Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 31. НЕНАГОЛОШЕНІ Е, И В КОРЕНІ СЛОВА

323. І. Розгляньте світлини. Хто на них зображений? Що вам відомо про цю людину? Прочитайте мовчки текст. Які почуття викликала у вас ця інформація? Коли ви дізналися про героя розповіді вперше?

До Києва неодноразово приїздив найвідоміший мотиваційний оратор сучасності, актор, меценат, письменник, людина-легенда Нік Вуйчич. Це справді герой сьогодення, який попри тяжке захворювання вміє насолоджуватися життям. Народився Нік із рідкісною генетичною хворобою: у нього не було ані рук, ані ніг.

Та це не завадило цілеспрямованому хлопцеві згодом стати оратором. А сприяла цьому ситуація. Коли Нік готувався вступати до вишу, йому показали малюка з такими ж вадами. Доти хлопець не бачив нікого схожого на себе, а тут дізнався, що є малюк, якому він може допомогти адаптуватися й прийняти себе.

Так постала мета - розповісти про свій досвід людям з обмеженими можливостями. Згодом його, уже студента-відмінника, запросили виступити перед студентами університету, і вже через три хвилини спілкування зал плакав.

Невдовзі Нік став мотиватором для мільйонів людей, здійснював тривалі перельоти в Китай і на Гаїті після землетрусу, виступав у 67 країнах світу, розповів свою історію ста двадцяти тисячам слухачів в Індії, вісімнадцяти тисячам у Колумбії й дев’ятьом тисячам в Україні.

Історія, якщо вона вистраждана й народжена самим письменником, насичена особливою енергетикою. Історія життя цього чоловіка цікава на всіх етапах. «Є рани, які загоюються, коли людина рухається. Рівно те саме можна сказати про життєві невдачі. Не псуйте життя скиглінням - дивіться вперед», - радить Нік.

Нік Вуйчич дає уроки милосердя, сили волі людям з обмеженими можливостями й здоровим людям. Він написав кілька книг про своє життя, вистукуючи їх двома пальцями на комп’ютері, по 43 слова за хвилину. Одна з них - «Життя без кордонів» - перекладена українською (За О. Мигачовою).

II. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу

Відчуваю, переживаю, ціную

1. Які голосні завжди вимовляємо чітко?

2. Поясніть значення й вимову виділених слів.

3. Чим відрізняється вимова наголошених і ненаголошених голосних [е], [и], [о]?

4. Назвіть слова з тексту, у написанні яких виникають сумніви.

5. Поясніть розділові знаки в останньому реченні.

1. Визначте комунікативну мету автора.

2. Що вас найбільше вразило в змісті тексту?

3. Перекажіть текст, доповніть його власними роздумами про героя розповіді.

4. Історії яких людей є для вас прикладом у подоланні перешкод?

324. Попрацюйте з таблицею таким чином: закрийте аркушем паперу ліву колонку. Читаючи приклади, намагайтеся самостійно пригадати правила, які ви раніше вивчали.

Написання ненаголошених [е], [и], [о]

Обґрунтування

Приклади

1. Написання е, и перевіряємо наголосом

Зима - зими; верба - верби.

2. Пишемо е:

а) якщо ненаголошений звук випадає:

б) у сполученнях -ере-, -еле

Жовтень - жовтня (але: бюлетеня); Черешня, середа, зелень, пелена.

3. Пишемо е в суфіксах -ен-, -еньк-, -есеньк-, -тель-:

Зроблений, вишенька, учитель.

4. Пишемо и в буквосполученнях -ри-, -ли-:

Гриміти, бриніти, глитати.

5. У решті випадків написання е, и перевіряємо за словником:

Мелодія, левада, лиман, кишеня, пиріг.

6. Звук [о] перед складом з наголошеними [у] та [і] уподібнюється звукові [у]:

Зозуля, кожух, потік, тобі, тоді.

325. Прочитайте текст, випишіть виділені слова з ненаголошеними голосними, уставляючи пропущені букви.

1. Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрила, щоб досягти своєї м..ти (О. Уайльд). 2. Щовечора записуйте на папері шість найважливіших р..чей, які вам необхідно зробити завтра. Поки ви спите, підсвідомість здійснить всю н..обхідну роботу й визначить, яким чином їх можна виконати найкраще. І ваш новий день буде набагато продуктивнішим! (Т. Хопкінс). 3. Прокидаючись вранці, запитай себе: «Що я повин..н/повинна зробити?» Увечері, перш ніж заснути: «Що я зробив/зробила?» (Піфагор).

326. І. Згрупуйте й запишіть слова за правилами: 1) е, и, о, що перевіряємо наголосом; 2) е, и, о, що не перевіряємо наголосом; 3) випадний е; 4) з буквосполученнями -ере-, -еле-.

Лисиця, синичка, зима, мережити, шептати, очерет, природа, земля, півень, дерево, черв’як, перець, вітер, кленовий, затишний, шелест, тривати, пеньок, голубка, човен, лелека, клекотіти, степовий, бешкетник, козуля, мешканці, щебетання, пшениця, стрепенутися, нівечити, осередок.

II. Складіть і запишіть речення з кожним із виділених слів.

327. І. Запишіть слова, поставте на місці крапок необхідні літери. Поясніть, як перевірити правильність написання букв, що позначають ненаголошені голосні.

Л..мон, ап..льсин, т..хохід, т..плохід, гр..би, ст..бло, тер..н, шк..туть, д..р..вій, ч..решня, б..р..стяний, щ..б..тання, з..мляний, ч..р..да, см..река, л..холіття, кр..венький, д..шевий, м..дунка, в..ртлявий, п..нал, В..лосипед, ж..ст..куляція, витр..мка, ч..мпіон, м..сливець, с..крет, к..шеня, в..селка.

II. До виділених слів доберіть епітети.

Екологія слова: Уживаємо правильно: Людський (який стосується людей, належить людям): людське щастя. Людяний (який щиро, доброзичливо, чуйно ставиться до інших, гуманний): людяна усмішка. Людний (багатолюдний): людне зібрання.

328. Проаналізуйте свою роботу на уроці за самостійно обраною схемою.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

329. Упродовж кількох днів уважно спостерігайте за писемним мовленням людей, що вас оточують, а саме: рекламними оголошеннями в транспорті, магазинах тощо. Запишіть виявлені помилки, поділіться результатами спостережень на уроці.

330. Перепишіть, уставте замість крапок пропущені букви. Поясніть правопис.

Щ..риця, абр..жос, т..мніти, м..режити, г..рбера, м..сливець, м..нулий, б..р..стяний, в..л..тенський, г..рань, ж..ст..куляція, д..станція, трим..тровий, с..лач, тижд..нь, ж..тловий, д..настія, зч..щати, ел..мент, х..мерний, с..рйозний, кал..ндар, ст..лити, бр..нять, п..льнують, знам..нитий, ос..литися, ш..рочінь, х..жак.

331. Напишіть есе на тему «У житті немає недосяжних цілей».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити