Українська мова 11 клас

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ§14. Повторення наприкінці року


І все на світі треба пережити.

І кожен фініш — це, по суті, старт.

І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт.

Л. Костенко

 

249. Поміркуйте. Прочитайте епіграф до теми. Як ви розумієте слова Ліни Костенко? Чим вони співзвучні вам як випускникам школи?

Живе поезія у мові

250.1. Прочитайте уривок із листа Честерфільда до сина. Сформулюйте основну думку і запишіть. Поміркуйте. Чому автор листа використовує наказовий спосіб дієслова? Любий мій хлопчику! Будь розумніший за інших, але нікому не показуй цього. Честолюбство ж людини розумної і порядної в тому, щоб виділитися серед інших добрим іменем і бути повноцінним за свої знання, правдивість і шляхетність — якості, котрі ніде не можна купити, які може набути лише той, у кого розумна голова і щире серце.

II.     Прочитайте виразно вірш Вадима Крищенка. Чи можна його вважати листом до сина?

Мій любий сину, бійся нічиїх,

Вони завжди безликі і холодні,

Нагадують мені вчорашній сміх,

Який сльозу викочує сьогодні.

Іди на виграш у життєвій грі,

Напружуй думку, хист і власні м’язи,

Ціляй свій м’яч у кут німих воріт,

Хоч попаде туди він не відразу.

III.    Знайдіть у текстах звертання. Поясніть уживання розділових знаків при звертаннях.

Антисуржик

251. Прочитайте вислови у правому стовпчику, складіть і запишіть із ними речення.

Пробачте мене Дотримати слово Опанувати професією Відправити по пошті Радіти успіху Зайшов по справі Вдячний альма матері Пробачте мені Дотримати слова Опанувати професію Відправити поштою Радіти з успіху Зайшов у справі Вдячний альма матер

Довідка. Альма матер — шаноблива назва навчального закладу для тих, хто в ньому навчався або навчається.

252.1.   Прочитайте текст. Визначте стиль. Доберіть заголовок, що відповідатиме темі чи основній думці висловлювання.

У Марійки був той особливий, радісний і водночас тривожний настрій, передчуття ще невідомого щастя, коли дівчина дивиться на все навколишнє закоханими очима і коли свою юність відчуваєш, як нестримний високий політ.

Закінчився останній екзамен, та напружений і піднесений настрій, яким жила в ці дні школа, не розвіявся. Навпаки, попереду ще був останній випускний вечір, вручення атестатів і медалей, прощання з учителями, з подругами і товаришами.

Треба було виходити на іншу дорогу, назавжди залишивши за собою шкільний поріг.

Марійка повільно йшла довгим коридором.

«Ось і все! — билася радісна й водночас сумна думка. — Все! Прощай, школо!»

З ніжним смутком дивилася тепер дівчина на такі знайомі фікуси в діжках під стінами, на стінгазети з кольоровими заголовками, намальовані дитячими руками карикатури. Ось у куточку вікно з широчезним підвіконням. Як зручно було обговорювати з подругами тут якусь шкільну подію!

Шкільні події, уроки, вчителі, світле дитинство — прощайте!

Як усі чекали цього дня, чекали закінчення школи! Чому так щемить серце, чому зворушливий тихий смуток набігає легкою хмаркою? Жаль чудесних шкільних років, вони не повторяться ніколи. Не повернеться дитинство — відшуміло воно, відлетіло, як пташина зграйка.

Прийшла юність — теж чудесна, теж крилата, а все ж таки чомусь жаль того, що минуло назавжди (О. Донченко).

II. Виконайте завдання за текстом.

1. Випишіть ключові слова, що забезпечують послідовність викладу змісту.

2. Поясніть написання виділених слів.

Комунікативний практикум

III. Розкажіть про яскраву подію з життя вашого класу.

253 Розгляньте фотоілюстрації. Побудуйте за ними цікаву розповідь.Живе поезія у мові

254.1. Прочитайте виразно вірш Ліни Костенко. Які спогади він у вас викликав?

Звичайна собі мить. Звичайна хата з комином.

На росах і дощах настояний бузок.

Оця реальна мить вже завтра буде спомином, а післязавтра — казкою казок. А через півжиття, коли ти вже здорожений, ця нереальна мить — як сон серед садів! Ця тиша, це вікно, цей погляд заворожений, і навіть той їжак, що в листі шарудів.

ІІ. Проаналізуйте вірш у такій послідовності:

1.       Визначте тему й основну думку.

2.       Якими засобами забезпечується зв’язність і цілісність тексту?

3.       Які ще ознаки тексту можна виявити у вірші? Аргументуйте свої міркування.

III.    Поміркуйте. Що означає слово здорожений? З якою метою автор використовує вказівні займенники?

IV.    Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

V. Поясніть правопис виділених слів.

VI. Доберіть фотоілюстрації до вірша з Інтернету.

Правописний практикум

255.1. Прочитайте виразно вірш. Спишіть його, розставляючи пропущені розділові знаки.

НЕ ЗАПІЗНИСЬ…

Перед негодою не гнись      Не запізнись писать листи

І перед радістю будь гідним. Із щастям ніжного кохання,

Щоб стати долі сином          3 відлунням першого

рідним                                            спіткання

Прошу тебе не запізнись!    І небажанням самоти.

Не запізнись в своїм саду    Не запізнись в серпневу ніч

Плекать калину мов дитину Що зорі палить без упину

Щоб у скрутну життя годину         Знайти себе свою стежину

Твою розрадила біду.          У лабіринті протиріч.

О. Андрієнкова

ІІ. Виконайте завдання за текстом.

1.      Випишіть слова з орфограмою «Правопис не з різними частинами мови».

2.      Визначте спосіб дієслів. Поміркуйте. З якою метою поетеса використовує дієслова наказового способу?

3.      Запишіть фонетичною транскрипцією слова відлуння, спіткання.

4.      Визначте розряд ужитих у тексті займенників.

Бібліографічне бюро

Данильцова У. Д. Українська мова. Повторюємо шкільну програму. — К.: Літера ЛТД, 2009.

Стоян Л. М. Українська мова. Посіб. з орфографії і пунктуації. — К.: Наук, думка, 2005.

Ющук І. Практикум з правопису української мови. — К.: Освіта, 2006.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити