Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 3. ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

27. Прочитайте епіграф. Прокоментуйте, розкривши його суть і зв'язок із темою уроку. Доберіть самостійно й запишіть ключові слова уроку.

Популярними в наш час є електронні словники, що успішно конкурують з паперовими. Вони мають багато переваг: динамічність (здатність швидше оновлюватися), ілюстративний матеріал, що доповнює й увиразнює словниковий матеріал; великий обсяг словникової бази; варіативність використання; зручний пошук; універсальність.

Однак кожен сам обирає, якими словниками — паперовими чи електронними - користуватися. Головне - виховати в собі гарну звичку працювати зі словниками!

28. Ознайомтеся з таблицею «Досягнення сучасної електронної лексикографії», уміщеною в додатку 8. Наскільки важливо для вас мати електронні видання словників?

29. І. Об'єднайтеся в пари. Запишіть слова у три колонки: 1) відомі вам, активно вживані в мовленні; 2) частково зрозумілі чи відомі вам, рідко вживані; 3) слова, лексичне значення яких вам не зрозуміле, у мовленні не вживаєте. Оберіть з цього переліку слова дня.

Довкруж, атож, базіка, безмір, бовваніти, бовкнути, буцімто, вантажівка, велелюддя, вжахнутися, відтак, тартак, далебі, деінде, дивовижа, довкілля, забаганка, зась, зопалу, квапитися, кепсько, клубочитися, краянин, легіт, лихослів’я, літепло, мерщій, мжичка, обіруч, осоння, причаїтися, рахманний, одвірок; бандана, бейдж, бігборд, драйвер, електорат, генерація, кастинг, паритет, плей-оф, ремікс, роумінг, сайдинг, сингл, спам, татуаж, хакер, хоспис.

II. Складіть усно словосполучення з кожним словом.

30. Прочитайте речення. Які картини, образи постають у вашій уяві? Доберіть синоніми до виділених слів. Звірте свої результати зі словником синонімів: http://zosh6. at.ua/praktichnij_slovnik_sinonimiv_ukrajinskoji_movi.pdf.

1. У заростях шемрав густий дощ, скапував із ялинової стріхи крупними опаловими намистинами. 2. Біля струмка я зірвав жмутик квітів, що майоріли здаля - живі іскринки в зеленому мареві розімлілого лугу. 3. Стояла тут якась особлива загусла тиша, яку прошивав срібною ниткою дзвін потічка. 4. Ранками траву обтяжувала крижаниста роса. 5. Довкола гріла око повінь сонця і строкатів рясними барвами світ (М. Дочинець).

31. Прочитайте фразеологізми. Поясніть, що вони означають.

Випишіть із словника (http://schoolplusnet.com/up_portfolio/2016-3-2-21-42-22_file_20.pdf) фразеологізми, у яких ключовими є виділені слова.

1. Замісили мак із перцем. 2. Буде толк, як безтолоч не розведеться. 3. Із сонця решета не зробиш. 4. Потрібний, як місяць у небі. 5. Приносити додому дзвони в ногах. 6. Час викошує не тільки погане, а й добре. 7. Підставив Бог свою бороду, то чіпляйся за неї. 8. У чужі криниці легше заглядати, аніж свою викопати. 9. Не ти коріння носиш, а коріння тебе. 10. Де є такі граблі, щоб од себе гребли. 11. Хто варить лихо, той їстиме біду (Із те. М. Стельмаха).

32. Прочитайте, виберіть одне зі слів, опрацюйте його за всіма можливими словниками. Поясніть послідовність вашої роботи. Що нового про слово ви дізналися?

Луг, брунька, стельмахувати, культура, дитина, лелека, почуття, рушник, слово, смерека, тривога, характер, явір, бджола, веселка.

33. І. Об'єднайтеся в 3 групи, поділіть між собою варіанти й виконайте завдання.

1. Атмосфера спілкування, білінгв, ввічливість негативна, вірність мові, володіння мовою, володіння мовою пасивне, гордість національна, дефіцит мовний, діалог, емпатія в комунікації, етикетність спілкування, жаргон, закон спілкування, інтерпретація, код мовний, комуніканти.

II. Бабине літо, бажант, балабушка, вервечка, драголюб, змовини, но- волітування, обрус, околот, перевесло, перезва, плачинда, потебня, праник, прискринок, світилка.

III. Акварель, балясини, витинанки, вітраж, вохра, етюд, інкрустація, ліпнина, мольберт, орнамент, офорт, палітра, пастель, пергола, пленер.

II. Прочитайте групи слів. З'ясуйте лексичне значення кожного слова. Поміркуйте й визначте, до яких словників потрібно звернутися, щоб з'ясувати значення цих слів (за потреби скористайтеся довідкою). Відповідь обґрунтуйте, навівши приклади.

Довідка: 1. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник:http://timso. koippo.kr.ua/viktorina/zhajvoronok-v-v-znaky-ukrajinskoji-etnokultury- slovnyk-dоvіdnуk/. 2. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. - К. : Либідь, 1999. - 208 с. 3. Годована М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / за ред. Л. В. Туровської. - К. : Наукова думка, 2009. - 176 с. 4. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. - К. : Довіра, 2007.

Екологія слова: Розрізняйте слова: гривна (масивна нашийна прикраса часів Київської Русі) і гривня (грошова одиниця України), житловий (пристосований для життя людей) і жилий (той, у якому живуть люди).

34. Поясніть на прикладі речень, як ви розмежовуєте слова.

1. Директорка музею демонструє (гривню, гривну) зі срібла, яка колись належала вождеві племені з антського союзу (П. Добро). 2. За час існування (гривні, гривни) її дизайн змінювали тричі. 3. За двадцять років кількість готівкових (гривень, гривен) в обігу зросла майже в сто разів. 4. Дорога зброя й прикраси, золота (гривня, гривна) - символ влади, були зображені на родових знаках сарматських правителів (3 інтернету).

35. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Що ви вважаєте сьогодні досягненням? Що нового ви дізналися? Чи книжка заслуговує пошанного звертання - її величність! Чому?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

36. Запишіть пари слів. Використовуючи необхідні словники, з'ясуйте, чи ці слова рівноцінні, взаємозамінні, чи ні.

Банкет - бенкет, вихідний - висхідний, військовий - воєнний, дощовий - дощовитий, завдання - задача, змістовий - змістовний, кілька - декілька, людний - людяний, особовий - особистий.

37. Ознайомтеся зі словником «Знаки української етнокультури» (http://ukrlit.org/slovnyk/zhaivoronok_znaky_ukrainskoi_etnоkultury/двадцять%20). Підготуйте розповідь про особливості й корисність цього видання, ілюструйте її прикладами.

38. Підготуйте презентацію цікавого, на ваш погляд, медіасловника.

39. Запишіть слова. Підкресліть ті, значення яких вам зрозуміле. Якою темою вони об'єднані? Скористайтеся згаданим у вправі 37 словником. Доберіть в інтернеті світлини, щоб проілюструвати слова.

Небовий ключ, нелинь, неопалима купина, нечуйвітер, німиця, оман, орлики, панська рожа, паслін, первоцвіт, перекотиполе, перестріч, півники, воронець, підбіл, плакун-трава, чорнобиль, резеда.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити