Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 29. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНА НОРМА. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК

301. І. Ознайомтеся з текстом. Сформулюйте його тему. Запишіть ключові слова.

Незважаючи на тривалі дискусії довкола формули успіху* фахівці довели, що забезпечують такі його чинники, як-от: цілеспрямованість*, упевненість* у своїх силах, самодостатність*, саморозвиток, комунікабельність, активна позиція, наполегливість* тощо. І хоч як складно виявити особистість, якій притаманні всі ці ознаки, однак такі люди є, і їх чимало. Трансокеанічні плавання, підкорення гімалайських «восьмитисячників», доблесть у військових операціях, самопожертва в ім’я людства й науки - за всіма цими досягненнями і вчинками стоять конкретні люди. Такі ж, як і ви (3 інтернету).

II. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу

Відчуваю, переживаю, ціную

1. Визначте лексичне значення слів і словосполучень, позначених зірочкою.

2. Поясніть написання виділених слів.

3. Доберіть і запишіть синоніми до слова «фахівець».

4. Поясніть розділові знаки.

1. Розгляньте світлини. Хто на них зображений?

2. Чи згодні ви з думкою, що ваші сучасники олімпійський чемпіон Олег Верняєв і рок-музикант Святослав Вакарчук - успішні люди?

3. Що вам відомо про їхні досягнення?

4. Як ви ставитеся до успішних людей?

5. Хто з вашого оточення є взірцем успішності?

6. Завершіть текст розповіддю про свої успіхи.

302. Об'єднайтеся в три групи. Пригадайте, що вам відомо про орфографію й правила орфографії. Проведіть конкурс на краще запитання: доберіть і запишіть якомога більше запитань для учасників іншої групи, щоб виявити, що й наскільки добре кожен із вас засвоїв із цього розділу.

Орфографічна норма - це загальноприйняті правила написання слів.

Орфограма — це правильний варіант написання, який потрібно вибрати з кількох можливих. Є такі типи орфограм: буквені (орфограма-буква) й небуквені (орфограма-апостроф, орфограма-дефіс, орфограма-риска (знак перенесення з рядка в рядок), орфограма-пропуск (написання слів окремо), орфограма-контакт (написання слів разом).

303. Прочитайте речення. Який висновок для себе ви зробили? Запишіть речення, знявши риску (замінивши крапки потрібною літерою чи обравши з дужок варіант). Назвіть типи орфограм і правило, що вмотивувало ваш вибір.

1. Ні/коли не/пізно зробити щось д(е,и)вовижне. 2. У 8 років три/разова олімпійська золота медалістка з бігу Більма Рудольф зробила перший крок після перенесеного в дитинстві поліомієліту. 3. У 9 років Дейзі Ешфорд написала свій бестселер «Молоді гості», що (роз-, розі-)йшлася накладом по/над 200 тисяч примірників. 4. У 18 років норве(-зьк-, -ськ-)ий математик Нільс Абель довів не/розв..яза(н, нн)ість загальних рівнянь п..ятого ступеня алгебричними засобами. 5. У 41 рік Р. Кіплінг став наймолодшим (Л, л)ауреатом (Н, н)обелівської премії в галузі літератури. 6. Люди постійно роблять надзвичайні речі, і не/має жодних причин, чому ви не/можете бути одними з таких (Д. Вальдшмідт).

304. За яким словником потрібно звіряти правильність написання слів? Пригадайте й розкажіть, як побудований цей словник. Які його функції?

Орфографічна помилка - це неправильне написання, що порушує норми вживання буквених і небуквених орфограм.

305. Доберіть слова, що за написанням відповідають зазначеним у реченнях умовам. Напишіть самодиктант.

1. Апостроф на межі префікса й кореня. 2. Одна з найвищих державних посад. 3. Буква и в слові іншомовного походження (правило «дев’ятки»). 4. Прикметник, утворений за допомогою суфікса -ськ- від іменника Сиваш. 5. Складний прикметник, що означає відтінок рожевого кольору. 6. Апостроф після літери к. 7. Ненаголошений [е] в корені слова. 8. Слово з префіксом прі-. 9. Спрощення приголосного в буквосполученні -здн-. 10. Дієслово з часткою не. 11. Займенник із часткою -небудь. 12. Складний прислівник, що пишеться через дефіс. 13. Дієприкметник із префіксом при-.

306. Об'єднайтеся в групи. Доберіть словниковий диктант із 17 слів на повторення складних орфограм. У разі потреби скористайтеся Українським правописом (http://litopys.org.ua/pravopys/pravopys2015). Запросіть до дошки одного представника іншої групи й продиктуйте дібрані слова.

307. Напишіть словниковий диктант за аналогією. Доберіть і запишіть слово з тією ж орфограмою, що містить диктоване слово (до слова з двома орфограмами - слово з тими ж орфограмами або два слова - кожне з відповідною орфограмою). У разі потреби зверніться до Українського правопису за покликанням попередньої вправи.

Тьмяний, книжечка, тонший, доньчин, празький, пестливий, нездоланний, над’яр’я, грушевий, двоярусний, мало-помалу, стоп’ятдесятиріччя, жар-птиця, хлопець-велетень, чий-небудь, правобережний, мовно-літературний, віднині, Біблія, на жаль, по-батьківськи, нібито, Софійський собор.

308. Прочитайте речення. Як змінилося ваше бачення шляхів досягнення успіху? Запишіть речення, розкрийте дужки, уставте пропущені літери. Визначте в словах орфограми, поясніть написання слів. У разі потреби скористайтеся електронним словником (http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/).

1. Будуть зорі вст..ляти розложистий шлях, наче шлях тріумфатора квіти (Леся Українка). 2. Уперте тренування давало блискучі наслідки (О. Донченко). 3. Зміни - це завжди страшно. Але (ні)хто (не)змінить за вас ваше жит..я. (Незважаючи на страх, рухайтеся вперед. Це головне правило успіху (П. Коельо). 4. Я виливаю кров (що)днини в ямби і (не)легким радію таланом (Д. Павличко).

5. Можна (не)впин..о звинувачувати інших у своїх (не)вдачах і впадати у відчай, а можна кожного дня вставати ще раніше (і, й) наполегливо досягати успіху (Л. Дейлі). 6. Жит..євий здобуток людини визначається кількіс..тю «(не)зручних розмов», які вона витримала (Т. Ферріс). 7. - Бувають поразки, важливіші за перемогу, - сказав директор школи й (дружньо) іронічно пр..вітав з тріумфом (О. Гончар).

Екологія слова: Уживайте правильно: Тактичний (що стосується тактики) план. Тактовний (-а) (що володіє почуттям міри) учитель, учениця.

309. Проаналізуйте свою навчальну діяльність й оцініть її. Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

310. Дайте відповіді на запитання:

1. Чому слово цвях пишемо без апострофа, а слово черв'як - із апострофом?

2. Чому народнопоетичний пишемо разом, а народно-визвольний - через дефіс?

3. Чому в словах іншомовного походження лиман, литаври й лінза, лінгвістика після л пишемо різні літери?

311. Оберіть одну з орфограм і відтворіть правила, що її регулюють у вигляді картини, макета, образів (на ваш смак).

312. Напишіть есе на тему «Для того щоб почати діяти, немає кращого часу, ніж зараз». За потреби використайте вислів Карлоса Кастанеди «Людина може зробити набагато більше й діяти набагато краще. Вона припускається тільки однієї-єдиної помилки - думає, що в її розпорядженні багато часу». Дотримуйтесь орфографічних норм.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити