Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 45. ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

481. Бесіда:

1. Прокоментуйте епіграф поета трагічної долі Василя Стуса, який за колючими тюремними дротами загинув на чужині з мрією про кращу долю України.

2. Виразно прочитайте вірш Івана Драча. Про яку землю пише поет?

3. Чи синонімічні поняття «рідна борозна» В. Стуса й «земля» І. Драча?

4. Як ви розумієте вислів, виділений у поезії?

5. Погляньте на світлини. Кого на них зображено? Який внесок кожного з цих людей у розбудові України? Доповніть список гідних українців, які вибрали Україну для того, щоб творити її історію.

Любомир Гузар

Василь Сліпак

Олексій Горбунов

482. І. Прочитайте тексти. Об'єднайтеся в дві групи й підготуйте докладний переказ кожного тексту.

1. Я залишуся. Тому що найтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті. Не запитуйте, звідки. Просто знаю, і все. Не поїду, тому що мої батьки можуть посидіти на могилах своїх матерів і батьків, коли захочуть із ними поговорити. Тому що моїм дітям потрібна Батьківщина, а вони мають бути потрібні їй. Навіть якщо вони не будівельники й продавці, а нікому не потрібні сьогодні біохіміки, що вивчають мозок людський. Той самий орган, який не встигає не те що за інформпотоком і функціоналом гаджетів, а навіть за нумерацією айфонів.

Я не поїду від Любомира Гузара, який приїхав із благополучного світу, щоб зробити нашу країну кращою; який повернувся, щоб залишитися. Від Лесі Литвинової: я їй не потрібна, але вона потрібна мені. Від кількох тисяч розумних студентських очей.

Я знаю, що всі чудово впораються без мене. Але я не поїду. Мені нікого там любити. Ні в кого вірити. Ні за кого рвати серце. Хай воно порветься тут (Ю. Мостова, головний редактор тижневика «Дзеркало тижня. Україна»).

II. Чому я тут? Тут - це в Україні, а не десь за кордоном у пошуках кращого життя. В Україні, у той час, коли багато хто з молодих українців хоче переїхати на постійне місце проживання за кордон. А чому я маю бути не тут? Я чітко усвідомлюю, що там можуть бути значно кращі система медицини, дороги чи громадський транспорт. Але наскільки все це справді важливо для того, щоби бути щасливим?

Мені не хочеться жити десь там, за кордоном. Мені подобається Україна. Я люблю Дністровський каньйон, Карпати, дендропарк в Умані та Інгульський міст у Миколаєві. Я люблю наших людей - неповторних. А змінити увесь негатив, який зараз є в нашій державі, - це ми з вами зможемо, це нам під силу. Тому я обираю «змінити», а не «втікати» (У. Вітюк, головний редактор газети «Експрес» httр://expres.ua/main/2017/10/30/269353- maybutnye-nе-mауе-limitiv).

II. Випишіть виділені слова, позначте всі можливі варіанти перенесення слів із рядка в рядок.

483. Чи збігається ваше розуміння суті поняття «жити й творити в Україні»? Складіть і розіграйте в парі з сусідом(-ою) по парті діалог на тему, висловлену Богданом Гаврилишиним.

Я бачу позитивну тенденцію. П’ять років тому більшість молодих людей, з якими я спілкувався, мріяли про одне - втекти з України. Зараз таких половина. Ті, хто хоче лишитися, прагнуть втілювати реформи й змінювати країну. У цей час же час вони постають перед вибором, закінчивши університет за кордоном: працювати там або повертатися. Багато з них свідомо обирає друге.

Правила перенесення з рядка в рядок

1. Не можна розривати:

а) буквосполучення йо, ьо: га-йок, ра-йону або райо-ну; сьо-годні або сьогод-ні;

б) буквосполучення дж, дз, що позначають один звук: наро-дження або на-родження, ви-дзвонює або видзво-нює;

в) ініціали й прізвища: Т. Г. Ше-вченка, Т. Г. Шев-ченка, Т. Г. Шевчен- ка;

г) цифри й скорочені назви мір: 45 км, 450 г, 500 л; ґ) абревіатури: НАПН, ООН;

д) одну букву від кореня у складних словах: далеко східний, далекосхід-ний;

2. Не можна залишати або переносити склад з однієї букви: знаю, мрія, олія.

3. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки.

4. У попередньому рядку залишаємо такі знаки:

а) перша з двох однакових букв, що позначають збіг приголосних: роззутися;

б) знак м’якшення й апостроф: сіль-ський, сільсь-кий, сузір’-ям.

484. І. Перепишіть, позначаючи всі можливі варіанти перенесення слів. Які слова не можна перенести? Чому?

Явір, обличчя, стрільці, осінь, птаство, гіллястий, легкокрилий, пароплав, триста, відтіля, заснув, виступ, приклад, досить, низький, бавиться, майор, рій, ясен, пам’ять, опера, сон, віджити, дванадцять, совість.

II. Складіть речення з виділеними словами.

485. Назвіть слова, у яких допущено помилки в перенесенні слів. Виконайте завдання й запишіть правильний варіант.

О-зеро, май-оріти, со-нях, о-лія, олі-я, поль-овий, ніжні-сть, сон-ний, вид-звонює, осон-ня, ім-’я, я-лівець, закарпатсь-кий, шампіньй-он, нагід-ки, виход-жу, галу-ззя, ро-гоза, хмі-ль, півоні-я, і-риси, яч-мінь, ря-ст, ай-стра, ландша-фт, різнот-рав’я, е-дельвейс.

486. І. Прочитайте вголос українські прислів'я й приказки. Якою темою їх можна об'єднати? Кілька з них вивчіть напам'ять. Визначте в кожнім реченні граматичну основу.

1. Краще на своїй стороні кістьми лягти, ніж на чужині слави натягти. 2. За рідний край життя віддай. 3. Де рідний край, тут і рай. 4. За рідною землею і в небі скучно. 5. Удома й стіни гріють. 6. Рідна земля й у жмені мила. 7. З рідної сторони й ворона мила (Нар. творчість).

II. Складіть твір-мініатюру, основну думку якого виразіть одним із прислів'їв. Запишіть його.

Екологія слова: Слово зачитати вживається, коли йдеться про усне повідомлення, інформування слухачів щодо змісту офіційних паперів: зачитати постанову. Слово прочитати усталилось у словосполученнях: прочитати лекцію.

487. І. Прочитайте текст. Розкажіть про благодійність родини Терещенків. Чи фразеологізм «не хлібом єдиним живе людина» відповідає стилю життя й діяльності родини Терещенків? Зверніть увагу на перенесення слів із рядка в рядок. Виправте за потреби помилкові.

Промислово-фінансову «державу» Терещенків започаткував Артемій Якович - нащадок козацького роду з Глухівщини.

Терещенки були знавцями, збирачами мистецтва й меценатами. Саме завдяки Миколі та Федору Артемовичам, а ще їхнім дітям Київ має тепер зібрання державних музеїв: Т. Г. Шевченка, українського образотворчого мистецтва, західного та східного мистецтва. Від батька до сина переходили обов’язки мецената. 80 відсотків своїх чистих прибутків родина відраховувала на добрі справи (Із енциклопедичного видання).

II. Перегляньте світлину внука Михайла Терещенка - Мішеля, який нині повернувся в Україну з Франції. Використовуючи інформацію сайту http://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/06/130527_tегеstсhеnkо_іnt_аz.shtml, опишіть сподвижнецьку діяльність родини Терещенків.

488. Проаналізуйте й оцініть власні навчальні результати.

Виконайте один з варіантів домашнього завдання:

489. І. Прочитайте уривок новели Володимира Лиса «Труха». Весь варіант новели можна прочитати за покликанням http://fakty.ictv.ua/ru/opinion/truha/.

Уперше в своєму журналістському житті Ліна поверталася з відрядження такою дивно роздвоєною. Ліну не залишало оте дивне відчуття. Редактор наказував знайти щось таке, як він сказав, суперцікаве, якусь родзинку, яка б прикрасила номер до Дня Незалежності. Все ніби є - і спогади, і перегук поколінь, і слова про любов до України, а от, відчувала Ліна, родзинки отієї, чогось особливого, нема.

- Чим незадоволена, мала? - репортер Костик дав їй легенького щиглика по носі. - Бачу, бачу, вернулася набурмосена.

- Швидше збентежена, - відказала Ліна.

- То розказуй, що спати не дає.

І Ліна розповіла, поділилася своїми сумнівами. Їхню розмову чула комп’ютерниця Віта. Вона і сказала наступного ранку до Ліни:

- Слухай, ти там вчора про родзинку для матеріалу балакала… Не знаю, чи тобі згодиться, але в нашому селі був такий випадок…

І Віта розповіла, що сім’ю з їхнього села теж вивезли до Сибіру, десь аж на північ Тюменської області. Так от, розказували, що жінка з тієї родини, баба Ольга, просила, аби їй надсилали туди в тундру квіти, ягоди, травинки, навіть листя з рідної землі, щоб їй про Полісся й Україну нагадували.

- Як надсилали? У посилках?

- І в посилках теж. Та більше в конвертах. Вкладали там квіточку чи навіть стеблинку між аркушів. Та тобі баба Улянка, дочка тої жінки, більше може розказати. Вона ще жива…

II. Яке враження у вас від прочитаного? Яка основна ідея новели? Як ви любите Україну? Напишіть коментар до новели, висловіть власне ставлення до проблеми вияву любові до рідної землі, позначаючи всі можливі варіанти перенесення виділених слів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити