Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

СЛОВО


Лексичне значення слова


43

1.  Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

Слово! Воно вітає, зустрічає, наставляє, допомагає. Воно радісне, захоплююче, мудре, горде. Усе це рідне слово — таке значуще й прекрасне.

За Русланом Кацавцем

• Спишіть текст. Вимовте звуки у виділеному слові.

2.  Прочитайте текст.

Скільки слів у сучасній українській мові? На це запитання не відповість ніхто!

 своє значення. У мові є слова, які допомагають зв’язно говорити.

•   Про що йдеться в підкресленому реченні. Спишіть другий абзац.

•   Прочитайте слово в нижній частині пісочного годинника. Складіть речення з цим словом. Запишіть.

Слова — це назви тих предметів, які людина бачить навколо себе, ознаки та дії цих предметів.

3.   Прочитайте вірш.

Буває, що слово відоме давно, а знає не кожен, що значить воно. Дмитро Білоус

Запам’ятайте! Значення слів пояснює тлумачний словник.

Саджанець — молода рослина (дерев чи кущів), вирощена в розсаднику й призначена для садіння.

Серпанок — 1. Легка прозора тканина; вуаль. 2. Легка, схожа на дим поволока, що заважає бачити, сприймати щось чітко.

Перше слово має одне значення, а друге — два значення. Отже, у нашій мові є слова, які мають одне або кілька значень.

Складіть і запишіть речення зі словом серпанок.

Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.

Осені потрібно виконати багато справ. Обтрусити л..сточки з дерев. Збудувати з..мові житла для звірів. Приспати їх, як мален..ких діток. Напо..ти землю водою.

За Петром Керанщиком

Розгляньте малюнок. Що лежить на скатертині? Запишіть предмети одним словом.

44

1. Розгляньте малюнок. Запишіть назви предметів у дві групи.

Айва, … , … — це … .

Сироїжки, … , … — це … .

•   У якому значенні вживається слово лисички? Складіть і запишіть із цим словом речення.

2. Прочитайте текст.

Давно повилітали пташенятка з гнізд. Пташки збираються в зграї. Вони будуть  краї.

Покинули свої хатки-шпаківні чорно-рябенькі шпаки. Сотні ластівок ось-ось полетять на південь. Адже ластівки дуже  відлітають від нас так само, як і соловейки.

Зозулі теж рано зникають. Поважно бродять по болоту сім’ї лелек.

Скоро перша паморозь посріблить траву, кущі, дерева.

•  Випишіть із тексту підкреслені слова. Доберіть до них слова, протилежні за значенням за зразком.

Зразок Чужі — рідні.

•  Спишіть останнє речення тексту. Яким одним словом можна назвати виділені слова?

3. Розгляньте малюнки.

•  Виберіть і виконайте завдання.

Меблі: шафа, … , … , … .

Посуд: чашка, … , … , … .

Електротовари: кавоварка, … , … , … .

Повітряний транспорт: повітряна куля, … , … , … .

Спишіть другий абзац вправи 2. Підкресліть слова, які відповідають на питання хто?

45

1. Розгляньте малюнки.

Що це?

Хто це?

•   Запишіть за зразком.

Зразок

(що?) Трактор, … .             (хто?) Тракторист, … .

•    Як утворилися слова, які відповідають на питання хто? 2. Прочитайте текст.

 — це л..ди, які вирощу..ть хліб. Прослідкуймо шлях хліба від ниви до столу.

Щороку землероби орють, розпушують, удобрюють ріллю, сіють зерно. Потім комбайнери збирають урожай. Господарі спокійні за хлібний урожай тоді, коли він потрапить у зерносховища. Мірошники намелють білого борошна, а пекарі спечуть духмяний хліб.

• Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви. До підкресленого слова поставте питання. Як воно утворилося?

3. З’єднайте частини прислів’їв. Запишіть. Поясніть, як ви їх розумієте.

Спишіть другий абзац тексту вправи 2. Підкресліть слова, які відповідають на питання хто? Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити