Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ


Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є


25

1.  Відділіть слова й прочитайте прислів’я.

БезвербиікалининемаУкраїни.

• Прочитайте текст.

Кожна держава має свої символи. Калина — це сим вол України, символ  батьківської хати.

• Спишіть текст. Назвіть звуки в підкреслених словах. Поділіть ці слова на склади для переносу.

2. Прочитайте народну пісню.

Ой вилинь, вилинь, голубонько,

Винеси  літечко,

І зеленеє зілл..чко,

Хрещатенький барвіночок,

І запашненький 


• Спишіть народну пісню, уставляючи пропущені букви. Вимовте звуки перед пропущеними буквами.

Букви і, я, ю, позначають м'якість попередніх приголосних звуків.

3. Прочитайте текст.

КАЛИНА

 нічого так не  як садити дерева. Біля бабуниної хати цвітуть білі вишні, пахне ліловий бузок, гіацинти, нарциси. Яскраві жоржини тягнуться до порога. Та найбуйніше квітує калина.

Закінчується літо. З кожної гілочки на калині звисають важкі червоні ягоди.

С..ди прилітають журавл.. . Вони збираютьс.. у вирій. Сідают.. на калину, дзьобають калинові ягідки.

За Борисом Харчуком

• Прочитайте підкреслені слова першого речення. Вимовте м’які звуки. Які букви позначають м’якість попередніх приголосних звуків?

Спишіть третій абзац вправи 3, уставляючи пропущені букви. Випишіть назви квітів в абетковому порядку. Зробіть звуковий аналіз виділених слів.

26

1. Прочитайте та відгадайте загадку.

Мию, мию без 

мию там, де брудно.

бо від того худну.

•   Спишіть загадку. Вимовте в підкреслених словах м’які приголосні звуки. Підкресліть букви, які позначають м’якість попередніх приголосних.

•   Назвіть букви в підкреслених словах, що позначають м’якість попередніх приголосних.

•   Вимовте слово, у якому буква ю позначає два звуки [й] та [у].

2. Прочитайте текст.

Софія  мовою означає «мудрість». Звелів  Ярослав побудувати храм, звести пам’ятник мудрості. Він хотів, щоб з  храму зі зваженим словом і книгами  пішла по всій державі, просвітила наукою  дівчаток і хлопчиків. Князь Ярослав спостерігав, як художник розписує храм.

І ос.. л..гли перші мал..нки. Вони чомус.. нагадали Ярославу далеке дитинство, що пройшло на мал..овничих берегах річки Либеді поблизу Києва. А далі за рухом пензл.. промайнуло перед очима все життя, сповнене тривог і борот..би.

• Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Яка з пропущених букв не позначає звука? Вимовте звуки у виділеному слові.

3. Прочитайте вірш.

 при долин.. ,

 старого граба,

де б..ла-б..ла хатка сто..ть на самоті,

живе там дід та баба і курочка в них 

вона, мабут.. , несе їм я..чка золоті.

Ліна Костенко

• Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Яка з уписаних букв не має звука? Вимовте м’які звуки в підкреслених словах.

Спишіть перший абзац вправи 2. Зробіть аналіз приголосних звуків у підкреслених словах за зразком.

Зразок

Цього — [ц], [г].

27

1. Прочитайте вірш.

Напекла млинців 

У гостинній хаті за вечерею

 дві дочки, два 

п’ятеро внучат і дід.

Хто увесь полічить рід?

Геннадій Горовий

•   У підкреслених словах вимовте м’які приголосні звуки. Назвіть букви, які позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

•   Спишіть питальне речення. В останньому слові цього речення підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки.

У виділеному слові вимовте звуки.

2. Прочитайте текст.

Тепло р..дного дому. Ос.. хата біліє кріз.. віття дерев. Лесик з мамою і бабусею поспішає під її теплий дах. Він у святковому передчутті доброї вечірн..ої години, коли за столом зберет..ся в хаті вс.. родина.

 застеляє чистою скатертиною  під вишнею. Несе  Розкладає тарілки та виглядає тата і діда.

За Яремою Гояном

• Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. Поясніть, які букви позначають м’якість попередніх приголосних звуків.

• З’єднайте частини прислів’їв. Запишіть. Підкресліть букву, яка не позначає звука. Підкресліть слова, у яких є звук [д ].

Спишіть другий абзац вправи2. У підкреслених словах зробіть аналіз приголосних звуків за зразком.

Зразок

Стіл — [с], [т], [л].

28

1. Розв’яжіть ребус.

• Складіть речення з цим словом.

2. Прочитайте текст.

ЩО Ж ВОНО ТАКЕ — СОНЦЕ?

З давніх-давен  відповісти на це питання.  вже точно відомі ..ого форма, розмір, швид обертання й багато іншого.

За формою Сонце — величезна куля. Вона така велика, що коли порівняти її з кавуном, то Земля виглядатиме, як зернятко проса. Воно, наче дзиґа, крутиться в просторі. Швидкість обертання Сонця дуже велика. Воно розбризкує палаючу сонячну речовину.

За Володимиром Уткіним

•   Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви.

3. Прочитайте текст.

Ми сидимо на березі … . На нас із темного неба мовчазно дивиться … . З легеньким шурхотом находять на берег … . Не ворухнуться … . Яка чудова … ніч на березі моря.

• Спишіть, уставляючи слова з довідки.

Довідка: моря, місяць, хвилі, дерева, місячна.


У вписаних словах підкресліть м’які приголосні звуки.

Дайте відповіді на запитання, користуючись текстом вправи 2. Запишіть.

—   Що відомо людям про Сонце?

—   Яке Сонце за формою?

—   Яка швидкість обертання Сонця?

—   Що воно розбризкує?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити