Українська мова 11 клас

ДОДАТОК


Перший блок

Тестові завдання

1.        Визначте, який варіант відповіді є нормативним до словосполучення занимать должность

А займати посаду;

Б заслуговувати посаду;

В обіймати посаду;

Г одержувати посаду.

2.    У реченні Рідна мово, перше слово ти в устах моїх плекала…

(Б. Стельмах) числівник виступає в ролі:

А підмета;

Б присудка;

В означення;

Г додатка.

3.    Укажіть односкладне неозначено-особове речення:

А Люблю весну (В. Сосюра);

Б Мова — тонкий інструмент (Б. Антоненко-Давидович);

В Весною в селі встають рано (Гр. Тютюнник);

Г За правду, браття, єднаймося щиро! (Леся Українка).

4. Укажіть речення з відокремленою уточнювальною прикладкою (на місці (?) в одному з речень має стояти кома):

А Спробуйте забити слона (?) або гіпопотама голими руками! (Остап Вишня);

Б Прилетів до нас здалека чорногуз (?) або лелека (М.Адаменко);

В Сипнули врозтіч галки (?) чи ворони (JI. Костенко);

Г Весна й зима на терезах (?) або на гойдалці примхливій (М. Рильський).

5. Для поєднання частин складносурядного речення вживають такі сполучники:

А причинові;

Б єднальні;

В мети;

Г способу дії.

6.    Серед наведених речень визначте складносурядне:

А Сонце не тільки сяяло, а й по-справжньому гріло (Я. Гримайло);

Б А місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко);

В Не лише силою треба боротись, а й умінням (3 книги);

Г А літо йде полями і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить (А. Малишко).

7. Визначте речення, що відповідає поданій характеристиці: складнопідрядне речення з послідовною підрядністю:

А Хоч проживи сто і двісті років, Київ пізнати повністю неможливо, бо в кожного він свій, особливий, самобутній, неповторний (А. Камінчук);

Б Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов’я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм маленьким (М. Рильський);

В Доволі малої іскринки бува, щоб просвітліла людська голова, щоб нас охопила турбота не тільки про хліб та роботу (А. Григорук);

Г Коли до тебе прилечу, засяє в сонці все навкруг, як після теплого дощу в росі важкій зелений луг (Д. Павличко).

8.   Укажіть серед наведених речень складне безсполучникове:

А Для неї кожен крок — тяжка робота (М. Руденко);

Б Наш батько — з тих, що умирали перші (Л. Костенко);

В Але барвінку вже ніде нема — палає світ в кульбабиній пожежі (М. Руденко);

Г Праворуч — сад, криниця, стайня і позолочена важка карета (В. Шевченко).

9.       Визначте серед наведених речень складне речення з сурядністю й підрядністю:

А Я вважаю, що педагог не повинен допускати ніяких недоліків, і наші учні не повинні думати, що вони мають право на недоліки (3 газети);

Б Сонце вже ховалося за гори, хоч було ще не пізно (Леся Українка);

В Трохи згодом над чорною хмарою лісу за Дніпром почало ясніти й червоніти, ніби десь далеко займалась пожежа (І. Нечуй-Левицький);

Г Коли літнього ранку приходжу до тихого озерця, де на підрум’яненому сонцем плесі срібляться лілії, мене завжди охоплює якесь незвичне почуття (Є. Шморгун).

10.     Укажіть складне речення, між частинами якого на місці (?) не ставиться кома:

А Небо густе затяглося хмарами (?) і на землю впав темний теплий вечір (В. Малик);

Б За вікном ішли росяні ранки (?) і жадали перламутри (М. Хвильовий);

В Золотіє вечірня тополя (?) й дивним світом горять небеса (М. Луків);

Г Прилинув вітер (?) і в нічній хатині він про весняну волю заспівав (Леся Українка).

11.  Визначте речення, у якому перед словом як ставиться кома:

А Місто (?) як сад;

Б Франко знав і любив народну пісню (?) як учений, демократ, патріот (М. Рильський);

В Мати виходить у синій хустині із дому і тихо зника (?) як бджола в золотому степу (Б. Олійник).

Г На заході півнеба охопили нерухомі заграви, дощ лив (?) як з відра.

12. У реченні Сім’я без дітей — дім без майбутнього (Н. Зубицька) тире ставиться:

А на місці пропущеного члена речення;

Б перед присудком із заперечним значенням для його смислового вираження;

В коли підмет і присудок виражені іменником у називному відмінку;

Г перед присудком із порівняльним значенням для його смислового вираження.

13. Укажіть складне речення, між частинами якого не ставиться кома (розділові знаки пропущено):

А А літо йде полями і гаями (?) і вітер віє і цвіте блакить (А. Малишко);

Б А за вікном лютує шторм (?) і сльози сліплять очі (М. Луків);

В На Україну подивлюсь (?) і любо серце одпочине (Т. Шевченко);

Г Достигла нива колосиста (?) і зріють яблука в саду (М. Терещенко).

14. Позначте складне речення, між частинами якого не ставиться кома (розділові знаки пропущено):

А Реве Дніпро (?) й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (А. Малишко);

Б І всі ми, як один, підняли руки вгору (?) і тисяч молотів о камінь загуло (І. Франко);

В Насунула сивая хмара (?) і сніг, наче з торби, посипав (Дніпрова Чайка);

Г Довго громи гуркотіли (?) і блискавка в хмарах вилась (Б. Грінченко).

15. Укажіть складне речення, між частинами якого ставиться тире (розділові знаки пропущено):

А Намучене серце бажало спочину (?) давно у душі я спокою не чув (Б. Грінченко);

Б Не голосні мої пісні(?) вони лунають, мов у сні (Б. Лепкий);

В Вгору стежка твоя (?) я спускаюсь з гори (Дніпрова Чайка);

Г Довго громи гуркотіли (?) і блискавка в хмарах вилась (Б. Грінченко).

16. Визначте складне речення, між частинами якого не ставиться кома (розділові знаки пропущено):

А Сіявся дрібний холодний дощ і обрій танув у брудно-сірій намітці (3. Тулуб);

Б Зима пронизує кордони і неба озеро бездонне затвердне у плиткий граніт (В. Виноградов);

В Золотіє вечірня тополя й дивним світом горять небеса (М. Луків);

Г Біля ніг зелено кучерявиться барвінок і буяє оксамитове безмежжя трав (В. Пустовіт).

17. Укажіть складне безсполучникове речення, між частинами якого ставиться тире (розділові знаки пропущено):

А Дивовижний настав час ніхто нікого не хоче слухатися (Ю. Мушкетик);

Б Сонечко блищить і горить гаї розвиваються садки зацвітають (Марко Вовчок);

В Сонце сховалось за хмару чекай за кілька годин грози (Нар. творчість);

Г Реве та стогне Дніпр широкий сердитий вітер завива (Т. Шевченко).

18. Визначте речення, у якому ставиться двокрапка (розділові знаки пропущено):

А Прокинувся ліс тихий шелест пішов по ньому (Панас Мирний);

Б Сніг іскрився бризкав живою веселкою дітвора перегукувалась (Ю. Збанацький);

В Природа віками стверджує найголовнішу свою мудрість ніщо у світі не переважить ціни життя (В. Калина);

Г Ще сонячні промені сплять досвітні вогні вже горять (Леся Українка).

19.   Укажіть речення, у якому ставиться двокрапка:

А На білу гречку впали роси веселі бджоли відгули (М. Рильський);

Б Вітер війнув листя жовте з клена полетіло (П. Тичина);

В Одним заспокоюю себе у мене ще буде така можливість (В. Канівець);

Г Та весну зміняє літо потім осінь настає (П.Дорошко).

20. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого на місці (?) ставиться двокрапка:

А Квітень виправдав свою назву (?) весело гомоніли струмки, сніг розтанув (Ю. Збанацький);

Б Зійшли сніги (?) земля відкрилась небу (Б. Бровченко);

В Світить з блакиті сонце (?) зеленіють гори (О. Гончар);

Г Сонце впало на жовту хмарку (?) обрій полум’ям запалав (В. Симоненко).

21. Визначте правильне пояснення вживання тире в реченні Людина без пам'яті — перекотиполе на бурхливих вітрах часу, ледь помітна пір'їнка на протягах історії (П. Загребельний):

А на місці пропущеного слова у неповному реченні;

Б на місці пропущеного дієслова-зв’язки в складеному іменному присудку;

В між частинами безсполучникового складного речення;

Г при відокремленій прикладці.

22. Укажіть варіант речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А Рівень розвитку рідної мови відображає рівень розвитку нації; словник — це те, що нація знає про світ, а граматика — це те як вона про це говорить (Б. Винниченко);

Б Рівень розвитку рідної мови відображає рівень розвитку нації — словник — це те, що нація знає про світ; а граматика — це те, як вона про це говорить (В. Винниченко);

В Рівень розвитку рідної мови відображає рівень розвитку нації: словник — це те, що нація знає про світ, а граматика — це те, як вона про це говорить (Б. Винниченко);

Г Рівень розвитку рідної мови відображає рівень розвитку нації словник — це те, що нація знає про світ, а граматика — це те, як вона про це говорить (Б. Винниченко).

23. Укажіть варіант речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А Чиста математика — це така дисципліна, у якій ми не знаємо про що говоримо, і не знаємо, чи істинне те, що говоримо (Б. Рассел);

Б Чиста математика — це така дисципліна, у якій ми не знаємо, про що говоримо і не знаємо, чи істинне те, що говоримо (Б. Рассел);

В Чиста математика — це така дисципліна, у якій ми не знаємо, про що говоримо, і не знаємо, чи істинне те, що говоримо (Б. Рассел);

Г Чиста математика — це така дисципліна, у якій ми не знаємо про, що говоримо, і не знаємо чи істинне те, що говоримо (Б. Рассел).

24. Укажіть варіант речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А Лише бувало розплющиш очі — ласкавий світ б’є в вікно, у шибку зазирає веселий ранок, озивається лагідний материн голос (К. Гордієнко);

Б Лише, бувало, розплющиш очі — ласкавий світ б’є в вікно у шибку зазирає веселий ранок, озивається лагідний материн голос (Я. Гордієнко);

В Лише, бувало, розплющиш очі — ласкавий світ б’є в вікно, у шибку зазирає веселий ранок, озивається лагідний материн голос (Я. Гордієнко);

Г Лише, бувало, розплющиш очі: ласкавий світ б’є в вікно, у шибку зазирає веселий ранок, озивається лагідний материн голос (Я. Гордієнко).

25. Укажіть речення з прямою мовою (розділові знаки пропущено):

А Левітан говорив що треба жити і жити красиво (Р. Павлик);

Б Роби добро мені казала мати і чисту совість не віддай за шмати (Д. Павличко);

В Держись дівчино батьків бо як зірвешся з кореня то весь вік собі занапастиш (В. Еллан-Блакитний);

Г Бабуся згадала як її батько благословляв вечерю набирав у ложку куті й підкидав її до стелі (3 календаря).

26. Укажіть варіант речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А Так мені було добре, що я, йдучи вулицею й прислухаючись до відмін у природі та в самому собі, зненацька став як укопаний (Є. Гуцало);

Б Так мені було добре, що я йдучи вулицею й прислухаючись до відмін у природі та в самому собі, зненацька став, як укопаний (Є. Гуцало);

В Так мені було добре, що я, йдучи вулицею й прислухаючись до відмін у природі та в самому собі, зненацька став, як укопаний (Є. Гуцало);

Г Так мені було добре, що я йдучи вулицею й прислухаючись до відмін у природі та в самому собі — зненацька став, як укопаний (Є. Гуцало).

27. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки при прямій мові:

А Про тих, хто не стежить за своєю мовою, у народі кажуть— «Не тямить голова, що язик лепече» (За Б.Антоненком- Давидовичем);

Б «Слово — перше дзеркало руху, — сказав Петрарка, — а дух не останній водій слова» (П. Мовчан);

В «Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб надаремне (Леся Українка);

Г «Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем» — сказав Карпо (І. Нечуй Левицький).

28. Визначте речення, у якому допущені пунктуаційні помилки:

А Там кажуть з гір усю країну видно (Леся Українка);

Б Тут навіть повітря, здавалося, несло в собі золотисті відтінки (О. Гончар);

В У всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити, натхнення (О. Гончар);

Г Готуючись вийти заміж, кожна дівчина, як правило, повинна була мати багато вишиванок (О. Гасюк).

29. Укажіть речення, у якому допущені пунктуаційні помилки:

А Хвоя — невичерпне джерело вітамінів (3 календаря);

Б Зв’язок людини й довкілля нерозривний, вона й природа — єдині (О. Марискевич);

В Усі радіють весні звір у лісі, птиця в повітрі, риба у воді (З книги);

Г Садок і церква, верби й вітряки — усе мало якийсь фантастичний вигляд … (І. Нечуй-Левицький).

30. Визначте речення, у якому зі стилістичною метою одна форма роду використовується у значенні іншої:

А Леся сідає за стіл, схопивши руками голову (Л. Смілянський);

Б Страх яке до книжки було: чита, одно чита, а особливо як «на урок» загадають щось таке чи про луку, чи про ліс… Ну й любило це! (А. Тесленко);

В Найвищі вежі духовності ждуть твого шаленого штурму (О. Ольжич);

Г Хай полотном постелиться дорога, що повела науку по землі! (Д. Павличко).

31. Позначте речення, у якому допущено стилістичну неточність:

А Глибоке знання рідної мови — одна з важливих ознак культури й освіченості людини;

Б Без праці людина не може мати радісного щастя і морального задоволення;

В Вбиває кожен у собі людину, хто забуває пісню солов’їну;

Г Ніщо не характеризує людину так швидко, всебічно й наочно, як її мова.

Завдання 32 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, необхідно дібрати відповідник, позначений ЦИФРОЮ.

32. Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та поданими схемами:

А Ще 100 років тому Михайло Грушевський сказав Якщо ми, українці, хочемо, щоб нас поважали інші народи, то треба, нарешті, почати з поваги до самих себе (І.Дзюба);

Б У молодості Шевченко писатиме Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш у чисто фольклорному дусі, а згодом

з-під його пера все частіше з’являтимуться ускладнені образи (О. Гончар);

В То справедливий козак сказав про нього Богдан Хмельницький і додав Чи ворожу ватагу знести, чи лист написати — то все утне (За М. Грушевським);

Г Хто забуде материнську пісню, той сліпий блукатиме по світу урочисто стверджує в одній із своїх поезій Олександр Білаш.

1. «П», — а.

2. А: «П», — а.

3. «П, — а: — П».

4. А: «П».

5. «П, — а. — П».

33. Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання 34—36, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Номер вибраного речення позначте у таблиці знаком X.

1. Знання з економіки потрібні кожній людині не менше, ніж знання з хімії, фізики, географії та біології. 2. Людина, як відомо, живе у світі економічних явищ, вона купує і продає, отримує доходи, сплачує податки, наймається на роботу, навіть розпочинає свою справу. 3. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії свідомо, розумно використовуючи свої сили та інші ресурси. 4. Економіка — це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання. 5. Знання економічних законів дають змогу людині орієнтуватися у сфері бізнесу, допомагають прийняти правильне рішення. 6. Наприклад, людина, яка розуміється на процесах інфляції, знає функції різних ринкових установ, має шанс краще використати свої гроші. 7. Отже, економічна освіта стала нагальною потребою сьогодні (3 журналу).

34.        Позначте номер речення з однорідними присудками.

35.    Позначте номери речень, які містять вставні слова.

36.        Позначте номери складнопідрядних речень з підрядними означальними.


Другий блок


Аналіз тексту

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МУЗИКИ

 

(1)Мабуть,     найбільший дефіцит нашого часу — це дефіцит тиші. Щоденний вплив гуркоту промислових машин та верстатів, літаків, поїздів, авто та інших дарів техногенної цивілізації супроводжує нас з ранку до вечора. Порятунку немає навіть у власній квартирі: якщо не у вас, то в сусідів увесь час щось та видає постійні шумові звуки, проривається до наших барабанних перетинок, а через них — до серця, мозку, судин, нервів, справляючи свій згубний вплив.

(2)3а     даними вчених, у 70 відсотків неврозів винуватцем є шум, гучні звуки, що руйнують своїми децибелами нормальну роботу нашого організму. Шумовий терор веде до порушень логіки мислення, душевної неврівноваженості, роздратованості.

(3)Додайте     сюди ще негативну екологічну обстановку, вічний цейтнот, зловживання кавою й нікотином, алкогольними напоями з приводу й без, сильнодіючими ліками (як тільки що — пігулка напоготові!), додайте ще на свій розсуд й інші негативні реалії нашого життя — і перед вами постане портрет нашого сучасника, не вельми здорової людини.

(4)В      останні роки, завдяки розширенню ринкових зв’язків, на полицях наших державних та комерційних аптек з’явилося безліч нових, широко розрекламованих зарубіжних лікарських препаратів, у яких важко розібратися не тільки лікарям, а іноді й навіть фармацевтам. Не кажучи вже про нас із вами, пересічних громадян, хто у виборі ліків часто-густо покладається на сусідів, родичів, друзів (комусь допомогло) і добре поставлену рекламу, забуваючи при цьому, що практично кожен такий препарат має ланцюг побічних реакцій та протипоказань.

(5)Та     чи завжди так уже й необхідно вдаватися до рятівниць- пігулок? Не будемо згадувати про численні нетрадиційні методи лікування, що дедалі ширше прокладають нині дорогу, такі, як фітотерапія, акупунктура, лікування біополем тощо. Адже й тут без фахівця не обійтися. Згадаймо про забутий метод, за допомогою якого лікувати себе може кожний. Стародавні єгиптяни не знали про димедрол — безсоння, наприклад, там лікували… хоровим співом. А в давніх абхазців, як розповідає письменник Георгій Гуліа в одному із своїх творів, була «Пісня поранення». У ті часи не знали про методи анестезії, і навколо пораненого збиралися друзі-співвітчизники, співали цю пісню, а цілитель тим часом витягав кулю з тіла потерпілого воїна. Кажуть, що той при цьому не відчував болю!

(6)Незвичайну        властивість музики, правильно підібраних мелодій полегшувати перебіг численних недуг відзначали ще корифеї медицини І. Сєченов, С. Боткін, І. Павлов. Відомий український психотерапевт О. Слободяник зі Львова стверджує, що елегії, ноктюрни, колискові пісні сприятливо діють на хворих з різними формами депресії, при різноманітних психозах.

(7)Як показують дослідження в галузі музичної терапії, особливо чутливо сприймає музику серце, кровоносні судини. Мелодійні звуки можуть сповільнювати пульс, знижувати артеріальний тиск, знімати тривожні стани, роздратованість, головний біль та інші відлуння стресових бур.

(8)На     думку вчених Сходу, музика була мистецтвом, здатним змінювати не лише настрій, а навіть характер людини. Вони розглядали її не тільки як засіб зцілення душі, а і як ліки, що зцілюють тіло.

(9)Вплив        музики на психіку і соматику спричинив появу нового (а насправді добре забутого старого) напряму в психотерапії — музикотерапії.

(10)Експерименти, проведені свого часу в Першій хірургічній клініці Краківської медичної академії під керівництвом доктора медицини професора Богуна, без сумніву, стали однією з перших у Польщі спроб застосування музики як терапевтичного засобу. В палаті, де пацієнти чекали на операцію, лунала тиха спокійна музика. Вона поліпшувала настрій хворих, розсіювала їхні сумні та тривожні думки. Лікарі добре знають, яке велике значення має така розрядка занепокоєння та страху. Адже подібні стресові стани несприятливо впливають на різні фізіологічні реакції організму, а звідси — лише крок до ускладнень під час чи після операції.

(11)Такі експериментальні роботи сприяли створенню в Кракові Інституту музикотерапії. До речі, подібними дослідженнями займаються і в Австрії, Великій Британії, Голландії.

(12)Феноменом       музикотерапії свого часу зацікавилися й у нас в Україні. Зокрема, ще в середині 60-х років кандидат медичних наук В. Ткаченко з Ялтинського санаторію після багатьох клінічно-фізіологічних досліджень запропонував цілу низку музичних творів для зняття різноманітних патологічних станів організму.

(13)1 хоча поки що все це ще тільки припущення, спеціалісти у галузі музичної терапії вже створили засади музичної фармакопеї з переліком хвороб та музичних творів, які дають цілющий ефект у лікуванні хворих. Музична терапія підвищує адаптаційні можливості людини. Найбільший ефект спостерігався при лікуванні хворих на бронхіальну астму. Після 5—6 сеансів у більшості хворих поліпшувався стан. Добре піддаються музичному лікуванню гіпертонія, вегето-судинна дистонія, неврози. Звуки флейти чи кларнета позитивно впливають при серцевих захворюваннях. Нервову систему добре заспокоює скрипка.

(14)Та   в наш час незрідка доводиться чути: «Я класичної музики не розумію». Ось що радить відомий пропагандист йоги та нетрадиційних методів лікування, автор багатьох книг і статей Юрій Полковников: «Прослухайте який-небудь твір класичної музики, наприклад, симфонію Чайковського, декілька разів з інтервалом у два-три дні, але так, щоб вам ніхто не заважав. Розслабте при цьому тіло, зосередьтеся на мелодії, наче проспівуючи її подумки. Спочатку це буде складно й незвично, але з часом перед вами почне відкриватися емоційний світ музичних інтонацій, і класична музика покличе вас за собою. Ви увійдете в царину чарівливих звуків».

(15)Отож, перш ніж бігти до аптеки чи хапатися за пігулку, спробуйте метод музичної терапії. Та тільки, як і при будь-якому лікуванні, не очікуйте на миттєве одужання. Хоча, як стверджують музикотерапевти, саме в музикотерапії і виявляється швидкий та ефективний результат. Спробуйте. Спеціалісти пропонують каталоги лікувальної музики, наприклад, такі. Проти хвилювання й тривоги: Шопен — мазурки та прелюдії; Штраус — вальси; Рубінштейн — «Мелодії»; Бетховен — «Місячна соната»; Прокоф'єв — Соната «Ре»; Франс — «Симфонія ре-мінор». Для заспокоєння: Брамс — Гавот ля- мажор; Дебюссі — «Місячне світло»; К. Ф. Бах — Ларго з органного концерту ре-мінор; Й. С. Бах — Сициліана; Альбіоні — Адажіо. Проти головного болю, емоційного перенапруження: Бетховен — «Фіделіо»; Моцарт — «Дон Жуан»; Ліст — «Угорська рапсодія МІ»; Хачатурян — «Сюїта «Маскарад»; Гериівін — «Американець у Парижі». Для загального тонусу, поліпшення самопочуття: Бетховен — «Увертюра «Егмонт»; Чайковський — Шоста симфонія, третя частина; Ліст — «Угорська рапсодія №2» (3 газети).

 1. Визначте основну думку тексту. Відповідь запишіть одним реченням.

2. Визначте стиль мовлення. Доведіть свою думку.

3. Запишіть ключові слова тексту.

4. До яких наслідків призводить «шумовий терор»?

5. Які слова (вирази) та граматичні форми в тексті безпосередньо вказують на адресата мовлення? Хто цей адресат? Відповідь запишіть 1—2 реченнями.

6. Яка тема об’єднує абзаци 10, 11? Відповідь запишіть одним реченням

7. У якому абзаці сформульовано основну думку тексту?

8. Про які лікувальні властивості музики йдеться в тексті?


Третій блок


Власне висловлювання (твір)

Завдання потребує розгорнутої чіткої відповіді в довільній формі. Основні твердження, факти, події викладайте у зручній для вас структурно- логічній послідовності. Використовуйте найважливішу для розкриття теми інформацію, факти з життя, які найкраще аргументують ваші міркування. Робіть узагальнення і висновки.

Використовуючи зміст тексту «Лікувальні властивості музики», напишіть твір-роздум (оповідання, нарис) на тему «Чи існує панацея від усіх хвороб?». Аргументуйте свої твердження прикладами із власного життя (художньої літератури, преси, розповідей інших людей). Орієнтовний обсяг твору 200—250 слів.

Аналізуймо тексти самостійно

ЧОРНИЦЯ

Цукровий діабет лікували в Китаї, Єгипті, Греції й Римі ще кілька тисячоліть тому, та лише наприкінці минулого століття було відкрито причину виникнення цієї важкої хвороби — розлад діяльності підшлункової залози, яка виробляє особливу білкову речовину — інсулін. Відновити порушений обмін складно, кожен хворий потребує суто індивідуального підходу. При діабеті призначають відповідну дієту й лікувальну фізкультуру, а в крайніх випадках застосовують препарати інсуліну або його синтетичні замінники. Однак терапевтична дія цих сполук часто викликає небажані наслідки, обмежуючи цим можливості лікування. Між тим цукровий діабет, особливо легкі його форми, піддається дії лікарських рослин, які мають здатність знижувати вміст цукру в крові.

Історія цього лікування губиться в глибині століть. Стародавні рукописи-травники містять чимало рецептів, до складу яких входять різноманітні трави, що полегшують, а інколи й попереджують розвиток цукрової хвороби. Та й сучасна народна медицина має досвід лікування діабету ліками рослинного походження. Деякі з них добре вивчені і схвалені наукою.

Досліди, пророблені в нашій країні та за кордоном, дозволяють зробити висновок, що найефективніші в цьому відношенні саме ті рослини, які містять вітаміни, сапоніни, глікозиди, алкалоїди, кумарини. Цих рослин уже більше 200, і з кожним роком перелік протидіабетичних трав поповнюється.

Серед рослин, які застосовують нині для лікування цукрового діабету, можна зустріти й несподівані, на перший погляд, лікувальні трави. У різних районах країни населення здавна використовувало з цією метою лісові суниці, всіма знаний хвощ польовий, листя брусниці й чорниці, плоди каштана, капусту, таємничо-легендарний женьшень, листя волоського горіха, злакові культури — овес, жито, пшеницю. Навіть із дріжджів виділено речовини, які знижують рівень цукру в крові у хворих тварин.

Перелічені рослини можна застосовувати як окремо, у вигляді водних настоїв та відварів, спиртових витяжок з листя, насіння, квіток, кори, так і в комбінаціях, що складають аптечний збір. Рецептура їх різноманітна, способи виготовлення досить прості. Потрібно висушені й подрібнені компоненти збору старанно перемішати, заварити гарячою водою (з розрахунку столова ложка на склянку окропу) й настоювати 10—20 хвилин. Після цього настій слід процідити через подвійний шар марлі, охолодити і вживати за призначенням лікаря. У народній і науковій медицині найпоширеніший у лікуванні діабету збір, до складу якого входять у різних частинах листя чорниці, лушпиння сухих стручків квасолі, насіння льону та солома з вівса.

Давня легенда розповідає, що колись мешканці пралісів — гноми — втратили свій притулок, оскільки люди довідалися про їхні скарби й заходилися перекопувати землю, шукаючи схованки. Довго блукали гноми в лісі, аж поки їм дав притулок чорничний кущик. Відтоді, на знак вдячності, й порозселяли гноми ці казкові кущі чорниці по всьому світу. І справді, маленький кущик з родини брусничних з повзучим кореневищем, прямими гілками, блискучим еліпсоподібним листям та поодинокими або ж парними зеленкувато-білими, з рожевим відтінком квітками можна побачити скрізь у нашій країні. Цвіте чорниця в травні-червні, плодоносить у липні-вересні.

Ягоди для лікування теж збирають у липні-серпні. Щоб вони довше зберігали цілющі властивості, їх прив’ялюють на повітрі, у затінку, розсипаючи тонким шаром на тканині чи папері, а потім досушують у печах, духовках або сушарнях при температурі, яка не перевищує 60—70 . Добре висушена сировина не бруднить руки під час пересипання й не збивається в грудочки. Зі 100 кг свіжих ягід одержують 15 —18 кг сухих, які можуть зберігатися впродовж кількох років.

Лікувальні властивості ягід чорниці зумовлені наявністю в них дубильних речовин, а смакові якості — вмістом цукрів, лимонної, яблучної та інших органічних кислот. Багата чорниця й на солі заліза та пектинові речовини. Залізо, що міститься в чорниці, значно краще засвоюється порівняно з лікарськими препаратами, оскільки в ягодах цієї рослини його супутником є аскорбінова кислота та інші корисні для організму сполуки.

Свіжі ягоди чорниці рекомендують вживати при розладах діяльності шлунка й кишечнику, а також для посилення зору, під час ревматизму, подагри. Чорницю використовують і для приготування відвару або чаю, який є чудовим засобом, корисним при недокрів’ї, діабеті тощо.

Фармакологічними дослідженнями доведено, що вживання ягід чорниці поліпшує кровообіг у сітківці ока, загострює нічний зір. Тому чорниця особливо корисна людям, професія яких пов’язана з напруженням зору. Під час Великої Вітчизняної війни льотчикам неодмінно давали перед нічними польотами чорничний кисіль. Утім, його можна рекомендувати й до загального столу на десерт. Особливо смачна свіжа чорниця, притрушена цукровою пудрою.

Чорницю використовують і як зовнішній засіб: при екземі, опіках, прищах, погано загоюваних ранах, виразках та інших захворюваннях шкіри (свіжі ягоди чорниці товчуть у ступці, протирають через решето, а одержану масу прикладають товстим шаром на хворі місця).

Листя чорниці має протидіабетичні властивості. У ньому містяться особливі хімічні речовини — глікозити міртилін та неаміртилін, що знижують рівень цукру в крові. Під час лікування цукрового діабету листя чорниці, крім того, що його включають до складу спеціального збору, можна застосовувати й у вигляді відвару, який готують з розрахунку 60 г листя на 1 л окропу. Вживають такий відвар по 2 столові ложки тричі на день.

Сік чорниці має бактерицидні властивості, впливає на дизентерійні палички та на збудників черевного тифу. До того ж він діє в присутності харчотравних ферментів, тоді як багато фармацевтичних антибіотиків руйнують кисле середовище шлунка.

У домашніх умовах чорницю консервують у цукрі. Її можна також заморожувати. З перестиглих, м’яких, пошкоджених, але свіжих ягід готують сік. Гарячим його наливають у попередньо старанно вимиті й простерилізовані парою банки й закривають кришками. Лікувальні властивості сік чорниці не втрачає протягом року і довше. За потреби його розводять водою (З кн. «Лікарські рослини»),

 Виконайте завдання за текстом.

1. Прочитайте текст.

2.      Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть свою думку.

3.      З якою метою і де він може бути опублікований?

4. Випишіть ключові слова з тексту й обґрунтуйте їх роль у розкритті змісту.

5.      Знайдіть і запишіть фразу, що передає основний зміст тексту.

6. Випишіть із тексту числівники. Провідміняйте 3—4 числівники (за власним вибором).

7. Знайдіть у тексті складні слова і поясніть їх правопис.

8. Сформулюйте запитання для однокласників за змістом прочитаного.

9. Складіть і запишіть план тексту. Використайте для цього речення з кожного абзацу.

ЗОРІ

З деяким захопленням у народній поезії оспівано образ ранкової та вечірньої зорі Венери. Нею милувалися з прадавніх віків усі народи Європи й Азії. Зоря-зоряниця — найулюбленіший образ українського фольклору й міфології. Як же виник він і яка його трансформація?

…Із замилуванням дивилась людина у вечірнє небо, де зародилась-зарожевілась ясна зоря, а згодом зустрілася з місяцем та й мандрує собі з ним у парі… Що то таке — небесні світила? З чим їх порівняти? Невідоме, далеке людина бралася пояснити через близьке, зрозуміле. Чи не нагадує це зустріч і кохання дівчини з молодим парубком? Справді, зоря — це ніби дівчина, може, така ж, як і земна, але дуже гарна, бо — небесна, отже, — незвичайна, а місяць — то її милий… У них там, на небі, все, як і в нас, — але й не так, має бути краще, якось незвичайно… Так почав творитися міфологічний образ богині зорі. Хоч їй і приписувались певні людські якості, але це вже був духовний ідеал, ідеал краси. Зорі притаманні якісь незвичайні магічні дії, характерні вже для богині, а не для земної дівчини… І цей новостворений міфологічний образ вимальовувався в легендах, колядках, повір’ях, загадках тощо. На жаль, найдавніші оповіді про богиню Зорю не збереглися. По різних літературних джерелах розкидані уламки праслов’янського чи праіндоєвропейського міфу про Зорю, росу і мед. Зоря — це красна панна, що вранці відмикає ключами небесні ворота й випускає сонце, яке женеться слідом за нею. Зоря розсипається на землю росою, а бджоли збирають божу росу й дають людям мед. Образи Зорі й роси (небесних ключів або гребінця) зберігають українські загадки: «Ішла пані вночі, погубила ключі, місяць бачив — не сказав, сонце встало — позбирало»; «їхала пані до вінця, загубила гребінця…».

Інший уривок давнього міфу розповідає про те, що Сонце і Місяць — шлюбна пара. На Купала, у найкоротшу ніч року, відбувалось їхнє весілля. їхали вони до вінця на священній колісниці. Та коли Місяць побачив ранкову Зорю, то краса її осліпила його, і він зрадив Сонцю. Бог-громовержець чинив над ними суд і покарав Місяця за зраду тим, що розсік його навпіл.

Особливо прекрасний образ Зорі в українських колядках. Як відомо, колядки — це найдавніші обрядові пісні, що оспівували небесних богів. Зоря в колядках — також панна, дружина або донька Місяця, господаря небесного дому. Народна фантазія помітила найтонші відтінки у світлі Зорі і барвах роси — від срібно-голубого до зелено-жовтого — і одягла богиню в ці кольори. Атрибути Зорі в колядках — це зелений або перловий вінок, що тріпоче і переливається всіма барвами веселки (символ роси), перлова тканка або серпанок (символ вранішнього туману), зелена сукня, шовковий корсет, кований пояс зі срібними або перловими прикрасами, золоті чи срібні перстні, срібні черевички або жовті чоботи з срібними підківками. Вранішнє небо на сході сонця, або схід самої Зорі, символізують червоні коралі на шиї панни. Богині Зорі приписують певні магічні дії, що символізують випадання роси, рух світил на нічному небі. Вона гатить гатки з дорогих шат, мостить мости срібні або перлові, садить сади-виногради, вбирає їх паволоками, сіє по полю дрібними перлами, вишиває або гаптує золотом чи сріблом дорогі візерунки, виглядає свого милого Місяченька, що їхатиме садами, мостами, полем, а вони дзвенітимуть йому радісно… Рання пора, схід сонця також зображені в колядках у символічних картинах: красна панна стереже виноград або червоне вино в мисках. Налітають райські пташки (перші промені сонця), дзьобають виноград (росу) або розливають вино. Інший символ — красна панна в неділю рано пере ткані рушники в краю Дунаю (червоне небо) і впускає у воду золотий перстень (сонце). У багатьох колядках образ Зорі тісно переплітається з образом Сонця.

Оскільки роса оживляє природу, дає їй здоров’я й силу, то, отже, вона має цілющі властивості й не випадково використовується в народній медицині. Ще більшу силу має богиня Зоря, що струшує нам росу. Тому до неї та до її сестер зверталися із замовленнями та молитвами, прохали відвернути хворобу, допомогти худобі тощо. У замовленнях здебільшого називається три зорі — рання, вечірня й полунощна (або полуденна). З них найсильнішою вважалася рання. Три зориці-сестриці — це символічні образи, що позначали певні сакральні відрізки часу, їх іноді називали й по імені: «Ви зорі-зориці, Божі помічниці, одна Захара, друга Варвара, а третя Марина»… Іноді ці імена були також символічні, вказували на певну магічну дію, якої сподівалися від зорі: «В місяця-осіянчика було чотири зориці, а всі чотири сестриці: одна Припікуха, друга Прижаруха, третя Прилюбуха, а четверта Приворотуха». Саме дівчата найчастіше зверталися з проханням причарувати милого, адже зоря — небесна дівчина, якій відомі і зрозумілі всі поривання закоханого серця, але вона має чарівну божественну силу й може допомогти їм.

Створивши певний ідеальний образ шляхом порівняння далекого з близьким, людська уява стала підносити до цього ідеалу все повсякденне, земне. Тобто просту селянську дівчину в колядках, веснянках та інших піснях стали возвеличувати до рівня богині, переносячи певні якості, характерні для зорі, на образ дівчини. Так поступово вималювався ідеальний образ доньки господаря, наділеної лише хорошими рисами, незвичайною вродою тощо. У пізніших колядках образи зорі й дівчини тісно переплітаються, замінюють один одного і загалом сприймаються як єдине ціле. Дівка Ганнуся, що рано встала, три свічі зсукала, личко вмивала, садила й поливала сад-виноград, червону рожу, зелене вино чи зіллячко, волики пасе або губить їх, пере хустки в Дунаї, впускає золоте відерце, вишиває дорогу хустку, стереже яблуню або лілею — це трансформація образу Зорі. Але це ще не символ. Ці колядки, що з божественних гімнів перетворилися на величальні пісні, зберігають момент переходу думки від міфологічного образу до символу, який творився на тому етапі, коли вже не зоря порівнювалася з дівчиною, а навпаки — дівчина з зорею. Дівчина — мов Зоря! Як багато треба було душі й фантазії, щоб прийти до цього порівняння! Безперечно, він створений був народом, що мав надзвичайно високий інтелектуальний рівень, досягнутий протягом не одного століття, а, може, й тисячоліття.

Отже, врешті-решт, це порівняння стало звичним, зоря й дівчина сприймалися як єдине ціле, як один образ, поява одного поняття неодмінно викликала в уяві інше.

Таким же шляхом виникали й інші символи (місяця, сонця, голубів, калини, коня тощо).

Отже, міфологія — первісна по відношенню до символіки. Символ вийшов із образу міфологічного, але він більш сконцентрований, глибокий; це своєрідний код, у якому узагальнена вся робота думки, уяви, почуттів, яка накопичувалась протягом століть. З розвитку символіки видно, якого високого духовного рівня досягли українці й наскільки давніми є їхні народна поезія і мистецтво (3 газети «Народознавство»).

Виконайте завдання за текстом.

1.      Прочитайте виразно текст.

2. Визначте тему, основну думку тексту. Випишіть ключові слова й словосполучення, що передають тему тексту.

3.      Доберіть заголовок до тексту.

4.      Визначте стиль тексту, обґрунтуйте свій вибір.

5.      Визначте тип мовлення тексту.

6.      Назвіть способи зв’язку між реченнями.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити