Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

РЕЧЕННЯ


Розповідні речення


87

1.  Прочитайте текст.

Ведмедику залишилося дертися по дереву зовсім-зовсім мало — і… Т-р-рісь!

— Рятуйте! — крикнув Пух, полетівши вниз. — Ех, навіщо я тільки … . Та я ж не хотів робити шко.. . Я ж тільки хотів … . Звісно, краще було б не … .


За Аланом Мілном

• Подумайте, чи закінчував свою думку ведмедик. Чому?

• Доповніть слова Вінні-Пуха так, щоб утворилися речення. Запишіть.

2. Прочитайте вірш, завершіть речення словами з довідки. Спишіть.

Ми прийшли до … , вітер аж гуде.

 крига ще … .

За Галиною Гриненко

Довідка: річки, іде, вербичка.

• Поясніть значення підкресленого слова.

3. Прочитайте текст.

на горищі старого млина жила сова було в неї двоє маленьких совен..т сова тішилас.. сво..ю малече.. під крилами їх ховала 

пестила пісен..ки співала які красиві совенята     

За Василем Мельником

• Установіть межі речень. Спишіть, уставляючи пропущені букви та розділові знаки в кінці речень.

Складіть два речення з підкресленим словом вправи 2 в різних значеннях.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити