Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 50. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА

521. Прочитайте епіграфи. Висловіть свої міркування щодо змісту їх.

522. І. Розгляньте таблицю. Користуючись нею й дібравши приклади, розкажіть усе, що вам відомо про іменник. На прикладі іменників проілюструйте, як реалізуються номінативна, експресивна, емоційна, ідентифікаційна й культурологічна функції мови.

Ознаки

Лексичні

Граматичні

Конкретні, абстрактні, неістоти, істоти, власні, загальні, синоніми, омоніми, антоніми, пароніми.

Рід, число, відмінки.

Відміни: І відміна, II відміна, III відміна, IV відміна.

Роль у реченні: підмет, присудок, означення, додаток, обставина.

II. Уявіть, що вам довелося подати частини мови як систему образів. Яким би був образ іменника? Із чим він у вас асоціюється?

523. Запишіть 10-15 іменників, що асоціюються з вашою мрією. Із яким значенням - абстрактним чи конкретним - переважають слова? Визначте рід і відміну кожного слова. Доберіть епітети, що характеризують вашу мрію.

524. І. Прочитайте речення. Визначте синтаксичну роль іменників. Назвіть іменники, ужиті в переносному значенні. Від дієслів утворіть (де це можливо) і запишіть іменники. Поясніть, як правильно їх наголосити.

1. Кажуть, що світ без мрійників став би безбарвним і нецікавим (Л. Воронина). 2. На шляху до продуктивності нам належить подолати три сходинки: мрії, цілі, звички. Мрії заряджають нас енергією, цілі вказують шлях, а щоденні звички й ритуали підтримують нас і допомагають рухатися в цьому напрямі (Я. Федорак). 3. Усе, що існує в світі, колись було мрією (К. Сендберг). 4. Самі собою мрії дійсністю не стануть (П. Коельйо). 5. Життя людське завмерло б на одній точці, якби юність не мріяла, і зерна багатьох великих ідей дозріли незримо в райдужній оболонці юнацьких утопій (К. Ушинський). 6. Навчитися відмовляти - це один із найскладніших кроків на шляху захисту себе. Якщо ви завжди кажете «так» зі страху засмутити інших людей, ви ризикуєте стати людиною, яку зневажатимуть і якою будуть маніпулювати (Н. Бутман).

II. Чи однакові закінчення іменників мрія й дорога в орудному відмінку? Чому? Якби вам довелося намалювати ці двоє слів на одному полотні, як би ви це зробили?

525. І. Прочитайте текст. Сформулюйте й запишіть основну думку, яку стверджує автор. Визначте ознаки й композиційні елементи тексту.

В основі всього нового й кращого лежить те, що повинен мати кожен, хто прагне перемоги, а саме - чітка мета**, усвідомлення того, що ти хочеш, і велике бажання**.

Не забуваймо, що Колумб мріяв про незвіданий світ, поставив на карту все своє життя й таки знайшов його! Великий астроном Коперник уявляв собі розмаїття** світів, які врешті зумів відкрити! І більше ніхто не називав його «ідеалістом» після такого тріумфу**. Навпаки, світ молився на нього, що іще раз доводить нам: «Успіху не потрібні вибачення. Невдача не потребує виправдань».

Якщо те, про що ви мрієте, варте ваших зусиль, і ви вірите, що досягнете бажаного, не зволікайте, ідіть до своєї мети! Зробіть її реальністю й ніколи не зважайте на те, що «вони» скажуть, якщо у вас піде щось не так, адже «вони», мабуть, і гадки не мають, що кожна невдача несе в собі зерно рівноцінного їй успіху.

Генрі Форд, не маючи ні грошей, ні освіти, мріяв про самохідний апарат. Він працював інструментами**, які мав під рукою, не сподіваючись на раптову удачу, і сьогодні результат його мрії відомий в усьому світі. Він запустив в експлуатацію більше коліс, ніж будь-хто інший на землі, тому що не боявся йти за своєю мрією.

Лінкольн мріяв визволити афроамериканців із рабства** і йшов до своєї мрії настільки довго, що міг і не дожити до того дня, коли об’єднані Північ і Південь зробили його мрію реальністю.

Брати Райти мріяли про машину, яка б злетіла в небо. І тепер весь світ може підтвердити, що то була обґрунтована ідея.

Мрійники сьогодення досягають іще більших висот. Світ звик до нових відкриттів. Ба більше, він готовий віддячити кожному мрійникові, який принесе до цього світу нову ідею.

Дуб дрімає в жолуді; птах чекає в яйці; а в найвищій мрії душі пробуджується янгол. Мрії - то зернята реальності. Прокиньтеся, підійміться й повірте, що ви - мрійники цього світу. Ваша зірка зараз сходить на небеса. Палке бажання діяти й бути кимось має стати вашою відправною точкою. Мрії не є плодами байдужості, ліні чи невпевненості (За Н. Гіллом).

II. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання:

Знаю, умію, можу

Відчуваю, ціную, уявляю, переживаю

1. Іменники з конкретним чи абстрактним значенням переважають у тексті? Чому?

1. 1. Яку проблему порушує автор тексту? Наскільки важлива вона для вас?

2. 2. До слів, позначених двома зірочками, доберіть синоніми. Чи доречна заміна їх у цьому тексті?

2. 2. Сформулюйте й запишіть гіпотезу (припущення), що починається так: «Мрії стають реальністю, якщо…»

3. 3. Зіставте визначення слова «мрія» в тексті зі словниковими статтями. Запропонуйте власне тлумачення.

3. 3. Яку з ваших мрій чи мрій близьких вам людей реалізували ви? Що ви відчували, роблячи це?

4. 4. Випишіть із тексту антоніми. До яких слів можна дібрати антоніми?

4. 4. Чи належите ви числа мрійників? Чи змінилося ваше ставлення до мрії після прочитання тексту?

5. Випишіть спільнокореневі слова зі словом «мрія». Додайте слова, яких тут бракує.

5. 5. Як ви ставитеся до того, щоб мрії дітей реалізували дорослі?

6. Випишіть по двоє іменників, що мають однакові закінчення в орудному відмінку.

6. 6. Назвіть відомі вам приклади реалізації власної мрії.

7. 7. До яких відмін належать виділені іменники?

7. 7. Зробіть висновки з прочитаного про важливість мрії в житті кожної людини.

8. Якби зміст тексту вам довелося намалювати у вигляді плаката, як би ви це зробили?

526. Хто й коли ввів в українську мову слово «мрія»? Від якого слова воно утворене?

527. Прочитайте початки речень. Оберіть ті з них, що відповідають вашим уподобанням, настроям і ставленням, завершіть і запишіть. Назвіть ужиті іменники. Дайте їм характеристику за будь-якими 2-3-ма лексичними чи граматичними ознаками.

1. Понад усе я люблю мріяти про… 2. Обожнюю мріяти про … 3. Думаю, що кожна людина… 4. Я вірю (не вірю) в те, що мрії… 5. Я мрію, що… 6. Щоб мої мрії (мрія) здійснили (-а-)ся,…

528. Аналізуючи роботу на уроці, дайте відповіді на запитання: Які головні результати моєї роботи? Які завдання викликали найбільший інтерес і чому? Які епізоди уроку були для мене найважливішими?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

529. Напишіть есе про свою мрію.

530. Знайдіть і запишіть 5 афоризмів про мрію. Усно обґрунтуйте свій вибір. Визначте синтаксичну роль кожного іменника.

531. Підготуйте презентацію на одну з тем: «Щоб мрія стала реальністю», «Сад мрій», «Допоможімо здійснити мрію!».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити