Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

Дорогі друзі!

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 1. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

§ 2. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

§ 3. ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

§ 4. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 5. ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 6. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. СЛОВО І КОНТЕКСТ

§ 7. СЛОВОВЖИВАННЯ: ВИБІР СЛОВА, ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

§ 8. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ

§ 9. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 10. ПАРОНІМИ

§ 11. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ

§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 13. УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ

§ 14. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ)

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 15. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

§ 16. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

§ 17. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ

§ 18. АУДИТОРІЯ

§ 19. ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ

§ 20. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ

§ 21. СТРАТЕГІЯ Й ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ

§ 22. МОВЛЕННЄВИЙ ВЧИНОК. МОВЛЕННЄВА ПОДІЯ

§ 23. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 24. ОРФОЕПІЧНА НОРМА. ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК

§ 25. ПОНЯТТЯ МИЛОЗВУЧНОСТІ

§ 26. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 27. НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 28. ОРФОЕПІЧНА ПОМИЛКА

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 29. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНА НОРМА. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК

§ 30. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

§ 31. НЕНАГОЛОШЕНІ Е, И В КОРЕНІ СЛОВА

§ 32. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

§ 33. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 34. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГОВІ ЇХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

§ 35. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 36. ПОДВОЄННЯ І ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 37. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

§ 38. ВЕЛИКА ЛІТЕРА ТА ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

§ 39. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

§ 40. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ЧИСЛІВНИКІВ

§ 42. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ЗАЙМЕННИКІВ, ПРИСЛІВНИКІВ, СЛУЖБОВИХ СЛІВ, ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР

§ 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

§ 44. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

§ 45. ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

§ 46. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ЇХ

§ 47. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

§ 48. ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 49. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 50. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА

§ 51. РІД І ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

§ 52. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

§ 53. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ II ВІДМІНИ

§ 54. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ II ВІДМІНИ

§ 55. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ III ВІДМІНИ

§ 56. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ IV ВІДМІНИ

§ 57. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА У МОВЛЕННІ

§ 58. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

§ 59. МОРФОЛОГІЧНА ПОМИЛКА (ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ)

§ 60. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА (КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 61. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ

§ 62. ВИДИ СУПЕРЕЧКИ

§ 63. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ

§ 64. АРГУМЕНТИ

§ 65. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ

§ 66. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

§ 67. ДИСКУСІЯ НА ВИЗНАЧЕНУ ТЕМУ

ДОДАТКИ

ПРОГРАМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити