Українська мова 11 клас

ВСТУП


§ 1 . Українська мова у світі. Українська діаспора

І там, де звучить рідна мова,

Живе український народ.

                           В. Сосюра

1. Поміркуйте. Прочитайте епіграф до теми. Чи погоджуєтеся ви з думкою, висловленою поетом? Сформулюйте власні твердження щодо порушеної проблеми, наводячи приклади з історії, географії.

2. І. Прокоментуйте висловлювання. Визначте тему й основну думку кожного з них. Випишіть найважливішу інформацію з кожного висловлювання.

1.   Мова є вмістилищем усього сутнісного, вона безпараметрісна, кордони її ніколи не збігаються з географією (П. Мовчан).

2. Світ Божий великий, і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ — окреме закінчене ціле. І в тому й краса Всесвіту, що народи зберігають окремішність. Як на пишній луці кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах (І. Огієнко). 3. Для мене мови народів — як зорі на небі. Я не хотів би, щоб усі зорі злилися в одну величезну, на півнеба, зірку. Для цього є сонце. Хай сяють і зорі. Хай у кожної людини буде своя зірка (Р. Гамзатов).

Комунікативний практикум

II.     Об’єднайтесь у пари. Оберіть за бажанням роль журналіста або респондента (того, у кого беруть інтерв’ю). Журналісти пропонують три-чотири запитання за висловлюваннями.

 3.1. Прочитайте текст. Випишіть ключові слова.

Сучасна українська літературна мова — це одна з високорозвинених мов Європи та всього світу. Її вивчають у національно- культурних товариствах інших країн, у найкращих світових університетах.

Це рідна мова українців, розкиданих по світах. Зокрема, більше 1 мільйона українців проживає в Канаді, понад 5 мільйонів — у країнах Західної і Східної Європи, Америки, Австралії, 7 мільйонів — у країнах СНД і Прибалтики, зокрема 4 мільйони у Російській Федерації. За кількістю носіїв українська мова є другою після мови російської у сім’ї слов’янських мов (Л. Бондарчук).II. Поясніть, як ви розумієте вислів: Українська мова… не сирота, має слов ’янську родину й світову славу (Д. Павличко). Скористайтеся фотоілюстраціями.

4. І. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Поясніть поділ тексту на абзаци.

Явища діаспори» й еміграції» споконвічні. Соціальні та економічні мотиви примушували цілі народи або їхні частини залишати первісні оселі й поселятися в суміжних вільних просторах або на землях інших народів, де було легше для їхнього кращого проживання й безпеки. Так вони розширювали територію своїх первісних батьківщин або творили етнічні» острови серед іншоетнічної більшості. Здебільшого, хоч не завжди, зберігали свій етнічний характер — релігію, мову, культуру, побутово-етнографічні прикмети, хоч іноді й швидко асимілювалися» й зникали.

Цим народам, що зберігали своє самобутнє існування, історична та соціологічна науки надали наймення діаспора.

Істотною властивістю діаспори є її духовний зв’язок з батьківщиною, етнічна єдність незалежно від політично-правових змін і державної належності етноносіїв. Коли ці духовні, культурні зв’язки розриваються, перестає існувати діаспора, народ інтегрується у більшість, тратить свої самобутні елементи йПам’ятник українській писанці в Едмонтоні (Канада)


відмінності. Збереження діаспор протягом століть чи їх зникання відомі в історії народів. Крім зберігання своєї ідентичності, окремі діаспорні спільності характеризуються й тим, що, за неможливості маніфестування» основних рис повноцінного життя народу у формі незалежної держави, вони зберегли й розвинули політичний інстинкт нації до вільного життя, ствердили її волю здобути вільну власну державу (В. Маркусь).

II. Знайдіть в Інтернеті інформацію про українські діаспори у світі. Скористайтеся фотоілюстрацією.

Живе поезія у мові

5. І. Прочитайте уривок із вірша Анатолія Матвійчука. Які думки у вас викликає ця поезія?

З любов’ю і журбою наодинці,

Із невмирущим словом Кобзаря,

Ми, українці, — всюди українці,

Допоки світить нам одна зоря!

Живуть землі співучої сини

В Америці, Канаді й Аргентині,

їм сняться рідні села і лани,

І очі мавок, незбагненно сині.

Летять роки, як сиві журавлі.

Немов журба, сльоза лягла на вії,

І не дає заснути до зорі

Щемлива, наче пісня, ностальгія…

Летіть, летіть, нестримні журавлі,

Через усі держави і кордони,

Несіть привіт від рідної землі,

Усім, хто в неї вірив безборонно.

Усім, хто зміг у серці зберегти

І землю ту, і мову ту єдину.

Хто крізь усі негоди і світи

В собі проніс любов до України.

Комунікативний практикум

II. Побудуйте на матеріалі вірша роздум з теми «Ми, українці, — всюди українці, допоки світить нам одна зоря!».

Це варто знати

6.1. Запишіть текст. Визначте тип мовлення. Продовжіть текст трьома-чотирма реченнями.

Сьогодні українська діаспора — одна з найбільших серед інших планетарних етнічних розселень. Умовно її поділяють на західну і східну. Східна — поза У країною на теренах колишнього СРСР. До неї входять українці, які проживають на території Росії (на Дону, Кубані, Волзі, у Волгоградській, Саратовській, Самарській, Воронезькій, Бєлгородській, Курській та інших областях; у Сибіру, на Далекому Сході), у Казахстані, Білорусі, Прибалтиці, Молдові (3 журналу).

II. Виконайте завдання за текстом.

1. Поясніть лексичне значення слів діаспора, етнічний. У разі потреби скористайтеся тлумачним словником.

2. Розкажіть, як функціонує українська мова у країнах СНД.

Комунікативний практикум

III. Підготуйте запитання до прес-конференції з теми «Українська діаспора», які можна було б поставити: а) політикові; б) науковцю; в) учителю історії. Розкажіть про відомих представників української діаспори, скориставшись фотоілюстраціями.IV. Ознайомтеся на сайті Інтернету uk.wikipedia.org з інформацією про видатних представників української діаспори й підготуйте стисле повідомлення про них.

Комунікативний практику

7. І. Уявіть, що вам запропонували взяти участь в обговоренні теми «Українська мова у світі». Визначте, хто буде адресатом мовлення, у чому полягає мета вашого виступу (навчити, переконати, інформувати). Складіть план повідомлення.

II. Уявіть, що ви — делегат Всесвітнього конгресу українців, мета якого — обговорити становище української мови в країнах, де проживають носії української мови. Підготуйте промову на 3—4 хвилини.

 8. Прочитайте текст. Доберіть заголовок до нього. Випишіть ключові слова з тексту, обґрунтуйте їх роль у розкритті змісту. Сформулюйте запитання для однокласників за змістом прочитаного.

Живе наша мова — і з нами наші князі і гетьмани, наші письменники і вчені, наші державники і збройні оборонці. Живе наша мова — із нами наша 15-мільйонна діаспора. Живе наша мова — і наш голос звучить у вселенському хорі народів.

Бо наша мова — це наша релігія. Наша держава, наша минувшина, наша надія, наше майбутнє.

Бо наша мова — це ми, українці, — добрий, чесний, працьовитий народ, що тисячоліттями живе на берегах Дніпра і Дністра, там, де була колиска індоєвропейських народів.

Отож не лише клянімося в любові до рідної мови, а працюймо для неї, вивчаймо, заглиблюймося в її походження й історію, поширюймо, пропагуймо її (В. Іванишин, Я. Радевич- Винницький).

Скарби фразеології

9. У фразеологізмах використано багато іншомовних назв — власних і загальних. Наприклад: авгієві стайні, геркулесові стовпи, езопівська мова. Доберіть фразеологізми з іншомовними словами. Підготуйте етимологічну довідку про походження трьох—чотирьох дібраних фразеологізмів.

Допоможіть знайти помилку!

— Задайте одне одному питання, які б розкривали суть аналізованого питання.

— Пробачте за питання, але я вашого питання не зрозумів…

Бібліографічне бюро

Горбачук В. Барви української мови. — К., 1997.

Сто найвідоміших українців. — М.: Вече, К.: Орфей, 2001.

Матвієнко А. Рідне слово. — К.: Просвіта, 1994.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. — Дрогобич: Відродження, 1994.


РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ


Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування. Комунікація в професійній сфері. Етика професійного спілкування


Якби ти знав, як много важить слово…

І. Франко

 

10.І. Прочитайте різні визначення поняття комунікація. Використовуючи їх, сформулюйте поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу.

Комунікація — спілкування між людьми та іншими соціальними суб’єктами; зв’язок за допомогою технічних засобів; певна система, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими об’єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації тощо (uk.wikipedia.org).

Комунікація — єдність взаємного обміну інформацією і вплив співрозмовників одне на одного з урахуванням відносин між ними, настанов, намірів, цілей, усього того, що веде не лише до руху інформації, а й до уточнення й збагачення тих знань, відомостей, думок, якими обмінюються люди (О. Казарцева).

Комунікація — спілкування, повідомлення, передавання інформації, думок, почуттів, волевиявлень людини мовними засобами (Словник лінгвістичних термінів).

Комунікація — це спілкування, обмін думками, знаннями, відчуттями, схемами поведінки тощо (В. Кашкін).

II.     Яке з визначень поняття комунікація ви вважаєте найбільш прийнятним для вашого спілкування з однолітками?

 11.І. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть свою У думку. З якою метою і де він може бути опублікований?

Слово комунікація — одне збагатьох іноземних слів, які зараз широко використовують у мові. Воно походить від латинського слова соттипісо, що означає «роблю спільним, пов’язую, спілкуюся», тому найбільш близьким до нього за значенням є слово спілкування. Від слова комунікація походять такі поняття, як комунікабельність (здатність до спілкування, товариськість), комунікабельна людина, а також комунікативний (той, що відноситься до комунікації; наприклад, комунікативний тип висловлювання).

Специфічність взаємодії людей у процесі їхньої життєдіяльності полягає у використанні мови, яка, як засіб людського спілкування, є знаряддям знань, інструментом мислення. Завдяки цьому комунікація між людьми є важливим механізмом становлення людини як соціальної особистості, засобом впливу суспільства на особистість.

Головна мета мовленнєвої комунікації — обмін різноманітною інформацією. Звичайно, спілкування й обмін інформацією між людьми здійснюється не лише за допомогою мови. Тому, зважаючи на це, засоби передачі інформації від людини до людини розподіляються на вербальні й невербальні (За О. Гойхманом, Т. Надєїною).

II. Виконайте завдання за текстом.

1. Порівняйте викладену в тексті інформацію про комунікацію з уже відомою вам. Узагальніть інформацію про комунікацію, її види й мету.

2. На прикладі тексту з’ясуйте, як ви розумієте поняття мовленнєва комунікація, комунікабельність, мова як інструмент мислення.

3. Сформулюйте визначення понять вербальні і невербальні засоби спілкування. Чи можна, на вашу думку, визначити, які з засобів спілкування важливіші?

12.1.  Перекладіть текст українською мовою.

Культура речи человека играет важную роль в процессе речевой коммуникации, одной из задач которой является желание произвести хорошее впечатление на собеседника, т. е. позитивная самопрезентация. На основании того, как человек говорит, можно сделать вывод об уровне его духовного и интеллектуального развития, о его внутренней культуре.

В обиходном значений культуру речи понимают часто как «красивую» речь, содержащую изысканные слова и выражения. Однако зто понятие более объемно и содержательно.

Культура речи — это умение правильно говорить и писать, а также употреблять слова и выражения в соответствии с целями и ситуацией общения. Таким образом, выделяют такие критерии культуры речи — правильность и коммуникативная целе- сообразность. Но этими критериями культура речи не ограничивается (О. Казарцева).

 II. Виконайте завдання за текстом.

1. Продовжіть текст розповіддю про такі критерії культури мовлення, як точність, логічність, доступність, чистота, багатство, виразність, естетичність, доречність.

2. Зробіть висновок. Чому дотримання ознак культури мовлення — важлива передумова ефективної комунікації?

3. Поміркуйте. Прочитайте епіграф до теми. Як ви розумієте вислів Івана Франка?

Кроки успішного спілкування

13.І.      Прочитайте текст. Доберіть заголовок до нього. Випишіть ключові слова з тексту, обґрунтуйте їх роль у розкритті змісту.

Сьогодні, як правило, до більшості претендентів на гідні вакансії незмінно пред’являють таку вимогу, як комунікабельність.


Та й хіба може бути інакше? Без гарних здібностей до ефективного спілкування не можна організувати людей, а без злагодженої команди не домогтися значних результатів у будь- якій справі.

За визначенням, комунікабельність — це сумісність (здатність до спільної роботи) різнотипних систем передачі інформації; здатність до спілкування, товариськість.

Комунікабельність передбачає двобічну взаємодію, тобто людина не лише має гарно говорити, а й уміти слухати, чути і розуміти те, що респондент хоче донести. Людей, які вміють говорити довго, достатньо, але здатних ще й адекватно чути співрозмовника — одиниці. Тому комунікабельність — це своєрідний талант, який завдяки завзятості й бажанню цілком динамічно розвивається.

Психологічна готовність до спілкування, активність, розвинене лінгвістичне мислення, багатий словниковий запас і культура мовлення — на основі цих складових замішується «коктейль» успішного спілкування. Набрати телефонний номер, дізнатися потрібну інформацію, поговорити з незнайомою людиною, виступити перед тією чи іншою аудиторією, поставити запитання під час публічного виступу — для одних ці завдання — стрес, іншим даються легко і навіть із задоволенням. Важливо навчитися долати дискомфорт, хвилювання й невпевненість, налаштовувати себе на позитивне ставлення до інших людей, — і тоді через певний час спілкуватися з малознайомими і незнайомими людьми буде приємно і просто.

Отже, говоріть так, щоб вами заслуховувалися, слухайте так, щоб співрозмовник із задоволенням висловлювався, — і тоді ви зарекомендуєте себе комунікабельною людиною (За Г. Аксьоновою).

 II. Виконайте завдання за текстом.

     1. Визначте актуальну інформацію в кожному прочитаному реченні.

На підставі визначеного складіть запитання до кожного речення.

2. Знайдіть у тексті речення, в яких: 1) сформульовано тезу висловлювання; 2) наведено аргументи й приклади; 3) зроблено висновок.

3. Складіть і запишіть план тексту. Використайте для цього речення з кожного абзацу.

4. Поясніть значення слів претендент, вакансія, дискомфорт.

 5. Поміркуйте. Чи залежить комунікабельність від характеру й темпераменту людини? Скористайтеся фотоілюстраціями до тексту на с. 11.

Комунікативний практикум

14.Візьміть участь у дискусії з теми «Чи можна вважати комунікабельність однією з найважливіших рис характеру?». Для аргументації власних думок використайте матеріали з попередніх вправ.

Це варто знати

15.І. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Визначте тему, основну думку та стиль мовлення.

Лікування — це і мистецтво. Недаремно казали наші вчителі, що коли хворий спілкується з гарним лікарем, йому має полегшати. Це дуже, якщо можна так висловитися, мудра мудрість, актуальна і сьогодні. Особливо в тих випадках, коли ти мало чим можеш допомогти. І хоч це тривіально звучить, але слово таки лікує. Тим більше, що практично в усіх захворюваннях є психологічний момент. Це доводять дослідження. Наприклад, давали «пустушку» і казали: «Ці ліки вам допоможуть». У п’ятдесяти відсотках випадків ця «пустушка» допомагала: у хворих зменшувалася кількість нападів, їм ставало легше, у них підвищувалася здатність переносити навантаження. Психологічний чинник залишається надзвичайно важливим навіть тепер, із прогресом науки. Важливо вміти переконати хворого в правильній тактиці лікування, дати віру. Тому роль особистості лікаря не втратила своєї актуальності. Медична техніка розвивається швидко. Вона шалено дорога. Однак це не може витіснити і замінити особистого компонента — контакту хворого з лікарем (За К. Амосовою).

 II. Виконайте завдання за текстом.

1. Поясніть значення слова тривіальний. Доберіть і запишіть до нього синоніми.

2.    Доберіть власні аргументи до тези: Слово таки лікує.

3. Поміркуйте. Чому вміння спілкуватися і комунікабельність важливі для будь-якої професії?

16. Прочитайте визначення понять етика, етикет, етика професійна, етика професійного спілкування. Поміркуйте. Яке з понять ширше, а яке вужче?

Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей, норми поведінки, сукупність моральних правил якого-небудь класу, суспільної організації, професії і т. ін.

Етикет — це встановлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві.

Етика професійна — це складна система взаємоперехідних і взаємозумовлених моральних стосунків. До цієї системи належать: ставлення фахівців до суб’єктів праці: учитель — учень, лікар — хворий, слідчий — обвинувачуваний; стосунки фахівця з колегами; стосунки фахівця з довкіллям.

Етика професійного спілкування — сукупність морально- етичних і мовленнєвих норм, що забезпечують ефективне спілкування під час виконання професійних обов’язків. Вона формує у працівника поняття професійного обов’язку й честі, прищеплює навички культури спілкування й високого професіоналізму. Учасники професійного спілкування мають виявляти толерантність, взаємоповагу, обов’язково дотримуватися правил мовленнєвого етикету.

Кроки до успішного спілкування

17. І. Прочитайте. Визначте стиль тексту. Доберіть заголовок, що відповідатиме темі чи основній думці висловлювання.

Виконуючи свої професійні обов’язки, всі ми стаємо об’єктом уваги інших: як ми входимо, як вітаємося, як сідаємо та стоїмо, як розмовляємо і як слухаємо, як запитуємо і як відповідаємо, — усе це зумовлює обговорення та осуд, указує на придатність або непридатність на роботі.

Для успіху будь-якої професійної діяльності необхідно бути чемним у спілкуванні з людьми будь-якого рангу; у службовому приміщенні говорити мало й неголосно; по телефону розмовляти напівголосно і стисло, стежити за культурою мовлення, ніколи не дозволяти собі сваритися, завжди бути охайним і акуратним у всьому. Час — матеріальна цінність, тож економія свого і чужого робочого часу — це ефективне джерело виробничих успіхів усього колективу. Треба бути уважним до чужої думки, навіть якщо вона виявиться хибною, а спростовуючи її, виявляти терпимість, тактовність, ніколи не дратуватися. Безтактність вражає того, кому вона адресована, й принижує того, хто її припускається (За В. Шеломенцевим).

II.Уперше правила професійної етики були сформульовані Гіппократом у клятві лікаря. Ознайомтеся з текстом клятви. Поміркуйте. Які положення клятви стосуються етики професійного спілкування?

Клянусь Аполлоном-цілителем, Асклепієм, Гігією та Панакеєю й усіма богами та богинями, беручи їх у свідки, виконувати чесно, відповідно до моїх сил і мого розуміння, наступну присягу і письмове зобов’язання: вважати того, хто навчив мене лікарського мистецтва, рівним з моїми батьками, ділитися з ним своїми статками і, за необхідності, допомагати йому в його потребах; його нащадків вважати за своїх братів, і це мистецтво, якщо захочуть його вивчити, викладати їм безоплатно і без усілякої домовленості; настанови, усні уроки і все інше в навчанні повідомляти своїм синам, синам свого вчителя і учням, що пов’язані зобов’язанням і клятвою за законом медичним, але нікому іншому. Я спрямовую режим хворих на їх користь згідно з моїми силами і моїм розумінням, утримуючись від завдання всілякої шкоди та несправедливості. Я не дам нікому, хто буде просити, смертельного засобу і не вкажу шляху для подібного задуму… Чисто і непорочно буду я проводити своє життя і своє мистецтво. У який би дім я не зайшов, я зайду туди для користі хворого, без усілякого навмисного, неправедного і згубного задуму.

Що б при лікуванні, і також без лікування, я не побачив або не почув відносно життя людей з того, що не потрібно розголошувати, я промовчу про те, вважаючи подібні речі таємницею. Мені, тому, хто непорушно виконує цю клятву, нехай буде надано щастя в житті і в мистецтві і слава в усіх людей довіку; порушникові ж цієї клятви та тому, хто дає несправжню клятву, нехай буде все навпаки.

Складаймо професійне портфоліо

III.    Об’єднайтесь у групи. На прикладі поданої в текстах інформації сформулюйте правила професійного спілкування відповідно до обраного вами майбутнього фаху.

Кроки до успішного спілкуванняроки до успішного спілкування

18. Розгляньте схему. На її основі побудуйте відповідь з теми «Усне і письмове ділове спілкування».

 


Комукативний практикум

9.    І. За однією з пропонованих ситуацій змоделюйте діалог із дотриманням етики професійного спілкування.

1. Ви вчинили несправедливо стосовно свого однокласника, тому вам необхідно пояснити причини такої поведінки.

2. Ви відпрошуєтеся у класного керівника з останнього уроку (можлива відмова).

3. Ви звертаєтеся до бібліотекаря по допомогу в доборі літератури для виступу.

II. Розгляньте фотоілюстрації. Складіть за ними діалоги, дотримуючись етики спілкування.III.   Зробіть висновок. Чи змінюються формулювання запитань, етикетні вирази залежно від ситуації спілкування й ролі її учасників?

Бібліографічне бюро

Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К.: Рідна мова, 1998.

Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 2001.

ШеломенцевВ. М. Етикет і сучасна культура спілкування. — К.: Лібра, 2003.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити