Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ


Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки


5

1.  Спишіть скоромовку, записуючи пропущену букву.

Ск..р..м..вки ск..р..м..влю

із велик..ю люб..в’ю,

щ..би л..вкі ск..р..м..вки

збагатили рідну м..ву.

З журналу

• Яку букву ви вписали? Який звук вона позначає? Як утворилося слово скоромовка? Вивчіть скоромовку напам’ять.

2.   Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

П..чаток жовтня був на д..во т..плим. Обманут.. тепл..м с..ниці п..серед осені знову зацв..ли.

 привабливий медовий запах. На нього злетілися жовті (оса).

 на (ягода),  (солодкий) суничним соком. Рідко таке трапляється.

За Віктором Приходьком

• Спишіть другий абзац, слова в дужках поділіть на склади.

• Які букви в підкреслених словах позначають два звуки?

Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.

3. Прочитайте вірш.

Журавлі 

курличуть, 

«прощавай», літечко

з собо.. кличуть,

забира..ть в теплий край.

Марія Познанська

 

• Спишіть, уставляючи пропущені букви. Які звуки вони позначають?

При вимові голосних звуків струмінь повітря не зустрічає перешкод. Букви я, ю, є позначають два звуки на початку слова і складу: [йа], [йу], [йе]. Після м’якого приголосного букви я, ю, є позначають звуки [а], [у], [в]. Буква ї завжди позначає два звуки [йі].

Спишіть перший абзац вправи 2, уписуючи букви, які позначають голосні звуки.

6

1.   Прочитайте вірш.

Мати доні молодій

Огородик наділила.

Розкошує доня мила,

Каже няньці — тісно їй:

В земляній сиджу коморі,

А коса моя надворі.

Леонід Глібов


• «Зберіть» слово з підкреслених букв. Поділіть його на склади. Вимовте наголошений склад.

• Спишіть перше речення. Доберіть до слова молодій слово, протилежне за значенням.

• Доберіть до виділеного слова слова, близькі за значенням. Запишіть.

• Зробіть звуко-буквений аналіз цих слів за зразком.

Зразок

2. Прочитайте текст.

МАЙЖЕ КАЗКА

А чи знаєте ви, що  яку ми всі любимо, прийшла до нас з Америки? Вона полюбила  землі, а ми її. Помідори в Італії називають «золотими  Спочатку цей овоч потрапив у  а потім прижився й в 

А як багато сестричок має капуста! Найвідоміші — брюссельська, цвітна й броколі. А сама вона родом з Іспанії. Я подумав: «Яка щедра українська земля».

За Віталієм Тумановим


• Випишіть за зразком із тексту назви країн та їх громадян. З якої букви пишуться назви країн? А з якої — назви громадян?

Зразок Америка — американці.

•  Спишіть перший абзац. Поділіть підкреслені слова на склади для переносу. Визначте наголошені склади.

3. Утворіть речення із словосполученнями. Запишіть.

На нашій землі; наша земля; наші землі.

•  Вимовте звуки в підкресленому слові.

Спишіть другий абзац вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити