Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ


Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь)


29

1. Прочитайте та відгадайте загадку.

Квітоньками біленькими

весною зацвіту.

Ягідками солоденькими

усіх зимою пригощу.

• Вимовте звук, який позначає виділена буква. Якою буквою позначено м’якість цього звука?

• Спишіть загадку.

Буква знак м’якшення (ь) позначає м’якість попереднього приголосного звука.

2. Прочитайте слова в лівій і правій колонках. Усно з’єднайте їх за змістом. Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.

•   Яка буква позначає м’якість попереднього приголосного звука в підкреслених словах?

Буквосполучення ьо пишеться в середині слова. При переносі його не можна розривати. Переносьте так: по-льо-ва, по-льб-ти, ко-льо-ри.

3.  Прочитайте текст.

РУШНИК

Хто не бачив  вишитий рушник? Рушник — один із оберегів.

По всій Україні рушником накривали хл..б на столі. Хлібом-сілл.. на рушнику зустрічают.. гостей. Рушник, вишитий кол..оровими нитками, дівчина готувала до свого весілля. Вишивати рушники — це мистецтво. Учіт..ся творити прекрасне!

За Галиною Малик

•   Що ви дізналися про український рушник? Прочитайте підкреслені слова. Вимовте м’які приголосні в кожному слові. Які приголосні звуки пом’якшуються знаком м’якшення (ь)?

•   Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Поділіть на склади для переносу виділене слово.

Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.

Складіть речення зі словами правої колонки вправи 2. Уведіть у речення слова зі знаком м’якшення (ь). Запишіть.

30

1. Прочитайте загадку.

Тонкий, високий, блакитноокий.

В полі виростає, нас одягає.

• Зі словом-відгадкою складіть речення, яке відповідає схемі. Використайте слова із загадки. Запишіть.

2. Прочитайте текст.

Діти, як ви думаєте, навіщо люди летять у космос? Може, на Землі стало тісно? Та ні. Місця скріз.. скіл..ки завгодно. Можливо, на Землі вже все зроблено-перероблено? Також  Роботи скріз.. багато.

Може, летят.. по золото чи інші скарби? Ну що ви! Скарбів  і на Землі, у нас під боком. Тоді в чому ж річ? Чого людині не вистачає? їй не вистачає знань! Це тільки здається, що ми так багато знаємо.

З журналу

• Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Що ви знаєте про пропущену букву?

3. Прочитайте слова лівої колонки. Доберіть до них слова, які відповідають на питання який?

що?

який?

праця

працьовитий

колір

 …

поле

 …

Складіть і запишіть речення зі словами правої колонки вправи 3. Поділіть ці слова на склади для переносу.

31

1. Прочитайте вірш.

 спати захотів,

Сам постелю постелив.

Сам собі приніс подушку,

Підмостив її під вушко…

Михайло Стельмах


•   У підкресленому слові вимовте звуки, назвіть букви.

•   Зробіть звукову схему виділеного слова.

2. Прочитайте текст.

Жили колись двадцять п’ять олов’яних солдатиків — двадцять п’ять різних братів, їх одержав хлопчик у день свого народження.

Усі солдатики були … один на одного.

Лише  п’ятий … від своїх братів. У  була  … нога.

 солдатика виливали останнім і не вистачило … . Але на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо. І саме цей солдатик відзначився своїми … .

За Гансом Крістіаном Андерсеном

• Спишіть другий абзац, уставляючи слова з довідки.

Довідка: подібні, відрізнявся, одна, олова, пригодами.

•   Вимовте звуки, назвіть букви в підкреслених словах. Поділіть ці слова на склади для переносу.

3. Прочитайте вірш, уставляючи пропущені букви.

Носик запорошений


Леся Мовчун

•   Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви. Які це звуки? Назвіть букви, які їх пом’якшують.

•   Спишіть речення зі словами, у яких пропущені букви.

Дізнайтеся про пригоди олов’яного солдатика, прочитавши всю казку. Розкажіть. Спишіть перше та друге речення вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити