Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 42. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ЗАЙМЕННИКІВ, ПРИСЛІВНИКІВ, СЛУЖБОВИХ СЛІВ, ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР

452. І. Прочитайте й порівняйте прочитане в двох колонках. Яка тема є спільною? Чи можна стверджувати, що в обох з них наведено текст? Свою думку обґрунтуйте.

Сім разів відміряй - один відріж.

Колись давним-давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину:

- У кожній людині повсякчас іде боротьба, дуже схожа

на поєдинок двох вовків. Один вовк уособлює зло: заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, амбіції, брехню. Інший - це добро: мир, любов, надія, істина, доброта й вірність.

Малий, вкрай зворушений словами діда, задумався, а потім запитав:

- А який вовк врешті-решт перемагає?

Старий ледь помітно усміхнувся й відповів:

- Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

Закласти першу

цеглинку.

Риба шукає, де глибше, а людина — де краще.

II. Запитання й завдання:

1. Дотримуючись темпу, ритму, висоти голосу, виразно прочитайте притчу, визначте основну думку її. Як ви розумієте смисл останнього речення?

2. На основі яких аргументів можна зробити висновок, що людина вільна у своєму виборі, і вибір формує майбутнє кожного?

3. Визначте за контекстом лексичне значення виділених курсивом слів, поясніть правописах.

Складні займенники (неозначені) з компонентами будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- пишемо через дефіс: з будь-ким, хтозна-який. Проте в непрямих відмінках з прийменниками вони пишуться окремо: будь з ким, хтозна до кого.

Написання складних прислівників

Разом пишемо:

Через дефіс пишемо:

✵ утворені з кількох основ: обіруч, насамперед, повсякчас;

✵ утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, -як- з іменниками та прислівниками: абиде, чимало, деколи, щодуху, але дарма що, поки що, хіба що.

✵ утворені з двох прислівників: вряди-годи, десь-інде;

✵ утворені повторенням того самого слова або основи без службових слів або з ними: будь-що-будь, віч на віч, всього-на-всього, далеко-далеко, де-не-де;

✵ на -ому, -и, -е, утворені від прикметникових та займенникових основ за допомогою прийменника по; по-доброму, по-людськи, по-перше, по-нашому.

Написання складних службових слів

Разом пишемо:

Через дефіс пишемо:

Складні сполучники: адже, аніж, втім, зате, мовби, начеб, начебто, неначе, неначебто, немов, немовби, немовбито, ніби, нібито, ніж, отже, отож, щоб, притому, притім, причому, якби, причім, проте, тобто, цебто, якщо а також слова тощо, абощо.

Складні прийменники, які починаються на з-, із-; з-над, з-під, з-поміж, з-посеред, з-поза, із-за, із-під, а всі інші - разом (понад, поміж, навколо).

Сполучники тож-то, тим-то, тому-то.

Частки бо, но, от, то, таки з повнозначними частинами мови (то з окремими сполучниками): біжи-бо, дай-но, заспівай-но, так-от, стільки-то, якось-то, довго-таки, так-таки.

453. Перепишіть речення, запишіть правильно складні слова.

1. «Щось таке діється зі мною», - підніс очі сусід (з)під важких олив’яних повік і роззирнувся, як вагається людина на роздоріжжі, ще вагаючись, яку вибрати йому дорогу (Отаман Чайка). 2. Очі видючі - за (три)дев’ять земель бачить (Ю. Яновський). 3. «А цей - хитрий, як лис», - розмірковував Денис, тягаючи (сюди)туди пилкою (Г. Тютюнник). 4. Тато був (добряк)добряк - мухи не скривдить, ніколи голосу не підвищував, тільки на скрипці грав (В. Нестайко). 5. Так, ми справді не знаємо достоту (а)ні дум наших пращурів, (а)ні їхнього способу існування (П. Мовчан).

Абревіатури (скорочені назви) завжди пишемо разом, без крапок між ними, передаємо великими чи малими літерами: ООН (Організація Об’єднаних Націй), рагс (реєстрація актів громадянського стану).

В абревіатурах, які вживаються на позначення марок машин і механізмів, цифри, що стоять перед абревіатурою, пишемо разом; якщо після неї - то з дефісом: ГЗМ-205 Д.

Лексичні скорочення (абревіатури) функціонують як самостійні слова: СБУ (Служба безпеки України), МВФ (Міжнародний валютний фонд).

Графічні скорочення вимовляємо повністю й скорочуємо лише на письмі. Розрізняють такі типи графічних скорочень:

✵ крапкові: ст. (станція), див. (дивись), гол. (головний);

✵ дефісні: з-д (завод), б-ка (бібліотека), ін-т (інститут), р-н (район);

✵ скіснолінійні: р/р (розрахунковий рахунок), а/с (абонентська скринька);

✵ нульові - на позначення величин, валют та ін. лише після цифрових назв: 2 хв, 47 кг, 250 г, 400 гри (після них крапка не ставиться);

✵ подвійні - рр. (роки), пп. (пункти).

Найпоширеніші скорочення:

вид. - видання

див. - дивись

ім. - імені

і под. - і подібне

та ін. - та інше

напр. - наприклад

н. е. - нашої ери

о. - острів

обл. - область

оз. - озеро

пор. - порівняй

проф. - професор

р. - рік, річка

с. - село, сторінка

ст. - станція, сторіччя

454. Поясніть правопис слів. Випишіть ті слова, написання яких становить труднощі.

Медінститут, дещо, деякий, дечий, абиякий, абищо, щосили, хтось, щось, якийсь, чийсь, декуди, який-небудь, чий-небудь, будь-який, казна-хто, казна-чий, темно-темно, горілиць, з-перед, держзамовлення, оргкомітет, заввідділу, далеко-таки, якось-то, десяти з половиною тисячний, хтозна до кого, який-небудь, привселюдно, всього-на-всього, дарма що, натщесерце, аніскільки, віч-на-віч.

455. Від наведених словосполучень утворіть складноскорочені.

Головний бухгалтер, автобусний вокзал, засоби масової інформації, атомна електрична станція, Українська академія аграрних наук, дитяча музична школа, державний бюджет, державна автомобільна інспекція, Українська повстанська армія, завідуючий гаражем.

456. Виправте помилки у правописі складних слів, запишіть слова правильно.

Житєздатний, півкиєва, фото-альбом, смітєзбірник, свинепас, півяблука, ООН, восьми тисячний, де-який, дефакто, якосьто, зайшов-таки, само тужки, віч-навіч, коли не коли, ось ось, мало-зрозумілий, чорнобілий, пів-дороги.

457. Об'єднайтеся в групи. Підготуйте обговорення однієї із наведених тем: «Чому в людини постійно постає питання вибору?», «Життя - це постійний вибір між творенням і руйнуванням».

458. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

459. Запишіть абревіатури поданих словосполучень; поясніть правопис.

Харківський державний університет, Міністерство закордонних справ, професійно-технічне училище, районний відділ народної освіти, санітарна епідеміологічна станція, Служба безпеки України, Федеральне бюро розслідувань, завідувач кафедри, районна державна адміністрація, завідувач господарства, Національний банк України, Національна академія наук України.

460. Прочитайте текст. Напишіть невеликий твір-міркування про випадок із життя, у якому вам довелося зробити гідний вибір. Уживайте в разі потреби складні слова.

У ситуаціях, що потребують нашого рішення, є лише два шляхи: вчинити по совісті або піти проти неї. Правильне рішення приходить спочатку, проте відразу ж у боротьбу вступає наша свідомість, яка атакує сумнівами, страхами й невпевненістю. У процесі вибору треба керуватися принципами совісті (3 книги «Психологічні компетентності»).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити