Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

СЛОВО


Дієслово


65

1. Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

Кульбабка  пелюстки. Щось метушливе кружляло над нею.

    — Ти хто? —  Кульбабка.

—   Барвистий Метелик. Я буду працювати садівником у вашому саду.

—   Як це?

—  Отак. Літати й доглядати за всіма квітами. Лікувати їх, захищати від вітру, щоб він стебельця їхні не зламав. Оберігати від страшного дядька Громовища й тітки Грози. Наказувати квітам згортати пелюстки, коли приходить добрий дядечко Сон.

За Валентиною Запорожець

•   Назвіть героїв казки. Прочитайте текст в особах.

•   Випишіть слова, підкреслені рискою. Ці слова називають дію предметів і відповідають на питання що зробила Кульбабка?

•   Випишіть виділені слова. Ці слова називають дію предметів і відповідають на питання що буде робити Барвистий Метелик?

Дієслова — це слова, які називають дію предметів і відповідають на питання що робити? що робили? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що зробить? що буде робити?

Дієслово — частина мови.

2. Прочитайте вірш.

В лісі випав перший сніг

На ведмедиків барліг.

У барлозі під дубком

Спить ведмідь солодким сном.

Василь Шевчук

• Спишіть вірш. Підкресліть дієслова. Поставте до них питання. 3. Прочитайте текст.

Лісову галявину вкрив білий сніг. Біля куща стоїть старий пень. У ньому зимують квартиранти.

Під коро.. сховалис.. дрібні комашки. Мі.. корінням умостилася метка я..ірка. Під опалим листям сплят.. жаби. Згорнувшись клу..ком, заснув їжачок.

За Георгієм Скребицьким

• Розгляньте малюнок. Як підготувався їжачок до зими?

• Із перших трьох речень випишіть за зразком дієслова, які пов’язані з іменниками.

Зразок

Сніг (що зробив?) вкрив.

Пень (що робить?) … .

Квартиранти (що роблять?) … .

Спишіть другий абзац вправи 3, уставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова.

66

1. Прочитайте текст. Зверніть увагу на підкреслені слова.

У садку був кущик, а під кущиком — нірка. У нірці  мишка. Кущик  листям. Мишка в нірці солодко  під кущиком. Гарно було!

Прискакав до ку..ика куцохвостий зайчик. Зіп’..вся на задні ла..ки до найкращої галу..ки. А на н..ому сидів павучок.

    — Ой, біда, біда! Рятуйте! — закричав зляканий павучок. Мишка вискочила зі своєї хатки:

— Пане Довговушенку, скажіть, будь ласка, чи не краще вам наїстися всмак молодої соковитої капусти?

— Де вона? — запитав зайчик.

— На грядці! — показала мишка.

— Спасибі! — сказали кущик і павучок.

За Романом Завадовичем

•   Які слова вдячності промовили павучок і кущик мишці? Які слова свідчать про те, що мишка була ввічливою?

Увічливість — основа добрих взаємин між співрозмовниками. Уникайте суперечок, поважайте думку співбесідника.

•   З першого абзацу випишіть дієслова до іменників за зразком.

Зразок

Мишка (що робила?) жила, … .

Кущик (що робив?) … .

2. Відгадайте загадку. Яка ще буває мишка? Спишіть. У слові-відгадці вимовте звуки.

Я не нишпорю в коморах, не ховаюся по норах, ковзаю по столу трішки, бо — … я мишка.


2.   Прочитайте текст.

Комп’ютерна мишка «сидить» на робочому столі. Допомагає виконувати на екрані різні операції. Вона рухає курсор* по екрану. Ставить його в потрібне місце.

Комп’ютерна мишка знак м’якшення поставит.. , і крапку, і знак питання або знак оклику. Слово підкреслит.. , замінит.. малу літеру на велику. Отака комп’ютерна мишка!

Курсор — стрілочка, яка рухається на екрані комп’ютера.

Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Поясніть правопис виділених слів. Підкресліть дієслова.

Спишіть другий абзац вправи 1, уписуючи пропущені букви. Підкресліть дієслова, поставте до них питання.

67

1. Прочитайте текст.

Давно-давно в Києві жив князь Володимир. Князь любив книги. Читав їх часто: і вдень і вночі. Привозив книги з усіх куточків землі. Він не тільки багато читав, а й писав. Ось що написав великий князь дітям.

Не лінуватись, а щиро 

Старших людей 

Мудрих 

Не чинити зла ні людям, ні природі.

 з людьми, добрі слова 

Справами  свою державу.

З журналу

• Прочитайте підкреслені слова. Яка це частина мови? Поставте до них питання. Спишіть.

• З’єднайте дієслова з іншими словами за змістом порад. Спишіть.

2. Продовжіть речення дієсловами з першого абзацу вправи 1 за зразком.

Зразок

(хто?) князь; князь (що робив?) жив, … , … , … .

3. У виділеному слові вправи і вимовте глухі та дзвінкі приголосні звуки.

- Спишіть перший абзац вправи 1. Підкресліть дієслова. Поставте до них питання.

68

1. Прочитайте вірш.

Я — звичайний домовик.

Я сидіти вдома звик.

Я люблю торти і креми,

булки, виквацяні* 

їм цукерки і халву

і за пічкою живу.

А коли немає пічки —

у портфелику в Марічки.

Чисто там і місця досить,

ще й мене Марічка носить.

Неоніла Стефурак


Виквацяний — добре намащений.

• Хто герой вірша? Який, на вашу думку, домовик?

•   У другому й третьому реченні вірша змініть дієслова так, щоб вони відповідали на питання що робив? Доповніть ними речення. Запишіть.

Домовик (що робив?) … , … , … .

•   У підкресленому слові вимовте звуки, назвіть букви.

•   Спишіть останні два речення. Поясніть правопис виділеного слова.

2. Прочитайте текст.

Вечір. Сходить місяць. З гір спускаються крихітні домовички. Вони прямують до села. Що вони там роблять?

Спершу домовички беруться за мітли й підмітають вулицю. Потім ідуть на чиєсь подвір’я добудовувати стіну в будиночку. Прополюють квітник. Як тільки сонечко прокидається, домовички йдуть назад у гори.

Кому ц..ого разу вони допомагатимут..? Ці мал..ки усе зробл..ть охайно, зі смаком! У них 


За братами Грімм (Переклад О. Зозулі)

•   Спишіть перший абзац. Підкресліть дієслова, поставте до них питання. З якою інтонацією потрібно читати останнє речення абзацу? Прочитайте.

3. Спишіть із вправи 2 останній абзац, уставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на розділові знаки в кінці речень. Зробіть звуковий аналіз виділеного слова.

•   Як ви розумієте підкреслений вислів?

Спишіть другий абзац вправи 2.

Підкресліть дієслова, поставте до них питання.

69

1.   Прочитайте прислів’я.

Умієш помилятися, умій і виправлятися.

• Спишіть. Підкресліть дієслова, протилежні за значенням.

2.   Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

Мама пішла до магазину, а Степанкові наказала нічого не боятися. А чого йому боятися? З будки пес  виглядає. У хліві бичок

 мукає. На старій акації шпаки сидять.

Степанко хазяйнує. Виніс Дружку хліба. Посвистав разом зі шпаками. Треба ще Буцькові бур’янцю нарвати. Он ластівки прилетіли! Посідали й радісно щебечуть.

Прийшла мама з магазину. Принесла Степанкові 

Він ой як його любить!

За Олександром Копиленком

•   Чому підкреслені слова в першому абзаці пишуться з великої букви?

•   Випишіть із першого абзацу іменники й пов’язані з ними дієслова за зразком.

Зразок

Мама (що зробила?) … .

Дружок (що робить?) … .

Буцько (що робить?) …  .

Шпаки (що роблять?) … .

•   Спишіть останній абзац. Підкресліть дієслова. Від якого слова утворився підкреслений іменник?

3. Прочитайте прислів’я.

Маленька праця краща за … безділля.

Більше роби — … говори.

Хто працює, той працю … .

•    Спишіть, уставляючи слова з довідки.

Довідка: велике, менше, шанує.

•    Підкресліть протилежні за значенням слова.

Спишіть другий абзац впраи 2. До виділених слів доберіть протилежні за значенням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити