. Підготуйте проект «Весь світ довкола нас - у словниках».

25. Прочитайте про популяризацію українських словників (https://www.facebook.com/ Український-мовно-інформаційний-фонд-НАН-України-відділ-інформатики- 307858899608276/). Підготуйте коротку розповідь, у якій висловіть власну думку щодо ефективності такої роботи. Додайте власні пропозиції.

26. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Відгадайте ключове слово й підготуйте про це цікаву розповідь. Увиразніть її своїми ілюстраціями.

… - у перекладі з італійської означає «затушований, зникає, як дим».

Художниця Світлана Петренко народилася в Житомирі. Чотири роки навчалася в дитячій художній школі, а після закінчення середньої школи вступила до Кримського художнього училища. З 1985 року бере участь у виставках, розробляє інтер’єри й пише натюрморти в романтичній техніці, яку називають … (В. Дорош).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити