Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 47. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

501. І. Прочитайте тексти, розгляньте світлини. Яка тема об'єднує їх?

I. Гумор - життєва сила, що допомагає долати нужду. Смійтеся передусім над собою, так щоб і іншим було весело з цього. Коли ми сміємося - ми не сердимося. Коли сміємося, ми не сумуємо. Коли ми сміємося, ми не заздримо (За М. Дочинцем).

II. Гумор - це категорія універсальна, що існує поза простором і часом. Проте жарти кожного народу відображають його спосіб мислення. У цьому сенсі українці - одна з найдотепніших націй. Український гумор відрізняється від інших насамперед тим, що в ньому мало руйнівної рефлексії, чорного сарказму, переважає добродушність і самоіронія.

Драматург і художник Лесь Подерв’янський писав, що українці сміються часто-густо над собою. Це є ознакою їхньої сили й душевного здоров’я, адже людина, схильна до самоіронії, - здорова людина.

Українські жарти не злостиві. Здатність кепкувати з самого себе - це ознака того, що людина перебуває в гармонії сама з собою. І за цим критерієм українське суспільство хворим не назвеш, прості люди не втратили почуття гумору - зауважує письменник Олександр Ірванець.

Коли говорять про специфіку гумору різних народів, часто згадують британців, їхню кмітливість, філігранну гру слів. Про це свідчить неймовірна кількість англійських гумористичних фільмів, романів, теле- й радіопередач.

Багато народів, відомих і невідомих нам, мають свою велику сміхову культуру. А нам важливо збагнути себе, розвивати рідні гумор, сатиру, карикатуру й частіше посміхатися один одному (За Н. Коваленко).

II. Запитання й завдання.

Знаю, вмію, можу

Відчуваю, ціную

1. Випишіть слова з часткою не, поясніть написання.

2. Запишіть останнє речення. Поясніть розділові знаки в ньому.

1. Розгляньте світлини. Яку емоцію вони ілюструють? Кого на них зображено?

2. Поміркуйте, яку роль у нашому житті виконує почуття гумору. Чому воно настільки важливе?

Не пишемо:

разом

окремо

якщо без не слово не вживається (не - префікс); у префіксі недо-;

якщо не - частка;

якщо слово з не можна замінити синонімом;

з дієприкметником у ролі префікса;

з дієприкметниками, що виконують роль одиничного (непоширеного) означення.

якщо дієприкметник з не має пояснювальне слово.
Ні пишемо разом з іменниками та іншими частинами мови, якщо вони без ні не вживаються: нісенітниця, нікчемний; з прислівниками (ніде, ніколи, нізвідки, нівроку) та займенниками (ніхто, ніскільки).

Проте якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться окремо: ні з ким, ні до кого.

502. Прочитайте речення, додержуйтеся правильної інтонації. Як ви розумієте смисл афоризмів? Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. Можна сміятися над чим завгодно, але не коли завгодно. Життя завжди серйозне, але жити завжди серйозно - не можна (Р. Честертон). 2. Ми жартуємо не тому, що нам притаманне почуття гумору, ні, ми намагаємося не втрачати почуття гумору, тому що без нього ми пропадемо (Е.-М. Ремарк). 3. Єдиний спосіб розширити межі можливого - зробити крок у неможливе (А. Кларк). 4. Гумор - це рятівний круг на хвилях життя (В. Раабе).

503. Перепишіть речення, орфографічно оформивши їх. Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. Навіть залізний організм (не)міг витримати безупин..ої діял..ності, нічного (не)спа..ня (Ю. Яновський). 2. Цей світ - та що цей світ? Увесь великий всесвіт - нікчемний сон, обман, (не)впин.. і злети й спади (В. Мисик). 3. Вийди ж на темний брук, вслухайся в шум і стук, вглянься в (не)спин..ий рух (М. Рильський). 4. В умовах (не)настан..ої колотнечі, на грані фізичного самознищен..я в Івана виробилась рятівна звичка щезати (П. Колесник). 5. Повсякден..ий клопіт біля (не)вмілого чоловіка надавав якогось змісту її жит..ю (І. Сенченко). 6. Я думаю, що українське почут..я гумору - (не)знищен..е (Ю. Саєнко).

504. Використовуючи слова з часткою не, опишіть у 2-3 реченнях ваше ставлення до сміху й веселих друзів.

505. Прочитайте вислів. Складіть і запишіть есе на тему: «Веселе серце добре лікує, а пригноблений дух шкодить здоров'ю». Використайте у разі потреби слова з не, ні.

Усмішка. То ніжно-чарівлива, то стримано-лукава, то зацікавлено-насторожена, то лагідно-чиста, то іронічно-недовірлива, то загадково-приваблива. А ще… Хіба всі її відтінки можна описати? Але щира, відверта, вона має дивну силу (3 газети).

Екологія слова Рекомендуємо вживати правильно: Посмішка скептична, іронічна, глузлива. Усмішка м’яка, ласкава, приємна, приватна.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

506. Запишіть речення, розкрийте дужки, поясніть написання часток.

1. В людині, затям, лежить (не)відгадана сила (Олег Ольжич). 2. Якщо ви щось бажаєте зробити, робіть зараз! Завтра може (не)настати (ні)коли (М. Лендон). 3. Єдиний спосіб розширити межі можливого - зробити крок в (не)можливе (А. Кларк). 4. Вся земля - живі квітчасті фрески, вічний шум (не)вигорілих трав (О. Ющенко). 5. (Не)через (не)бажання, а через (не)вміння він (не)виконав цієї роботи. 6. Вибиватися в люди - справа зовсім (не)проста (П. Сингаївський). 7. Сім струн я торкаю, струна по струні, (не)хай мої струни лунають (Леся Українка).

507. Поясніть написання часток не, ні з різними частинами мови. З будь-якими п'ятьма словами з часткою придумайте й запишіть по одному реченню.

Неспокій (тривога), ніколи, не будь-який, незабутній, не зчутися, не наш, не дочувати, нехтувати, нездара, ніщо не страшне, непритомніти, не перший, невдаха, нещадний, неук, недобачати, не вартий уваги, немає нікого, не зібраний вчасно, незважаючи на дощ, нівроку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити