Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 7. СЛОВОВЖИВАННЯ: ВИБІР СЛОВА, ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

67. Прочитайте текст мовчки, продовжте текст 2-3-ма реченнями й запишіть їх.

«Заговори, щоб я тебе побачив», - так сказав колись Сократ.

Людину можна вдягнути в який завгодно одяг, оточити предметами, які будуть створювати ілюзію про її смаки, переконання, внутрішній світ. Їй можна дати блискучу освіту, але уважний співрозмовник зрозуміє саму її сутність дуже швидко. Дивно, але саме нематеріальні слова, що, наче пара, виходять з людини і зникають (а насправді дбайливо зберігаються) десь у часі й просторі, «скажуть» про людину все (М. Білецька).

68. Прочитайте вірш.

Із мови бджіл на мову джерела

я переклав слова повеликодні.

У літеплі розлийводи сьогодні

блакитна тінь до обрію брела,

де нетрища шипшини, де верба,

блакитна тінь, сумирна жалібниця

брела туди, де вдосвіта насниться

яскрінь позанебесного герба,

і я брестиму там, де тінь брела

у літеплі розлийводи сьогодні,

слова перекладатиму Господні

із мови бджіл на мову джерела.

М. Фішбейн

II. Дайте відповідь на запитання й виконайте завдання:

1. Що найбільше вразило вас? Передайте словами загальний настрій картини, яку створив поет.

2. Чи можете однозначно пояснити лексичне значення виділених слів? Як називаються такі слова? Яка їхня роль у мовленні?

3. Поясніть особливості вимови слів насниться, джерела, брестиму.

4. Поясніть написання слова вдосвіта.

69. Прочитайте слова. Утворіть із них усі можливі варіанти словосполучень. Назвіть слова, що не можуть поєднуватися між собою. Поясніть, чому.

Яскравий, вишня, сміх, червоний, зірка, носити, бриніти, тепло, капелюх, знайомство, долоні, кошик, змити, червивий, казка, сплеснути, нашвидкуруч, міріади, сукня, посада, пригірклий, збирати, відчути, липкий, жовтавий, нишком, духмяніти, цікавість.

Розуміти, поєднуються слова чи ні, не менш важливо, ніж знати лексичне значення їх. Слова можуть не поєднуватися, тому що:

• вони несумісні за смислом: смачне сонце, холодний вогонь, не кваплячись поспішати;

• обмеження можуть викликати граматичні особливості вживання: ходжу дихати, добре мій;

• на сполучення слів впливають лексичні особливості: найкращі друзі, але не скажемо найкращі вороги.

70. І. Прочитайте текст мовчки. Про що йдеться в ньому? Чи ставили ви перед собою ціль - «навчитися гарно говорити»? Наскільки важливим ви вважаєте це вміння? Про кого ви могли б сказати - «гарно говорить»?

Якщо ви хочете навчитися гарно говорити, писати, то мусите приділяти належну увагу добору слів. Ваша мова не тому така одноманітна, що складається з невеликої кількості повторюваних слів, а тому, що деякі улюблені слова ви вживаєте надто часто. Намагайтеся позбутися такої небажаної звички. Ці слова можуть бути найрізноманітнішими - один повсякчас повторює - «так би мовити», другий - «так точно», третій - «справді», четвертий - «чуєш» або «знаєш». Деякі з цих слів можна вилучити, не завдавши жодної шкоди мовленню, а деякі - замінити іншими словами або словосполученнями (За І. Томаном).

II. Чи маєте досвід удосконалення власного мовлення? Що вам відомо про те, як самостійно розвивати й збагачувати мовлення? Коли приходить усвідомлення важливості такої роботи?

Слововживання - уживання слів у мовленні в тому чи іншому значенні. У процесі спілкування слова вживаються не ізольовано, а в сполученні з іншими словами. Однак не всі слова можуть між собою поєднуватися. Так, наприклад, можна сказати: бездонне небо, прочитати книжку. Але ці ж слова не можуть поєднуватися з іншими: солодке небо чи бездонне дерево; прочитати вікно чи вгамувати книжку.

Правила сполучування слів визначають логіка, граматична структура мови й мовна традиція.

Лексична сполучуваність — це здатність слова поєднуватися з іншими словами. Внаслідок недотримання правил виникають помилки: мілкі гроші, особове життя, святкувати свято.

71. Визначте сполучуваність синонімів ароматний, запашний, пахучий зі словами верес, мед, чай. Складіть і запишіть із утвореними словосполученнями речення.

72. Виберіть із дужок потрібне слово, закінчіть і запишіть речення.

1. (Наступний, подальший) тиждень у житті абітурієнтів буде вирішальним, адже … . 2. (Наступна, подальша) доля героя складеться щонайкраще, тому що … . 3. Спинимось на цьому (питанні, запитанні) у такий спосіб, щоб … . 4. Уміння поставити (запитання, питання) - важлива ознака розуму, оскільки … .

73. І. Знайдіть і виправте помилки у слововживанні. Усно обґрунтуйте, запишіть правильно.

1. Абсолютна більшість учнів правильно відповіла на поставлені питання. 2. Переверніть сторінку книжки і розгляньте світлину. 3. Завдяки хворобі він відстав у навчанні від своїх однокласників. 4. Докладу всіх зусиль, щоб отримати добру освіту. 5. На кожному шляху зустрічаються перешкоди. 6. Ми знаходимося постійно в діалозі з собою. 7. Пропонуємо огляд найбільш отруйних грибів, які зустрічаються на території України. 8. Внаслідок зміни погодних умов спостерігається ожеледь на автомобільних дорогах загального користування (З інтернету).

II. Дайте відповіді на запитання (усно):

1. До яких помилок призводить уживання слів без урахування його семантики?

2. Пригадайте, що називають тавтологією і плеоназмом.

74. Прочитайте текст, визначте основну думку. Проведіть такий експеримент.

Вам здається, що ваша мова досконала? Пропонуємо експеримент. Запишіть свою розмову (монолог або діалог) на диктофон. Прослуховування таких записів дає змогу виявити помилки й виправити їх.

До переліку типових недоліків мовлення відносять непомірне використання слів-паразитів - «якби», «ну», «ось» і навіть словосполучень-паразитів. Дратує співрозмовників також протяжна вимова звуків «а», «е».

Працюйте над собою, робіть такі записи регулярно й невдовзі побачите результат (За М. Біленькою).

Екологія слова: Уживаймо правильно слова: вакансія, вільне місце (а не вільна вакансія); імунітет (а не захисний імунітет); альтернатива (а не інша альтернатива); особливість (а не специфічна особливість); народна творчість, фольклор (а не народний фольклор); колишній депутат (а не колишній екс-депутат); сюрприз (а не несподіваний сюрприз), сервіс (а не сервісне обслуговування), перспективний напрям (перспективний у майбутньому напрям).

75. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці й результати.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

76. Знайдіть і випишіть із тексту п'єс І. Котляревського «Наталка Полтавка» або І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» речення, у яких персонажі недотримуються норм слововживання. Хто ці персонажі? Яких лексичних помилок вони припускаються? Проаналізуйте.

77. Відредагуйте речення й запишіть. Поясніть, які помилки було допущено.

1. Сьогодні робота йде про те, щоб заасфальтувати цю ділянку. 2. Між країнами відбулося певне напруження. 2. Це вже звикла для мешканців ситуація. 3. Це питання дуже і дуже державного значення. 4. Хочу заспокоїти про те, що пенсії виплатять вчасно. 5. За вікном періщить заметіль. 6. З усіх страв я найбільше поважаю вареники. 7. Таке ставлення негативно відгукується на результатах роботи. 8. Це більше ніж авторитетна установа.

78. З'ясуйте, чи вживають в Україні такі сполучення слів. Якщо так, то чим це зумовлено?

Іти на комашню, вінчатися в ґуґлі, насипати борщу, варені пироги, знати танцювати, порошкове молоко, налапати риби, із цівки звисав новенький шовковий стяг, купати дітей у вагонах; банити підлогу, викапаний батько, торішній сніг, роззути очі.

79. Запишіть якомога більше дієслів, що можуть сполучатися зі словами книжка й ранок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити