Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

461. І. Прочитайте текст. Усно стисло перекажіть його.

Ігор Гордійчук - людина, яка стала легендою за життя. Гроза ворогів, справжній чоловік, його сила духу викликає найбільшу повагу й захоплення**!

Полковник Гордійчук брав безпосередню участь у багатьох операціях під час АТО, очолював загін спецпризначення, що виконував завдання глибинної розвідки у ворожому тилу. Під час боїв за Савур-могилу був тяжко поранений. Два місяці Ігор боровся за життя й переміг.

21 жовтня 2014 року за виняткову мужність і героїзм**, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом Президента України Ігорю Гордійчуку було присвоєно звання Герой України та вручено орден «Золота Зірка».

Під час лікування й реабілітації у США Ігоря Гордійчука було призначено начальником Київського військового ліцею імені Івана Богуна. 23 серпня 2016 року присвоєно військове звання генерал-майора (З різних джерел).

II. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу

Відчуваю, ціную

1. Що означає вислів «людина-легенда»?

2. Випишіть виділені слова. Поясніть правописах.

3. Доберіть і запишіть синоніми до виділених двома зірочками слів.

4. Прочитайте теоретичний матеріал. Визначте, чому в прізвищах Білоус, Бєлінський після літери Б пишуться різні букви.

1. Які виняткові риси людини описано в тексті?

2. Які почуття викликав у вас текст?

3. Яке значення для вас мають приклади беззаперечної любові до Батьківщини таких героїв, як Ігор Гордійчук, Іван Богун, герої Небесної Сотні, герої Круг?

Окремо пишемо:

✵ прізвиська, що складаються з імені та прикметника, узгодженого з ним чи з наступним іменником (Іван Волове Око, Річард Левове Серце);

✵ повні давньоримські особові назви (Гай Юлій Цезар);

✵ частки, артиклі та інші службові слова (ван, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, фон і т. ін.) в іншомовних особових назвах (Людвіг ван Бетховен). Але Д’Артаньян;

✵ слово дон («пан») як форма ввічливого звертання (дон Базиліо, дон Педро), у власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо Дон Жуан, Дон Кіхот, але в загальному значенні - донжуан.

Через дефіс пишемо: складні прізвища (Гулак-Артемовський, Жоліо-Кюрі); частки Ван-, Мак-, Сан-, Сен-, які передують прізвищам і водночас є складником їх (Ван-Дейк, Сан-Мартін), але в деяких випадках частки пишемо разом із прізвищами, бо в такій формі засвоїла їх українська мова (Лафонтен, Фонвізін).

Разом пишемо українські прізвища, що складаються з дієслова в наказовій формі та іменника (Горицвіт, Непийвода, Убийвовк), що виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова (Добрийвечір, Нетудихата, Панібудьласка), утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука (Довгопол, Кривоніс, Скороход).

Для особових власних назв та прізвищ характерне явище варіантності: Анастасія і Настасія, Антін і Антон, Дарина і Дарія, Костянтин і Кость, Наталія і Наталя, Олексій і Олекса, Панас і Опанас, Уляна і Оляна; Авраменко і Овраменко, Пилипенко і Філіпенко, а також Багатько і Богатько, Задорожний і Задорожній.

462. Прочитайте. Випишіть складні прізвища, прибравши скісну риску. Поясніть правопис їх.

Прізвища в сучасному розумінні закріпилися як офіційно-юридичні спадкові родинні найменування українців наприкінці 18 століття. На думку Івана Франка, Запорозька Січ була кузнею свіжих прізвищ. За доби козаччини, за правилами січі новоприбулі залишали свої родові за зовнішніми стінами й перебували в козацькому стані з тим ім’ям, яке найвдаліше характеризувало його. Веселі дарунки січового козацтва все ще серед нас: Верни/гора, Затули/вітер, Неїж/борщ, Непий/вода, Крути/хвіст, Пали/вода, Загни/біда, Не/туди/хата, Криво/зуб, Підіпри/гора, Вирви/хвіст, Вухо/ляп, Убий/вовк, Дери/ведмідь, Гостро/бородько, Пані/будь/ласка (П. Білоусенко).

Літерою е передаються російський звук е після приголосних: Алекса́ндров, Сенке́вич.

Літерою є передається російський звук е в таких випадках:

✵ на початку слів: Євдоки́мов, Єго́ров, Єла́нський;

✵ у середині слів після голосного та у роздільній вимові після приголосного: Бердя́єв, Буєра́ков, Аля́б’єв, Афана́сьев, Григо́р’єв, Євге́ньєва, Зино́в’єв;

✵ після приголосних (за винятком шиплячих, р і ц) у суфіксах -єв, -єєв: Тиміря́зєв; Веденє́єв, Гордє́єв, Менделє́єв, але: Андре́єв Му́ромцев, Нехоро́шев, Пи́сарев, Усвя́тцев;

✵ коли російському е кореня відповідає в аналогічних українських і: Бєлі́нський, Звє́рєв, Лєско́в, Мєсте́чкін, Насє́дкін, Пєшко́вський, Рє́пін.

Російська літера ё передається:

йо

ьо

о

на початку слова, у середині після голосних, а також після б, п, в, м, ф: Йо́лкін; Бугайо́в, Соловйо́в.

у середині слова після приголосних (коли ё позначає сполучення м’якого приголосного з о): Алфьо́ров, Верьо́вкін, Корольо́в, Новосьо́лов. Але у прізвищах, утворених від спільних для української та російської мов імен, пишемо е: Арте́мов, Семе́нов, Фе́доров.

під наголосом після ч, щ: Грачо́в, Лихачо́в, Пугачо́в, Щипачо́в.

463. Прочитайте й запишіть іншомовні прізвища. Поясніть правопис їх.

Вінсент ван Гог, дон Маре, Уфімцев, Алексєєв, Подьячев, Д’Арк, дон Педро, Лєрмонтов, Сен-Симон, Дон Кіхот, Бєлінський, Мелов, Бердяєв, Лесков, Зелін- ський, Звєрєв, Синельникова, Єрьомін, Пригожина, Пугачова, Нікітін, Чижевський, Лаптєва, Вербицький. Демидов, Шевцова, Федоров, Йолкіна.

Літеру и пишемо:

✵ після дж, ж, ч, ш, щ іц перед приголосним: Га́ршин, Гу́щин, Ша́шкін; Абаша́дзе, Вашингто́н, Цицеро́н, Чингісха́н, але перед голосним пишеться і: Жіоно́, Тиціа́н.

✵ у прізвищах, утворених від людських імен і загальних назв, спільних для української, російської, та інших слов’янських мов: Бори́сов, Ботви́нник, Виногра́дов, Гли́нка, Дани́лов, Киселъо́в, Миро́нов, Пи́сарев, Смирно́в, Тимофє́єв, але: Нікі́тін, Ніколає́в, Філі́ппов тощо, вихідними для яких є імена, відмінні від українських.

✵ у префіксі при: Приби́лкін, Прива́лов.

✵ у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ : Бє́ликов, Голи́цин, Но́виков, Ради́щев.

Апостроф пишемо після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аля́б’єв, Аре́ф’єв, Водоп’я́нов, В’я́льцева. Але коли я, ю означають сполучення м’якого приголосного з а, у, то перед ними апостроф не пишемо: Дя́гилев, Зя́брєв.

Знак м’якшення пишемо в прізвищах після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї: Дья́конов, Панкра́тьєв, Третьяко́в, Поло́зьєв, Сала́сьєв; перед приголосними: Во́льное, Конько́в; у кінці слова: Лось, Со́боль; після ц у прізвищах із суфіксом -ець: Глу́ховець, Скита́лецъ. Але в неслов’янських прізвищах кінцевий [ц] твердий: Лі́фшиц, Моо́ріц.

464. Коментований диктант. Поясніть правопис прізвищ.

Затуливітер, Подеревлянський, Проко́ф’єв, Нечуй-Левицький, Аркадьєв, Рум’янченко, Шинкарьов, Воєвода, Тягнирядно, Суховій, Тягнибік, Назарчук, Микитась, Руньо, Никиифоров, Остапець, Цибульський, Білоус, Нетеревенько, Добрийранок, В’ятрович, Задериголова, Піддячий, Головацький, Доброчин, Підвечеря, Тимофіївський, Баранник, Пришвін, О’Генрі, Ананьїн, Вавиловський, Рюмін, Григор’єв, Мєлов.

465. Оскільки складним у сучасній правописній практиці є написання російських, тюркських, давньоримських прізвищ, варто знати основні правила, з якими ви можете ознайомитись за покликанням http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil4.htm.

466. Прочитайте текст. Прокоментуйте правопис виділених прізвищ.

Кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі. Термін «кобзарське мистецтво» започаткував Гнат Хоткевич. Героями творів кобзарів ставали улюблені в народі історичні постаті Самійла Кініки, Байди, Марусі Богуславки, Б. Хмельницького, П. Конашевича-Сагайдачного, П. Дорошенка, І. Богуна.

До нас дійшли імена лише кількох творців: М. Кравченка, П. Ткаченка, С. Пасюги, Ф. Кушнерика, Є. Мовчана, Є. Адамцевича. Остап Вересай належав до іншого типу кобзарів і був блискучим імпровізатором*. Мандрував близько сорока років шляхами України. Творчістю Вересая зацікавився художник-фольклорист Л. Жемчужников, який намалював його портрет, записав кілька пісень від нього, познайомив з П. Кулішем. П. Чубинський записав від Вересая понад 20 пісень та дум (За І. Шаровим).

467. Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на правильне написання складних прізвищ.

1. Багато творів Людвіга Ван Бетховена стали класикою не тільки для дорослого слухача, а й для дітей. 2. В аптечному довіднику Портер наштовхнувся на прізвище відомого в той час французького фармацевта О. Анрі. Саме її в тій же транскрипції, але в англійській вимові (О. Генрі) письменник обрав своїм псевдонімом до кінця життя. 3. Одна з найвідоміших шедеврів живопису в світі картина Леонардо Давінчі «Мона Ліза», вона ж «Джоконда» знаходиться в Луврі (Париж, Франція) (3 інтернету).

468. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

469. Перепишіть текст, уставте пропущені літери в словах, поясніть правопис їх.

Так, ця людина знала творче горін..я! Здавалось, ніщо для неї не має значен..я. Мало значеная лише те, що є найнеобхіднішим для митця: задум і глина. Вічно в роботі, горін..і, нових і нових творчих шукан..ях - такою ми знали її, натхнен..у трудівницю. Любов наснажувала її творчість, з любові виникали чудові образи то легендарного Василя Порик.., що його прийняла в сім’ю своїх героїв Франція, то композитора Леонтович.., то Нечуя-Левицьк.., і, нарешті, вінець мистецького злету скульпторки - образ Лесі Українки (Олесь Гончар).

470.Ознайомтеся з міжнародним соціальним проектом «Книга добра» й випишіть зі ста прізвищ переможців (https://knyga-dobra.blogspot.eom/2017/04/1. html) ті, написання яких стосується теми уроку. Прочитайте на сайті історії учасників проекту й підготуйте розповідь про вчинок, який вас найбільше вразив.

471. Запитайте батьків, з кого вони брали приклад, коли були юнацького віку, кого наслідують тепер. Як це вплинуло на їхнє життя? Напишіть про це розповідь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити