Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 49. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

512. Бесіда:

1. Як ви розумієте слово бюджеті Наскільки важливе воно для вас?

2. Із якими суспільними й особистими проблемами пов'язують це слово?

3. Прочитайте епіграфи, поясніть як ви розумієте їх. Чи поділяєте думки авторів?

4. Який зміст ви вкладаєте у слова багатство й бідність?

5. Як ви вважаєте, «така собі іскорка», «уміння мислити», «уміння заощаджувати» потрібні лише майбутнім бізнесменам?

6. Зверніть увагу на слова з рубрики «Слово дня». Чи є зв'язок між ними й темою уроку? Поясніть.

513. Прочитайте речення. Запишіть, розкривши дужки й обравши правильний варіант.

Який розділ мовознавства містить правила, необхідні для виконання цієї вправи?

1. Спершу треба навчитися поводження з грош(-ами, -има, -ми), які маємо на цей момент, тоді вони почнуть працювати на нас (Б. Шефер). 2. Овочі здорожчали в середньому на дві-три гривн(-і, -и). 3. (Самим, най-)дорожчим продуктом на сьогодні є м’ясо. 4. Якщо не полінуєшся, то неодмінно знайд(-иш, -еш) у магазинах якісні й корисні продукти. 5. (Ця, цей) біль щемить і через десятиліття. 6. До Миргород(-у, -а) завітали представники Корпусу миру. 7. Творча робота над цією задач(-ею, -ою) тривала майже годину (3 інтернету).

Морфологічна норма - це загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів. Ця норма регулює загальні для всіх частин мови правила творення граматичних форм: відмінкових (іменники, прикметники, займенники, числівники); особових і родових (дієслова); ступенів порівняння (прикметники, прислівники). Наприклад: душею, вербою, зі Львова, друже, гарячою, якому-небудь, з ними, сімдесятьох, наполягаємо, більш виразний.

514. І. Прочитайте речення. Чи кожну думку ви поділяєте? Якщо ні — перебудуйте по-своєму й запишіть. Свій варіант обґрунтуйте.

1. У зароблянні (гроші) немає нічого осудного 2. У тих, хто рано починає заробляти, (розвиватися) імунітет до споживацького мислення, вони нізащо не захочуть перебувати на утриманні інших. 3. Ти навіть не (уявляти), як тобі поталанило, що ти навчилася правильного поводження з (гроші) в такому ранньому віці. 4. Одне я твердо затямила собі: ніколи не ставати (боржник), а намагатися заощаджувати гроші для омріяного придбання. 5. Допомогти батькам виборсатися з боргів усе ще залишалося (моя заповітна мрія).

6. Самодовіра - це те, чи (довіряти) ти сам собі, чи (вірити) у себе. 7. Те, на чому ми (концентруватися) в житті, має тенденцію до зростання (Б. Шефер).

II. Слова з дужок запишіть у відповідній текстові граматичній формі. Поясніть.

515. І. Прочитайте діалог. Визначте складники мовленнєвої ситуації.

- Так, це багато грошей, - сказав пан Гольдштерн поважним тоном. - Я виплачу їх за умови: п’ятдесят відсотків цих коштів ти відкладеш на зберігання.

- Та я всі заощаджу! - радісно запевнила я. - Зрештою, моя мета - поїздка до Сан-Франциско вже наступного року!

- Я не це мав на увазі, - заперечив чоловік. - Те, про що ти кажеш, - це витрати, а не заощадження. І воно добре, бо ж саме на це призначався твій заробіток. Та щоб стати заможною людиною, треба ще й відкладати гроші, тобто ти повинна мати заощадження, які ніколи не витрачатимеш.

- Навіщо ж гроші, якщо їх не витрачати? - здивувалась я.

- Щоб жити на них, - відповів пан Гольдштерн.

- Але якщо я почну заощаджувати, моя поїздка до Каліфорнії відкладеться на тривалий час…

- А це вже тобі вирішувати, - кивнув чоловік. - Не витримавши, ти можеш узяти гроші й витратити їх на щось. Щойно назбиравши необхідні три тисячі, можеш полетіти до Каліфорнії. Але ти можеш обрати й інший шлях: частину грошей постійно відкладати й одного дня матимеш стільки, що до Каліфорнії зможеш літати щороку на самі лише відсотки (Б. Шефер).

Запитання й завдання:

1. Чи збігається ваше розуміння суті слова «заощадження» з тим, як розуміють його учасники діалогу? Поясніть.

2. Як би ви відповіли на запитання «Навіщо ж гроші, якщо їх не витрачати»?

3. Що корисного для вас є в цьому діалозі?

4. Поставте в родовому й орудному відмінках іменники гривня, долар, цент, евро.

5. Продовжіть речення, додавши до нього слова з дужок: «Я мрію полетіти до (Відень, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Париж, Сан-Франциско, Рим, Фрайбург, Базиль).

516. І. Об'єднайтеся в групи. Прочитайте уривки з книжок Б. Шефера. Які враження у вас від прочитаного? Випишіть кілька тез, які варто взяти собі на замітку. Окремо запишіть дискусійні положення. Поділіться своїми міркуваннями. Обговоріть їх.

1. Завдяки своїй роботі я знаю, як більшість людей розпоряджаються грішми. Багато з них виливають мені свою душу. Ти не уявля..ш, скільки смутку й страждань завдає людям неосвіченість у фінансових питаннях. Гроші, можливо, і не найважливіша річ у житті, але коли їх бракує на кожному кроці, вони стають неймовірно важливими, такими, що всі інші справи не кле..ться. Люди буквально хворіють, псують стосунки з іншими людьми, сваряться, почуваються нікчемними й жалюгідними. І немає нікого, хто зумів би пояснити, як легко перетворити гроші на позитивну рушійну силу. Варто було б у школі запровадити уроки поводження з грішми.

2. Хто хоче жити щасливим, повноцінним* життям, повинен змінити насамперед себе. Гроші цього за них не зроблять. Самі по собі вони не роблять людей ні щасливими, ані нещасними. Гроші - нейтральні. Вони ні погані, ні добрі. Лише перебуваючи у чиїйсь власності, вони набувають позитивного чи негативного значення. Щаслива людина стане ще щасливішою, а негативний тип, що клопочеться тільки добуванням грошей, наживе більше клопотів.

Гроші допомагають проявити характер. Вони як збільшувальне скло: сприяють глибшому пізнанню власної сутності. Якщо ти людина добра, то гроші допоможуть тобі зробити більше добрих справ, а якщо злочинець - то, ймовірніше, змарнуєш їх собі на шкоду.

Гроші необхідні в усіх сферах, з їхньою допомогою можна легше зреалізувати наші мрії й цілі. Хоча цілі можуть виявитися різними.

3. Візьміть на себе відповідальність* за свої фінанси.

Більшість людей дуже легковажні у ставленні до фінансів. Та й де вони могли навчитися іншого? їхні батьки здебільшого не могли бути прикладом їм у цьому. І в школі не було такого предмета, як «створення добробуту». Наше суспільство спонукає нас багато купувати: всюди панує надспоживання*.

Більшість людей навколо вас теж є поганими вчителями. Тепер модно скаржитися на брак грошей. На мій погляд, ви повинні взяти на себе відповідальність за ваші гроші.

Звичайно, нерозумно вважати, що гроші розв’яжуть усі проблеми. Але так само нерозумно вважати, що гроші не допоможуть.

Що б ми не робили з нашими грошима, це неодмінно познач..ться на нашому майбутньому. Ми проекту..мо наше майбутнє немов дизайнер, ми сьогодні роб..мо креслення, за якими будемо будувати наше життя завтра. Навіть далекі предки-вавилоняни знали: «Наші мудрі вчинки супроводжують нас усе життя, приносячи радість і надаючи допомогу. І так само наші нерозумні дії будуть переслідувати нас, щоб докучати нам і мучити нас».

Ви побачите, що створити статки значно простіше, ніж багато хто думає. Але Ви маєте дбати про це і брати на себе відповідальність. Бідність виникає тоді, коли людина ухиляються від відповідальності.

II. Запитання й завдання:

1. Поясніть, які букви потрібно писати на місці крапок.

2. Як правильно вимовити виділені слова?

3. Знайдіть у текстах іменник, що в орудному відмінку має два варіанти закінчень.

517. Проаналізуйте свою роботу на уроці за обраною схемою.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

518. Як би ви витратили кишенькові гроші в сумі, утричі більшій ніж зазвичай, (або як би ви розпорядилися першою зарплатнею)?

519. Прочитайте запитання. Чи на кожне у вас є відповідь? Прочитайте книжку Б. Шефера «Шлях до фінансової незалежності». Підготуйте розповідь, в основі якої будуть відповіді на ці запитання. Дотримуйтеся морфологічної норми.

1. Що заважає більшості людей жити так, як вони мріють?

2. Коли гроші стають особливо важливими?

3. Чому люди інколи роблять не те, від чого мають задоволення?

4. На чому базуються дії, необхідні для фінансового збагачення?

5. Що таке відповідальність?

520. Знайдіть і запишіть 7 фразеологізмів про гроші, ставлення людей до грошей.

Які поради дають нам перлини народної мудрості? Поясніть дотримання в них морфологічної норми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити