Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 61. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ

646. Бесіда:

1. Із чим у вас асоціюється слово «суперечка»!

2. Чи доводилося вам бути учасником суперечки?

3. Чим, на вашу думку, суперечка відрізняється від бесіди, розмови?

4. Обґрунтуйте важливість цієї теми для вас, опишіть ваші очікування й поверніться до них на етапі рефлексії.

5. Чим, на вашу думку, відрізняються суперечка й сварка?

6. Що означають слова з рубрики «Слово дня»? Чи мають вони зв'язок з темою уроку?

647. Прочитайте речення. Зробіть висновки щодо суспільної важливості суперечки. Про що свідчить така інформація в щоденних підсумках новин?

1. Прикордонна суперечка між Словенією та Хорватією може заблокувати подальше розширення ЄС на Західних Балканах. 2. Між центральним урядом Іспанії та урядом Каталонії розгорілася суперечка щодо контролю над місцевою поліцією Каталонії. 3. Сталася гостра суперечка на погоджувальній раді народних депутатів усіх фракцій. 4. Два найбільші портали з пошуку роботи після суперечки фактично стали партнерами. 5. Чому досі тривають суперечки про Голодомор в Україні? 6. Ужгород став предметом суперечок між Угорщиною і Галицько-Волинською державою, час від часу переходячи з рук у руки.7.Греція цього року хоче врегулювати давню суперечку щодо назви колишньої Югославської Республіки - Македонія (З інтернету).

648. І. Прочитайте афоризми. У чому особливість цих висловів? До якої думки схиляєтесь ви?

1. Буде суперечка - то не буде й гречки! 2. Нехай буде гречка, аби не суперечка (Нар. творчість). 3. Ніщо так не затіняє істину, як суперечка (Р. Декарт).4. Головна тема суперечки - доброчинність, пошук справжньої природи людини (Сократ). 5. Жодна людина, яка вирішила досягти чогось у житті, не повинна витрачати час на особисті суперечки (А. Лінкольн). 6. У суперечці ніколи не народжується істина (С. Кримський). 7. У суперечці народжується істина (Сократ).

II. Узагальніть інформацію вправ 647 і 648. Зробіть висновки щодо ролі суперечки в житті людини й суспільства. Суперечка - це добре чи погано? Чи є користь від суперечки?

649. Прочитайте афоризми. Про що в них ідеться? Сформулюйте поради, які вони містять. Що означають вислови «гамуватися в словах» і «не переходити чужої межі»?

1. Твоє право - сваритися, моє право - не слухати (Аристипп). 2. Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена (Ф. Вольтер). 3. Нема просто слова. Воно або прокляття, або привітання, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, або світло, або темрява (Р. Гамзатов). 4. Коли суперечка кипить, істина випаровується. 5. Гамуйся в словах. 6. Не гнівайся, та й не перепрошуй! 7. Не переходь чужої межі (Нар. творчість).

Однією з обов’язкових характеристик сучасної молодої людини є вміння компетентно обговорювати життєво важливі проблеми, формувати власну позицію щодо них, аргументувати й обстоювати її, спростовувати думки й аргументи опонента.

Суперечка як риторичний термін означає словесне змагання між двома або кількома людьми щодо конкретного питання. Кожна зі сторін обстоює свою думку, позицію.

Сварка - це гостра суперечка, що супроводжується взаємними докорами, образами.

Обов’язковою ознакою всіх видів суперечки є наявність розбіжностей, а також різних думок і поглядів на проблему й шляхи розв’язання її.

Образливе мовлення як словесне вираження негативних емоцій чи намірів у грубій, неприйнятній для конкретної ситуації формі є причиною конфліктів, розірвання стосунків, тривалого непорозуміння, бар’єром реалізації багатьох завдань. Образливому висловленню властиві неввічливість, грубість, агресія, приниження. Специфіку конфліктного спілкування визначають такі жанри: образа, насмішка, груба вимога, груба відмова, погроза, попередження, нагадування. Жоден із цих жанрів не сприяє злагоді в стосунках.

Конфлікт - зіткнення протилежних думок, що супроводжуються негативними емоціями. Носієм конфліктних стосунків може бути слово, речення, фраза, дія, вчинок.

Добре організована суперечка здатна допомогти уникнути конфліктування.

650. І. Об'єднайтеся в пари. Прочитайте тексти. Визначте, який із них ілюструє суперечку, а який - сварку. Обґрунтуйте відповідь. У якому тексті співрозмовники порозумілися? Що є свідченням порозуміння? Чи так важко це зробити?

I. - Що сталося? Може, ти захворіла? - стурбовано спитала мама.

- Дайте мені врешті спокій! - відрубала Лідка.

- Що таке, мала, як ти з матір’ю розмовляєш? - втрутилася Наталка.

- У тебе щось сталося? - мама здавалася зовсім розгубленою.

- Авжеж сталося! Ніхто мене не поважає в класі! Усі насміхаються з мене! (О. Сайко).

II. Тепер, коли гаджети переповнені посланнями мерехтливих ялинок, фігурних свічок зі стандартним набором слів, мені згадався той давній вечір.

- Що читаєш? - запитав він.

- «Свято, яке завжди з тобою». Так називається книжка.

- Про що?

- Про кохання і дружбу, про розваги й подорожі, про творчість і задушевні бесіди, застілля та інші приємні речі. Одне слово, про свято душі, яке завжди з тобою.

- Овва! - усміхнувся він.

- А що, хіба ні?

- Я завжди гадав, що свято душі - це коли воно не просто з тобою, а в тобі.

- Так, але його, свято, мають ділити з тобою інші.

- Не плутай святе з грішним. Гостина, чи як ти кажеш, застілля - це зазвичай пересичення з кимось за столом. Празник - це провадження традицій, пошанування пам’ятної дати чи імені. А свято - це освячення часу, у якому стоїш, стан душі, себто - присутність у ній духа.

- Ви особливий філолог. Знавець прихованого змісту слів.

- Радше - ловець слів.

- Ви філософ.

- Радше - любомудр.

- А яка між ними різниця?

- Невелика. Філософи люблять бесіди про душу, а я шукаю Дім душі.

- Все-таки добре, що я зустрів таку людину, як ви, - розчулено мовив я.

- Буде ще ліпше, коли зустрінеш самого себе… (За М. Дочинцем).

II. Пригадайте й наведіть приклади різних суперечок літературних героїв із творів, які ви вивчали на уроках чи прочитали самостійно. Коли суперечка шкодить, а коли - приносить користь?

651. Об'єднайтеся в пари. Прочитайте уривок тексту. Сформулюйте проблему, ’ що спричинила суперечку. Запропонуйте способи розв'язання її.

Єдина річ, щодо якої в нас нещодавно виникла суперечка - це мотоцикл, який батько пообіцяв купити мені, коли я трохи подорослішаю. Я запропонував йому придбати влітку, щоб у мене було достатньо часу повправлятися перед тим, як дороги стануть слизькими. Та батько вважає, що посеред літа в місті й довкола їздитиме багато туристів. Як на мене, батько лише намагається затягнути час. Можливо, його лякає те, що я стану надто незалежним. Або ж він просто боїться, що я на ньому вб’юсь. Про його справжні почуття до мене мені анічогісінько невідомо. Але якщо подумати, то я й сам не знаю, що я насправді відчуваю до нього (За І. Бенкс).

652. Об'єднайтеся в групи. Пригадайте й запишіть перелік суспільних (шкільних) проблем, довкола яких ведуться суперечки. Визначте, які з них найважливіші? Чи можете ви впливати на розв'язання суспільних, шкільних проблем? Як саме?

653. Проаналізуйте результати уроку. Якими вони є для вас? Чи виправдав урок ваші очікування? Що нового дізналися? Що з вивченого вважаєте корисним для вас? Які питання на цей момент не з'ясовано? Що про суперечку ви хотіли б дізнатися на наступних уроках?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

654. Визначте й запишіть 7 тем, що мають стати предметом публічної дискусії в українському суспільстві. Свій вибір обґрунтуйте.

655. Випишіть з літературних творів 2 приклади суперечок. Визначте види їх. Поміркуйте й усно висловіть свою думку щодо того, як уникнути небажаних суперечок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити