Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 40. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

image2

426. Бесіда:

1. Чим для вас є інтернет - джерелом пошуку інформації, другом, улюбленим заняттям, захопленням, полем для розваг чи марною тратою часу?

2. Чи вписується колаж у ваше уявлення про глобальну мережу?

3. Складіть речення зі словами дня в контексті інтернету.

4. Пригадайте ознаки слів іншомовного походження.

5. Поясніть написання слів «інтернет», «колаж», «мільярд».

427. І. Прочитайте текст мовчки, визначте стиль. З якою метою ви частіше звертаєтеся до послуг інтернету? Назвіть запозичені слова. За якими ознаками ви їх розпізнали?

Слово «інтернет» (Іinternational - інтернаціональний і network - мережа) дослівно означає «інтернаціональна мережа». Це глобальна мережа, яка об’єднує мільйони комп’ютерів і локальних мереж усього світу.

Створена вона для забезпечення обміну інформацією всіх віддалених комп’ютерів між собою. З появою цього чуда величезна кількість користувачів має змогу оперативно знаходити потрібну інформацію з найбільш трастових* і компетентних джерел. Мільйони людей можуть блискавично швидко здійснювати обмін інформацією, спілкуватися незалежно від того, де і в якому місці земної кулі вони перебувають (3 інтернету).

II. Поясніть написання виділених слів. Доберіть синоніми до слова «користувач».

428. Прочитайте й запишіть слова. До якої групи за походженням вони належать?

Поясніть значення кожного слова. У написанні яких слів виникли труднощі?

А(к, кк)аунт, веб/сайт, лог(і, и)н, бест(і, и)арій, б(і, и)гборд, б(і, и)т, веб/сайт, в(і, и)кенд, в(і, и)нчестер, в(і, и)рус, фан/бук, ба(н, нн)ер, г(і, и)пер/текст, д(і, и)зайн, серф(і, и)нг, блого/сфера, б(і, и)ткойн.

429. І. Прочитайте слова, поясніть правопис і значення їх. Поділіть слова на дві групи: 1) називають позитивні чи нейтральні ознаки інтернету; 2) містять ризики.

Гейм(е, и)р, гембл(і, и)нг, он/лайн, укр/нет, флуд, ру/нет, ха(к, кк)ер, спам, файл/хост(і, и)нг*, не/т(і, и)кет, скр(і, и)ншот, веб/серфінг, дез/інформатор, емот(і, и)кон*, інтенет/чат, к(і, и)бер/хуліганство, тро(л, лл)інг.

II. Доберіть синоніми до слів, помічених зірочкою.

430. Запишіть слова, уставте в них пропущені и або і. У разі потреби використайте інформацію таблиці.

Аудитор..я, ..нструктор, опт..м..зація, д..жтант, в..з..т, ..нтуз..азм, д..спут, д..аспора, д..плом, ..нкогн..то, форт..с..мо, автор..тет, ф..з..ка, м..жрон, х..п.., каст..нг, пац..єнт, ант..под, аб..тур..єнт, кард..олог..я, пр..ор..тет, юр..сд..кц..я, маркет..нг, генет..жа, абор..ген.

Написання и

Написання і, ї

Написання е, є

у загальних назвах після д, т,

з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р

(правило дев’ятки) перед літерами, що позначають

приголосні звуки (крім її):

риторика, фортисимо,

цирк, Алжир, джинси, режим, речитатив.

і пишемо:

е пишемо:

✵ на початку слова: істина;

✵ після приголосного перед голосним і перед [й]: нотаріус;

✵у кінці незмінних слів: попурі;

✵ після б, г, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним

приголосним: літера, піанісимо, гігант;

ї пишемо після літер на позначення голосних звуків: руїна, Луїза, Ізмаїл, прозаїк,

мозаїка.

✵ на початку слова та після літер, що позначають голосні звуки, крім е:

епізод, дуель;

✵ після твердих приголосних: куплет,

ідентичний;

є пишемо на початку давно запозичених слів: Єрусалим, єгер, атакож після і, е, й, знака

м’якшення та апострофа: дієта, портьєра, інтер’єр.

431. Дайте відповіді на запитання:

1. Чому пишемо дизайн, диск, дисконт, але Діана, діапазон, діалог?

2. Поясніть різницю в написанні слів: лінгвоцид*, ліцей і лиман, лимон.

3. За якими принципами орфографії пишемо слова кіно і кишеня?

4. Чому по-різному пишемо слова Марокко і бароко, тонна і колона; каса, шосе і Руссо, антена і манна?

5. Чому ринг, ринок, але ріелтор, директорія?

Подвоєння приголосних


відбувається:

не відбувається:


1. У власних назвах і похідних від них словах: Міссурі, Ніцца, Шиллер, Жанна, Руссо, Яффа, яффський, голландський.

1. У словах, що є загальними назвами й не належать до винятків: бароко, грип, група, інтермецо, колектив, лібрето, сума та ін.


2. У результаті збігу однакових приголосних на межі різних частин слова в іменниках, що є загальними назвами: імміграція, інновація.


2. Коли непрефіксальне слово за змістом віддалене від утвореного префіксальним способом: нотація - анотація, конотація.


3. У словах-винятках: аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна, мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.


432. Перепишіть слова, поставте, де потрібно, апостроф. Поясніть правопис.

Н..ютон, м..юзикл, кур..єр, кал..ян, грав..юра, інтерв..ю, б..юро, К..юсю, кон..юктивіт, Х..юстон, н..юанс, порт..єри, п..юпітр, п..єдистал, б..юрократія, ф..юзеляж, миш..як, кар..єра, к..ювет, прем..єр, кур..йоз, р..юш, б..юджетний, кан..йон.

433. Прочитайте й усно докладно перекажіть текст. Випишіть слова іншомовного походження, поясніть лексичне значення й написання.

У процесі створення постів* потрібно дотримуватися лексичних і граматичних правил мови. До скорочень удаватися лише в крайніх випадках. Щоб пост виявили бажання читати якомога більше користувачів, він повинен бути лаконічним і правильно відформатованим. Увагу привертають прикріплені цікава картинка, зображення, відео- або аудіозапис.

В онлайн-листуванні існує ще один новий термін - «смайлик», або «емо-грама», що є графічним символом. У перекладі з англійської мови «smile» означає «усмішка», але в соцмережах цей термін використовують для вираження різноманітних людських емоцій.

За допомогою символів і смайликів можна не лише передати емоції, а й відтворити фрази. Прикладом є уривок вірша Володимира Сосюри «Любіть Україну», який набув великої популярності в мережах:

У віртуальному спілкуванні популярності набувають хештеги* та інтернет-меми*. Зокрема хештег полегшує пошук повідомлень за темою або вмістом. У разі потреби знайти в соцмережі дописи на конкретну тему, просто введіть ключове слово як хештег у рядку пошуку. Наприклад: #переклади # бюро перекладів #переклад_з_англійської (httр://everest- center.com).

434. І. У Нідерландах це «мавпячий хвостик», у Німеччині й Польщі - «скріпка», у Туреччині - «трояндочка», у Данії, Норвегії й Швеції - «слонячий хобот», у Чехії й Словаччині - «маринований рулетик оселедця», у Греції - «купка макаронів», у Китаї - «мишеня», в Америці й Фінляндії - «кішка», в Угорщині - «черв'як», а українці його називають «равликом» або «собачкою». Ви здогадалися, про який символ іде мова? Дізнайтеся, звідки походить цей елемент електронної адреси - знак @. У разі потреби зверніться до книжки Т. Щербаченко «Як не заблукати в Павутині».

II. Поясніть написання виділених слів.

435. Напишіть пояснювальний диктант.

Бал, журі, циліндр, метал, ад’юнкт, рулон, автобіографія, дюна, діаметр, аудієнція, автентичний, тюль, адью, Марсельєза, Гюго, торф’яний, кар’єр, брошура, силует, речитатив, джигіт, динамо, ширма, позиція, жирандоль, стимул, дезінформація, руїна, християнство, імбир, химера, кипарис, миля, фінанси, колібрі, піанісимо, візаві, дизель, лісабонський, індустрія, фіалка, Ізабелла, плеяда, іонізатор, юність.

436. Розподільний диктант. Іншомовні слова з подвоєнням і без нього запишіть у дві колонки. Поясніть лексичне значення слів, за потреби зверніться до словника.

Лібрето, панна, донна, алея, Голландія, Голівуд, інтермецо, вілла, каса, нетто, брутто, бароко, беладона, мадонна, трилер, Шиллер, Мюллер, Бетті.

437. Випишіть з усіх вправ параграфа іншомовні слова, що мають українські відповідники. Яким із них потрібно надавати перевагу?

Екологія слова: Уживаймо правильно: фірмовий (а не фірмений) потяг, фатальний (а не роковий) випадок, застосувати (а не примінити) санкції, китаянка (а не китайка), кореянка (а не корейка).

438. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її. Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

439. Підготуйте проект «Переваги ресурсів інтернету». У тексті презентації використайте слова іншомовного походження. Поясніть написання їх.

440. Відвідайте один із віртуальних музеїв, наприклад, httр://museumshevchenko.org.ua. Підготуйте супровідний текст і висловіть загальне враження від екскурсії.

441. Підготуйте презентацію на тему «Загрози, пов'язані з інтернетом» для дітей початкової школи. Поясніть написання й значення вжитої в тексті іншомовної лексики.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити