Українська мова 11 клас

ВСТУП

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

§ 1. Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

§ 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

§ 3. Міжкультурна комунікація

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 4.Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

§ 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень

§ 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

§ 7. Основні пунктограми в простому реченні

§ 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

§ 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

§ 10. Текст І його ознаки. Текст у професійному спілкуванні

§ 11. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ)

§ 12. Види і типи текстів

РИТОРИКА

§ 13. Риторика як наука мистецтво

§ 14. Риторичні вимоги до мовця

§ 15. Підготовка промови

§ 16. Структурування ораторської промови.

§ 17. Полемічна майстерність

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних.

§ 19. Основні орфограми в коренях префіксах і суфіксах. Пунктуація

§ 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

§ 21. Повторення в кінці року

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 1. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Урок 2. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ

Урок 3. ПЕРЕГОВОРИ

Урок 4. СТАТТЯ

Урок 5. ВІДГУК НА ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ

Урок 6. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок 7. ТВІР НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Урок 8. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Урок 9. АУДІЮВАННЯ. ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ, ТЕЗИ, ПЛАН ПОЧУТОГО

Урок 10. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Урок 11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Урок 12. ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

Урок 13. КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

Урок 14. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок 15. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ

Урок 16. АУДІЮВАННЯ

ДОДАТКИ

Додаток 1 Узагальнювальні таблиці

Додаток 2 ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ

Додатки 3 ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

Додаток 4 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

Додаток 5 СЛОВНИК СИНОНІМІВ

Додаток 6 СЛОВНИК СТАНДАРТНИХ ДІЄСЛІВНИХ СПОЛУЧЕНЬ

Додаток 7 СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПЕРЕКЛАДУ (з російської мови на українську)

Додаток 8 ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАВДАНЬ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити