Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 47. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

501. І. Прочитайте тексти, розгляньте світлини. Яка тема об'єднує їх?

I. Гумор - життєва сила, що допомагає долати нужду. Смійтеся передусім над собою, так щоб і іншим було весело з цього. Коли ми сміємося - ми не сердимося. Коли сміємося, ми не сумуємо. Коли ми сміємося, ми не заздримо (За М. Дочинцем).

II. Гумор - це категорія універсальна, що існує поза простором і часом. Проте жарти кожного народу відображають його спосіб мислення. У цьому сенсі українці - одна з найдотепніших націй. Український гумор відрізняється від інших насамперед тим, що в ньому мало руйнівної рефлексії, чорного сарказму, переважає добродушність і самоіронія.

Драматург і художник Лесь Подерв’янський писав, що українці сміються часто-густо над собою. Це є ознакою їхньої сили й душевного здоров’я, адже людина, схильна до самоіронії, - здорова людина.

Українські жарти не злостиві. Здатність кепкувати з самого себе - це ознака того, що людина перебуває в гармонії сама з собою. І за цим критерієм українське суспільство хворим не назвеш, прості люди не втратили почуття гумору - зауважує письменник Олександр Ірванець.

Коли говорять про специфіку гумору різних народів, часто згадують британців, їхню кмітливість, філігранну гру слів. Про це свідчить неймовірна кількість англійських гумористичних фільмів, романів, теле- й радіопередач.

Багато народів, відомих і невідомих нам, мають свою велику сміхову культуру. А нам важливо збагнути себе, розвивати рідні гумор, сатиру, карикатуру й частіше посміхатися один одному (За Н. Коваленко).

II. Запитання й завдання.

Знаю, вмію, можу

Відчуваю, ціную

1. Випишіть слова з часткою не, поясніть написання.

2. Запишіть останнє речення. Поясніть розділові знаки в ньому.

1. Розгляньте світлини. Яку емоцію вони ілюструють? Кого на них зображено?

2. Поміркуйте, яку роль у нашому житті виконує почуття гумору. Чому воно настільки важливе?

Не пишемо:

разом

окремо

якщо без не слово не вживається (не - префікс); у префіксі недо-;

якщо не - частка;

якщо слово з не можна замінити синонімом;

з дієприкметником у ролі префікса;

з дієприкметниками, що виконують роль одиничного (непоширеного) означення.

якщо дієприкметник з не має пояснювальне слово.
Ні пишемо разом з іменниками та іншими частинами мови, якщо вони без ні не вживаються: нісенітниця, нікчемний; з прислівниками (ніде, ніколи, нізвідки, нівроку) та займенниками (ніхто, ніскільки).

Проте якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться окремо: ні з ким, ні до кого.

502. Прочитайте речення, додержуйтеся правильної інтонації. Як ви розумієте смисл афоризмів? Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. Можна сміятися над чим завгодно, але не коли завгодно. Життя завжди серйозне, але жити завжди серйозно - не можна (Р. Честертон). 2. Ми жартуємо не тому, що нам притаманне почуття гумору, ні, ми намагаємося не втрачати почуття гумору, тому що без нього ми пропадемо (Е.-М. Ремарк). 3. Єдиний спосіб розширити межі можливого - зробити крок у неможливе (А. Кларк). 4. Гумор - це рятівний круг на хвилях життя (В. Раабе).

503. Перепишіть речення, орфографічно оформивши їх. Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. Навіть залізний організм (не)міг витримати безупин..ої діял..ності, нічного (не)спа..ня (Ю. Яновський). 2. Цей світ - та що цей світ? Увесь великий всесвіт - нікчемний сон, обман, (не)впин.. і злети й спади (В. Мисик). 3. Вийди ж на темний брук, вслухайся в шум і стук, вглянься в (не)спин..ий рух (М. Рильський). 4. В умовах (не)настан..ої колотнечі, на грані фізичного самознищен..я в Івана виробилась рятівна звичка щезати (П. Колесник). 5. Повсякден..ий клопіт біля (не)вмілого чоловіка надавав якогось змісту її жит..ю (І. Сенченко). 6. Я думаю, що українське почут..я гумору - (не)знищен..е (Ю. Саєнко).

504. Використовуючи слова з часткою не, опишіть у 2-3 реченнях ваше ставлення до сміху й веселих друзів.

505. Прочитайте вислів. Складіть і запишіть есе на тему: «Веселе серце добре лікує, а пригноблений дух шкодить здоров'ю». Використайте у разі потреби слова з не, ні.

Усмішка. То ніжно-чарівлива, то стримано-лукава, то зацікавлено-насторожена, то лагідно-чиста, то іронічно-недовірлива, то загадково-приваблива. А ще… Хіба всі її відтінки можна описати? Але щира, відверта, вона має дивну силу (3 газети).

Екологія слова Рекомендуємо вживати правильно: Посмішка скептична, іронічна, глузлива. Усмішка м’яка, ласкава, приємна, приватна.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

506. Запишіть речення, розкрийте дужки, поясніть написання часток.

1. В людині, затям, лежить (не)відгадана сила (Олег Ольжич). 2. Якщо ви щось бажаєте зробити, робіть зараз! Завтра може (не)настати (ні)коли (М. Лендон). 3. Єдиний спосіб розширити межі можливого - зробити крок в (не)можливе (А. Кларк). 4. Вся земля - живі квітчасті фрески, вічний шум (не)вигорілих трав (О. Ющенко). 5. (Не)через (не)бажання, а через (не)вміння він (не)виконав цієї роботи. 6. Вибиватися в люди - справа зовсім (не)проста (П. Сингаївський). 7. Сім струн я торкаю, струна по струні, (не)хай мої струни лунають (Леся Українка).

507. Поясніть написання часток не, ні з різними частинами мови. З будь-якими п'ятьма словами з часткою придумайте й запишіть по одному реченню.

Неспокій (тривога), ніколи, не будь-який, незабутній, не зчутися, не наш, не дочувати, нехтувати, нездара, ніщо не страшне, непритомніти, не перший, невдаха, нещадний, неук, недобачати, не вартий уваги, немає нікого, не зібраний вчасно, незважаючи на дощ, нівроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити