Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ЧИСЛІВНИКІВ

442. І. Прочитайте речення. Поясніть написання виділених слів.

1. Мар’яна знала бабусю лише весняно-літньою, оскільки взимку ніколи до неї не навідувалася. 2. От їдеш потягом - і за вікном уранішнє сонце вихоплює зі сніго-туманної темряви поснулі села, а твоя уява починає вимальовувати на білосніжному полотні свої казки. 3. Коли я була маленькою, мені хотілося знати, чи буду я красивою, чи буде в мене двоповерховий дім із сонячною терасою, різнобарвними квітами, огородженими живоплотом, і великим кудлатим собакою. 4. Веселоока продавчиня з кіоску поцікавилася, чи дівчата не змерзли, і щиро глянула їм у вічі. 5. Віра милувалася вранішньо-зворушливими краєвидами за вікном, слухала рок-н-рол (За Н. Гербіш).

II. Порівняйте зміст речень і слова Ліни Костенко, що є епіграфом уроку. Що спільного між ними? Чим цікавим і корисним можна замінити дозвілля з гаджетами?

443. І. Розгляньте таблицю. Знайдіть пояснення написанню складних іменників із вправи 442. Прочитайте також правила в разі потреби (http://litopys.org.ua/ рravorys/rozdil1.htm#раr26).

Написання складних іменників

разом

через дефіс

1) утворені з двох основ, з’єднаних сполучним голосним: верболіз, чорнозем, лісосплав, лісостеп, чорногуз;

2) утворені з дієслова в наказовій формі й іменника: горицвіт, перекотиполе, зірвиголова, Перебийніс;

3) утворені з кількісного числівника й іменника: двохсотріччя;

4) з першою частиною пів-, напів-, полу-, спів-:

півдня, напівавтомат, полумисок, співавтор;

5) утворені з трьох і більше основ: термогідродинаміка.

1) утворені з двох іменників без сполучного звука: купівля-продаж, лікар-еколог, Зайчик-Побігайчик, буй-тур, унтер-офіцер, кіловат-година;

2) з першою частиною віце-, лейб-, екс-, максі, міні-, міді, обер-: віце-президент, лейб-медик, екс-директор;

3) іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, норд-ост;

4)складні назви рослин: чар-зілля, розрив-трава, брат-і-сестра, мати-й-мачуха.

II. Бесіда:

1. Пригадайте, як потрібно писати складні числівники з другим компонентом -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний.

2. Як правильно записати складні іменники й прикметники, у складі яких є числівник, цифрами й приєднаними до них словами?

444. Запишіть складні іменники, знімаючи риску.

Спів/розмовник, пів/миті, земле/трус, напів/оберт, праце/влаштування, проф/спілка, пів/року, ново/введення, міні/футбол, життє/пис, теле/передача, вільно/думець, блок/система, спів/дружність, віце/президент, спів/розмовник, тепло/воз, шести/денка, брат/і/сестра, гори/цвіт, п’ятдесяти/річчя, авто- мобіле/будування.

Написання складних прикметників

Разом пишемо:

Через дефіс пишемо:

✵ утворені від складних іменників, що пишуться разом: теплообмінний;

✵ утворені від підрядних словосполучень: зовнішньоторговельний (зовнішня торгівля);

✵ слова з частиною напів-: напівстиглий.

Але слова суспільно корисний, діаметрально протилежний, суспільно необхідний, щиро вдячний, приємно вражений, добре поінформований тощо пишемо окремо, бо прислівники логічно наголошені й зберігають самостійне лексичне значення.

✵ утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: віце-президентський;

✵ утворені від двох і більше прикметників, поєднаних сурядним зв’язком: кисло-солодкий (кислий і солодкий), мовно-літературний (мовний і літературний);

✵ перша частина яких означає відтінок кольорів: світло-зелений, сніжно-білий, але жовтогарячий, червоногарячий.

445. Доберіть і запишіть по два приклади написання складних прикметників до кожного правила. Поясніть правопис.

446. Поясніть правопис складних іменників і прикметників. Випишіть ті, написання яких складає труднощі.

Мультимедійний, онлайн-світ, флеш-пам’ять, миролюбний, роботизація, смарт-картка, самолюбство, довготривалий, кілобайт, соцмережа, життєво важливий, слово-сполучення, мультперсонаж, однолітки, кардіо-вправи, життєдіяльність, постмодернізм, гуси-лебеді, стереотип, багатоманітний, форс-мажорний.

447. Від поданих слів утворіть складні прикметники, поясніть правопис.

Прямий (кут, лінія, пропорція), багато (грань, роки, люди), життєвий (важливість, спроможність, необхідність), всесвітньо (відомий, історія, популярність), далеко (зір, глядність), добро (душа, зичити, серце), гострий (зуб, дефіцит, грань).

Екологія слова Уживаймо правильно: автозаправна (а не автозаправочна) і станція; численні (а не багаточисленні) відвідувачі; мати добру репутацію (а не бути на доброму рахунку); волоські (а не грецькі) горіхи; рекомендований (а не заказний) лист.

448. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її. Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

449. Напишіть есе на одну з тем: «Проблеми віртуальної реальності», «Гаджети - друзі чи викрадачі часу?»

450. Прочитайте слова, що передають відтінки кольорів. Визначте стилістичні функції й особливості складних слів в українській мові, дописавши речення «Українська мова вражає гнучкістю, закріплює найтонші відтінки, які дають змогу висловити багатий зміст, емоційно-експресивне забарвлення, …». Які з наведених слів є епітетами?

Весняно/зелений, лимонно/кремовий, яскраво/брунатний, блідо/синій, рожевувато/лавандовий, помаранчево/персиковий, бежево/коричневий, темно/каштановий, оливково/коричневий, жовто/блакитний, біло/блакитний, жовто/гарячий, полум’яно/іскристий, рожево/перистий, червоно/щокий, біло/зубий, біло/ручка, біло/чубий, сіро/буро/малиновий.

451. Випишіть з публіцистичних текстів сім речень зі складними прикметниками. Поясніть написання їх.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити