Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

СЛОВО


Описуємо, міркуємо, розповідаємо


70

1.  Прочитайте початок казки.

Жили-були в густому лісі дві білки. Вони були гарні, пухнасті й спритні, але різної вдачі.

2. Розгляньте малюнки, на яких зображено життя двох білок. Розкажіть.

3.  Прочитайте продовження казки.

Одна весь час працювала: збирала горішки, гриби, жолуді, усе складала в дуплі дерева.

А друга була зовсім не дбайлива. Цілими днями стрибала з галузки на галузку.

Наступила зима. Вітер віє по хаті лінивої білки. Вона пригадала свою працьовиту сусідку.

— Піду до неї. Хай допоможе чим-небудь, а літом я їй віддячу.

Та й пішла.

• Складіть речення, у яких розповідається про життя дбайливої білки. Використовуйте слова з тексту.

• Складіть речення, у яких розповідається про життя недбайливої білки. Використовуйте слова з тексту.

• Придумайте кінцівку казки. Розкажіть.

• Якій із білок можуть належати висловлювання?

— Сідай, будь ласка. Чим хата багата, тим і рада.

— Їж на здоров’ячко.

— Я не заслужила на таку доброту.

— Без праці немає добра.

71

1.  Відгадайте загадку.

Наша матінка-завія

Нас із сита всюди сіє,

А як сонце припече —

Ми струмочком потечем.

• 3 тексту загадки випишіть дієслова, які відповідають на питання що робить? що зробить? що зробимо?

(що робить?) сіє; (що зробить?) … ; (що зробимо?) … .

2. Прочитайте текст.

Мама олениха під снігом … їжу. Оленятко … носом мамі в шию. Потім воно … до стогу сіна. Мама все … . Разом вони … сіно.

За Валерією Іваненко

• Спишіть текст, уставляючи пропущені дієслова з довідки.

Довідка: шукала, ткнулося, побігло, зрозуміла, їли.

3. Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

Холодно взимку зайчику. Він вибіг на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить. Сніг проти місяця блищить. Холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить:

— Місяцю любий, зігрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати!

Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже:

— Іди полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломи.

Зарився зайчик у скирту, виглядає, усміхається, радіє:

— Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле.

За Василем Сухомлинським

•   Випишіть із тексту три речення про зимову ніч. Підкресліть дієслова.


• Прочитайте діалог зайчика й місяця. Спишіть речення, у якому зайчик вимовив подяку.

Спілкуймося красно

Пам’ятайте! Під час спілкування вживайте слова, які втішають, заспокоюють. Від заспокійливих слів стає тепло й радісно на душі.

Складіть речення. До тексту якої вправи вони можуть бути початком? Запишіть. Підкресліть дієслова.

У, стояли, лісі, засніжені, смереки, галявину, на, вийшло, оленятко, помітило, воно, стіг, сіна.

72

1. «Зберіть» слова. Спишіть. Яка це частина мови?

• Поєднайте слово мити зі словами він, вона, воно, вони.

Запишіть за зразком.

Зразок

Він читав. Вона читала. Воно читало. Вони читали.

2. Прочитайте текст.

БІЛА КАЗКА

Учора випав перший сні.. . І все зробилося білим.

Біла курочка знесла біле я..чко. Загубила ..ого в білому сні..у.

Білий півень заспівав білу пісеньку. У білої білочки народилися білі білченята. Вони одразу ж застрибали по білих гілках. Біла білочка не може їх відшукати.

Дим із димар.. іде білий. Я їм білий хлі.. і п’ю каву з білим молоком.

За Імануїлом Зієдонісом

• Прочитайте заголовок. Чому цей твір названо казкою?

• Прочитайте третій абзац. Що в ньому казкового, а що відбувається насправді?

• Спишіть речення, уставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова.

3.  Прочитайте текст.

Ви всі чули вислів «показати, де раки зимують»*. Житло рака — цікава будівля.

У квартирі рака є центральна зала, бічні коридори й комори. Рак цілий рік … у своїй норі-квартирі. … тільки на полювання.

На зиму рак … листям, травою. І … спати до весни.

За Валентиною Межеріною

Показати, де раки зимують — провчити кого-небудь, завдаючи йому прикрощів, неприємностей.

•   Уставте пропущені дієслова з довідки. Поставте до них питання.

Довідка: живе, виходить, запасається, лягає.

Спишіть словникове тлумачення вислову.

Спишіть текст вправи 3. Підкресліть дієслова.

Службові слова в реченні

73

1. Прочитайте загадку.

Швиденька й маленька,

горішки 


• Зверніть увагу на підкреслене слово. На що воно вказує? На яке питання відповідає?

• Розгляньте схему. Порівняйте схему з реченням.

• Якого слова немає в схемі? Назвіть це слово в реченні. Чи можна поставити до нього питання?

2. Прочитайте слова в рядках. Чи можна з них скласти речення? Чому? Знайдіть потрібні слова на картках і складіть речення.

Зимовому, тихо, лісі.

Деревах, лежали, шапки, білі.

Ялиною, зайчика, виднілися, сліди.

Слова, які поєднують, сполучають інші слова в реченні, називаємо службовими. До службових слів не можна поставити питання.

4.   Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

Спочатку було тепло, а потім підмерзло. Дороги стали блискучими і слизькими. Я вийшов на вулицю.

Дивлюся — по дорозі біжить хлопчик. Він біг, біг і простягнувся на льоду. Я стояв біля воріт і голосно сміявся. Хлопчик піднявся і побіг наздоганяти свою шапку.

Я побіг за ним. Раптом я посковзнувся і впав на лід.

І, знаєте, мені чомусь зовсім не було смішно.

За Олегом Буценем

•   Прочитайте службові слова в кожному реченні. Спишіть перший абзац, підкресліть службові слова.

•   Чи подобається вам поведінка хлопчика, який стояв біля воріт і спостерігав? Чому?

Спишіть прислів’я. Підкресліть службові слова.

З чужої біди не смійся.

Що не бувало, то тепер настало.

У лиху годину взнаєш вірну людину. Ніхто не знає, що його в житті чекає.

74

1. Розгляньте малюнок. Складіть речення, використовуючи службові слова на, під, біля.

Слова на, під, до, перед, біля, у, в, через поєднують між собою інші слова й утворюють речення.

Це прийменники.

2. Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

ДИВНИЙ МИСЛИВЕЦЬ

… нашому селі живе дід Максим. Усі кажуть: дід-мисливець. Як тільки починається полювання … зайців чи … качок, дід щодня йде … рушницею … лісу.

Але що це за дивний мисливець! Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить … порожньою торбою.

Одного разу дід Максим приніс маленьке зайченя. Знайшов … кущем. … нього була зламана лапка. Дід вилікував зайчика і відніс … поле.

За Василем Сухомлинським

    • Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені прийменники.

• Поміркуйте, чому діда Максима назвали дивним мисливцем.

3. Випишіть із другого абзацу вправи 2 речення, у якому пропущений прийменник.

• Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

Спишіть останній абзац вправи 2, уписуючи пропущені прийменники.

75

1. Прочитайте уривок із казки.

— Я — Крижинка, гість із царства зими, — сказав крижаний хлопчик.

Він … Петрусеві про свій далекий край. На шибках намалював зимові малюнки. А Петрусь … для Крижинки  олівцями квіти, дерева, трави на папері.

Хлопчик … з ліжка, … до вікна, … на засніжену вулицю.

— А де ж Крижинка?

За Іриною Калинець

• Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені дієслова з довідки.

Довідка: розповів, устав, підійшов, намалював, подивився.

• До вписаних дієслів поставте питання.

• Прочитайте службові слова.

• Поділіть на склади підкреслене слово.

• Прочитайте останнє речення. З якою інтонацією потрібно читати це речення? Дайте відповідь на запитання. Запишіть.

2. Хто «збере» більше дієслів? Запишіть.

• До трьох записаних дієслів доберіть іменники за зразком.

Зразок

(що робити?) співати; співати (що?) пісню.

3. З’єднайте частини прислів’їв. Підкресліть дієслова. Запишіть їх. Випишіть прийменники.

Прочитайте народні прикмети.

Терен зацвітає перед останніми весняними приморозками.

Виросли шишки на ялині знизу — на ранні морози, а на вершині — на ранній кінець зими.

• Спишіть. Підкресліть дієслова. Випишіть прийменники.

• Доповніть речення дієсловами з тексту.

Терен (що робить?) … .

Шишки (що зробили?) … .

• Доберіть і запишіть слово до схеми [— • |= : •].


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити