Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 30. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

313. Бесіда:

1. Прочитайте епіграф, висловіть своє ставлення до його змісту.

2. Хто такий Авіценна? Чи достатньо лише знань, аби зберегти здоров'я?

3. Розгляньте колаж. Чи можна його елементи вважати частиною тих «знань»? Чого в ньому бракує?

4. Назвіть і запишіть ключові слова розділу «Орфографія».

5. Де людині необхідні знання і вміння з орфографії?

314. Запишіть слова. Поясніть, які принципи орфографії регулюють написання їх. Із будь-якими двома словами складіть речення.

Гаразд, щасливий, спитати, гармонія, самопочуття, харчування, змолоду, багатство, споконвіку, нашвидкуруч, потенціал, витривалість, бадьорість, повноцінний, джерело, піклування, завчасно, спортсмен, довголіття, надзвичайно, оздоровлення, ритм, зміцнення.

315. Розгляньте таблицю. Чи все зрозуміло вам? Доберіть по п'ять прикладів до кожного принципу. Чи добре засвоїли матеріал? Здійсніть взаємоперевірку за допомогою наведених слів.

Фонетичний принцип: написання збігається з літературною вимовою. Під час написання таких слів не виникає труднощів: обрій, господар, віхола, доба, намисто, родина.

Морфологічний принцип: є розбіжності між вимовою й написанням, що пов’язано з будовою слова. Перш ніж такі слова писати, потрібно застосувати правило: зціпити, весна, рільництво, молотьба, вишневий, незбагненний, зворушений.

Традиційний принцип: вимова і написання не збігаються й водночас неможливо застосувати правило. Це так звані словникові слова, винятки з правил: щавель, фарба, лимон, тонна, яблуко, хвастнути.

Диференційний: написання слова залежить від його лексичного значення: гончар (професія) і Гончар (прізвище), мальва (квітка) і «Мальва» (перукарня), до гори (іменник і прийменник), догори (прислівник).

316. І. Прочитайте мовчки текст. Назвіть ключові слова. Використовуючи їх, перекажіть докладно текст.

Девізом американського товариства геронтологів* є вислів: якщо в людини є здоров’я, то в неї є все. Щоб продовжити роки життя, потрібно дотримуватися таких положень: раціональне харчування, цілеспрямованість, оптимізм, режим праці, відпочинку й сну, уміння володіти емоціями, відмова від шкідливих звичок, загартування організму, рухова активність.

Лікарі-дієтологи переконані: немає невиліковних хвороб, а є люди, що не підлягають лікуванню. Йдеться про пацієнтів, у яких немає сили волі, щоб себе дисциплінувати, немає достатнього розуміння законів природи.

Харчування має враховувати особливості кожної людини й бути раціональним, розумно обґрунтованим, фізіологічно повноцінним. Дотримання посильних і дієвих порад у поєднанні з активним способом життя, злагода з природою дають змогу кожному зберегти власне повноцінне здоров’я й активне довголіття (За О. Ганич).

II. Запитання й завдання:

1. Відповідно до якого з принципів орфографії потрібно писати виділені слова?

2. Які елементи колажу ілюструють текст?

3. Що означають такі характеристики харчування: «раціональне, обґрунтоване, повноцінне»? Складіть і запишіть денне меню такого харчування й прокоментуйте його.

4. Які з дібраних страв ви можете приготувати самостійно?

5. Поясніть, за якими принципами треба писати слова з написаного вами меню.

317. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до орфографічних норм.

318. Запишіть слова в дві колонки залежно від того, за яким принципом написано виділену частину слова: 1) морфологічним; 2) фонетичним.

Спалах, невістчин, просьба, похід, птаство, рушник, зморшка, нива, допомагає, бряжчав, зсипати, мета, розсіл, тітчин, виднокіл, покіс, сердешна, зцілення, нігті, оберт, їжджу, розкіш, виїзна (нарада), спад, студентський, душа, козацтво, одесит, біб, брат, роз’їжджаю.

319. Розгляньте світлини й розкажіть, як починається ваш день. Прочитайте текст. Яким завданням підпорядковується в тексті добір лексичних засобів? Поясніть лексичне значення виділених слів. На основі якого принципу орфографії вони пишуться? Доберіть до них синоніми.

Що раніше ви прокинулися, то простіше вам буде провести ранок у відмінному тонусі. Бадьорий ранок починається о 6-8-ій годині. Опівдні ранок свіжим не буває. Однак недостатньо просто прокинутися, треба зробити ранок жвавим.

Бадьорий ранок - це ритуал, який кожен може створити сам. Задум простий: як почнеш ранок, так і день завдасться. Основне правило - ранок має бути енергійним, спланованим і сповненим позитиву (За Н. Козловим).

320. Проаналізуйте свою діяльність на уроці за обраною схемою.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

321. Перепишіть речення, розкрийте дужки й правильно запишіть слова. Поясніть орфограми.

1. Я п..ю тебе, сонце, твій теплий цілющий напій (М. Коцюбинський). 2. Пити і їсти з глинян..юго посуду - собі на здоров..я (І. Корчук). 3. Здоровим і спортивш..им бути модно! (А. Полощанюк). 4. Жвава була робота. Терень відчував, як зникає його вайлуватість, (не)зграбн..ість (О. Донченко). 5. (Ні)чого (не)досягне той, хто довго встає після того, як прокинетеся, і той, хто довго прокидаєтеся після того, як устає (Е. Рузвельт). 6. (Не)обхідно підтримувати міцніс..ть тіла, щоб зберегти міцніс..ть духу (В. Гюго). 7. У більшості хвороб вин..і не пр..рода й суспіл..ство, а тільки сама людина. Найчастіше вона хворіє від ліні й жадібнос..ті, але іноді й від (не)розумності (М. Амосов).

322. Погодьтеся або спростуйте твердження: «Здоров'я - найвища цінність». Напишіть есе на цю тему.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити