Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 65. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ

681. Запитання й завдання:

1. Що таке полеміка? Чим цей вид суперечки відрізняється від інших?

2. У якій галузі життя суспільства найбільше вдаються до полеміки?

3. Чи достатньо зразків полемічної майстерності демонструє сучасне суспільство?

4. Які аспекти теми лісу на сьогодні мають полемічний характер?

5. Що для вас означає ліс? Яка, на вашу думку, душа лісу?

6. Доберіть і запишіть епітети, що визначають суть душі лісу.

7. Як ви розумієте епіграфи уроку? Чому І. Коваленко називає ліс храмом?

8. Що означають слова «древньохрамно, чисто в лісі»?

682. Прочитайте речення. Згадайте, із якого вони твору. Що саме викликало в письменника захоплення? Чи можна всі ці слова дослівно перенести в сьогодення? Чому? Свою відповідь аргументуйте. Чи всі речення однаково емоційно забарвлені?

1. Ото як вийти з сіней та подивись навколо - геть-чисто все зелене та буйне. А сад було як зацвіте весною! 2. Город до того переповнявсь рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. 3. Більш за все на світі любив дід сонце. Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок.4. Весною нас заливало водою, і хто цього не знає, не знає тієї радості й повноти життя. Весна пливла до нас із Десни. 5. А на Десні краса! Лози, висип, кручі, ліс - усе блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кручі в пісок до Десни, миюся, п’ю воду. 6. Все було краще. Річки й озера були глибші, риба більша й смачніша, а що вже грибів та ягід у лісі - не переносити, та й ліси були густіші, трави - вуж не пролізе, хіба тепер трави!? 7. Нема тепер уже таких річок, як ти була колись, Десно, нема (О. Довженко).

Результат будь-якої суперечки залежить не лише від ґрунтовної аргументації, але й від уміння виявляти хибні докази опонента й реагувати на них. Таку логічну операцію називають спростуванням. Доказ і спростування - протилежні поняття. Якщо визначальною ознакою доказу є обґрунтування, то суть спростування визначають виявлення помилковості й критика.

Є три способи спростування: спростування тези, спростування доказів і спростування демонстрації.

Спростувати тезу можна фактами, доведенням правдивості нової (протилежної за змістом) тези або виведенням із тези реальних наслідків.

Спростуванню аргументів сприяє недостатність доказів, хибність доказів; висловлення сумніву щодо надійності джерел аргументування, сумніви щодо істинності аргументів. Щоб спростувати демонстрування, необхідно виявити помилки у процесі побудови висновків.

683. Прочитайте тезу й аргументи. Спростуйте тезу такими способами: 1) сформулюйте нову тезу й доведіть правдивість її; 2) укажіть реальні наслідки такої тези. Спростуйте також аргументи.

Теза: Вирубування лісів - це важливий санітарно-оздоровлювальний метод. Аргументи: 1) таким чином омолоджують ліс; 2) створення робочих місць для жителів регіону; 3) великі надходження до бюджету; 4) хвора людина, щоб вилікуватися, інколи не може обійтися без оперативного втручання. Так само і ліс, як живий організм, іноді потребує оперативного втручання.

Довідка: контраргументи можна знайти за цими покликаннями:

1)http://www.climateinfo.org.ua; 2) https://ecology.unian.ua/1272491-ekologichne-liho- vinischennya-lisiv-v-ukrajini.html; 3) https://www.radiosvoboda.Org/a/957875.html.

Існує багато полемічних прийомів, однак призначення їх різне: одні спрямовані на гармонізування стосунків, уникнення конфлікту, але є й провокаційні, спрямовані на збереження чи поглиблення конфліктного спілкування.

Гармонізуваннястосунків:

Уникнення конфлікту:

Збереження чи поглиблення конфлікту:

- уживання евфемізмів, позитивної лексики;

- дотримання норм літературної мови, етикету;

-щира усмішка;

-відтягування заперечення;

-атака коректними запитаннями.

- пропозиція спокійно розібратися;

-ініціювання й демонстрування виважених рішень;

- демонстрування наслідків неправдивих аргументів;

- доброзичливі жарти, переведення напруги в жарт.

-використання образливої лексики;

-захоплення ініціативи;

-нав’язування свого сценарію суперечки;

-уживання ненормативної лексики;

-ігнорування або висміювання аргументів опонента;

-вдавання до маніпулювання.

684. Об'єднайтеся в пари. Прочитайте текст. Визначте, у якому реченні сформульовано тезу. Які докази використовує авторка? Чи достатньо аргументована теза? Доберіть засоби й прийоми «за» і «проти». Озвучте їх.

Людина не повинна панувати над природою так, як завойовник панує над чужим народом. Відповідно до законів природи люди мають своєю працею і розумом надавати їй нової, вищої краси.

У багатьох творах М. Рильського звучить заклик підходити до природи розумно й гуманно, бо вона - наш захисник і добрий друг. У вірші «Ліс» створено яскравиймалюнок лісу в пору весняного розквіту. Ліс у вірші автора - це друг, із яким ліричний герой веде розмову, слухає «лісову пісню». Поет створює зорові й слухові образи, милується рослинним багатством і симфонією звуків лісу.

Відомо, що М. Коцюбинський був гарним ботаніком. Але й М. Рильський не гірше від деяких спеціалістів знав найрізноманітніші породи дерев та рослин. Якби можна було зобразити пейзаж душі поета М. Рильського, то, напевно, варто б намалювати сад. Щедрий сумний сад ранньої осені, помережаний сонячною позолотою (Л. Бакоцька).

685. Позмагайтеся між собою, хто більше знає лісових рослин і птахів, які мешкають у лісі. Назвіть слова, у яких найбільше відрізняються вимова й написання.

686. Об'єднайтеся в групи. Оберіть одну з тем для полеміки. Поділіться на дві команди - «за» і «проти». Доберіть аргументи. Продемонструйте вміння полемізувати.

1. Чи має український ліс шанс на порятунок?

2. Чи є сьогодні лісова галузь прибутковою?

3. Чи дієві банери із закликами «Ліс - наше багатство», «Бережіть ліс», «Не смітіть у лісі»?

687. Дайте відповіді на запитання:

Що вам відомо про таємниці биківнянського, холодноярського, чорнобильського лісів? Від чого вони застерігають суспільство?

688. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці й свої досягнення. Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

689. У яких творах українських письменників порушено проблеми лісу? Запишіть назви творів, сформулюйте проблему і, якщо є, способи розв'язання її.

690. Поміркуйте над тим, чи може конкурувати ліс як місце відпочинку із морем, річкою. Сформулюйте тезу, доберіть аргументи й запишіть. Підготуйте виступ.

691. Підготуйте проект «Душа лісу», складіть план, доберіть докази, що підтверджують вашу позицію, підготуйте презентацію.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити