Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ


Апостроф


38

1. Прочитайте вірш.

Свіжу та барвисту,

З золотого листу.

Андрій Малишко

• Виразно прочитайте підкреслені слова. Які звуки позначає виділена буква? Чітко вимовте ці звуки. Як вимовляємо звук [в]?

Апостроф — це знак (’), який уживається на письмі для позначення роздільної вимови приголосного твердого звука перед м’яким звуком [й].

2. Прочитайте слова.

•    Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви.

•    Вимовте звуки, які позначають виділені букви.

•    Спишіть слова.

Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки [йа], [йу], [йе], [йі].

3. Прочитайте текст. Перекажіть казку.

Фея П’ятинка спускається на землю щоп’ятниці. Вона товаришує з дев’ятирічним Антоном, який живе в Києві. Щоп’ятниці фея П’ятинка в нього гостює.

Цієї п’ятниці фея П’ятинка розповідає Антонові, що першим гончарем на світі був Бог.

— А ти знаєш, — каже фея П’ятинка, — що людські серця дуже подібні до глечиків. Поки людина живе, її серце наповнюється добрими вчинками,  любов’ю, добротою, мудрістю, радістю, спогадами.

Антон уважно слухає фею П’ятинку, адже вона — чарівна фея.

За Дзвінкою Матіяш

•   Спишіть перший абзац. Підкресліть слова, які пишуться з апострофом. Поясніть правопис апострофа.

•   Прочитайте виділене слово. Вимовте звуки в ньому. Поясніть правопис апострофа.

Спілкуймося красно

Спілкуючись, спостерігайте за співрозмовником. Намагайтеся зрозуміти його почуття. Використовуйте слова, які підтримають вашого співбесідника.

Прочитайте слова феї П’ятинки з вправи 3. Поясніть, як ви їх розумієте. Зробіть звукову схему підкресленого слова. Спишіть.

39

1. Прочитайте слова лівої колонки.

що?

який?

камінь

кам’яний

солома


дерево


олово• Доберіть у праву колонку слова з апострофом. Поділіть дібрані слова на склади. З дібраними словами складіть і запишіть речення.

При переносі слів апостроф не відокремлюється від попередньої букви: солом’-яний, подві-р’я.

2.   Прочитайте. З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть.

• Поясніть правопис слів з апострофом.

3. Прочитайте текст.

З’явилася густа чорна хмара. Вона шви..ко росла.

 падали перші краплі до..у , а потім з неба линула нестримна ..лива.

• Спишіть, уписуючи пропущені букви. Які звуки вони позначають? Поясніть правопис підкресленого слова.

Складіть і запишіть речення зі словосполученнями солов’їні пісні, запах м’яти, рум’яні яблука.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити