Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

РЕЧЕННЯ


Описуємо, міркуємо, розповідаємо


88

• Прочитайте уривок із казки Еріка Карла.

— Звідки ти прийшов до нашого саду? — запитала Кульбабка.

— Моя дорога була дуже довга, — відповів Метелик. — Послухай, як усе було.

• Розгляньте малюнки. Придумайте речення за поданими схемами та малюнками.

Спочатку на листочку лежала личинка.

У неділю з личинки виповзла гусінь.
•   Усно поставте питання до використаних дієслів. Які дієслова близькі за значенням до дієслова з’їла?

•   Зачитайте розповідь від початку до кінця. Запам’ятайте правопис назв днів тижня.

89

1. Прочитайте текст.

Українські звичаї дуже … . Хати по селах … і … . Український національний одяг … . А які красиві українські … ! Ними захоплюється весь … . Українці в поведінці … й … .

З журналу

• Чи закінчена думка кожного речення? Чому?

• Спишіть текст, уставляючи слова з довідки, які закінчать думку в реченнях.

Довідка: гарні, неповторний, білі, чисті, вишивки, увічливі, світ, чемні.

Запам’ятайте: речення виражає закінчену думку.

2.   Прочитайте веснянку.

— Ой весна, весна, днем красна! Що ти нам, веснонько, принесла?

— Принесла я вам літечко, щоб родилось житечко.

•   Прочитайте останнє речення. Про що розповідається в цьому реченні? Спишіть.

Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка (.).

Якщо в кінці речення ставимо крапку, то голос знижуємо.

3. Прочитайте вірш.

Ой, який ти молодець —

Скільки зразу збив з гілок

грушок, яблук і сливок!

Катерина Перелісна

• Прочитайте підкреслені слова. Інтонаційно передайте захоплення тим, що зробив вітер. Спишіть.

Розповідні речення, у яких відображаються певні почуття, вимовляються з підвищеною інтонацією.

У кінці таких речень ставиться знак оклику (!).

Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова. Чому підкреслені слова пишуться з великої букви?

Складіть і запишіть три розповідні речення про прихід весни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити