Українська мова 11 клас

ВСТУП

§1 . Українська мова у світі. Українська діаспора

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§2. Словосполучення і речення, синтаксичні зв'язки в них

§3. Особливості вживання простих речень у мовленні. Інтонування різних видів простих речень

§4. Удосконалення правописної грамотності

§5. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз

§6. Удосконалення правописної грамотності

§7. Основні пунктограми у простому і складному реченнях, у реченнях із прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування

§8. Удосконалення правописної грамотності

§9. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту

§10. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв'язку речень у тексті

§11. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення

§12. Основні види переробки тексту

§13. Удосконалення правописної грамотності

§14. Повторення наприкінці року

ДОДАТОК

Короткий тлумачний словник

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити