Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

РЕЧЕННЯ


Спонукальні речення


92

1.  Прочитайте примовку.

Хиті, хиті, а коники в житі!

А ти, Грицю, не гуляй,

Іди коні виганяй!

•   До кого звертаються в примовці?

•   До якої дії спонукають* Гриця? Спишіть. Зверніть увагу на розділові знаки в кінці речень.

Спонукати — змушувати, прохати, заохочувати до якоїсь дії, певного вчинку.

Речення, у якому висловлюється спонукання до дії (заохочення, порада, прохання, наказ, заклик), називається спонукальним.

У кінці спонукального речення ставиться крапка. Якщо в спонукальному реченні висловлюється радість, захоплення, наказ, — ставиться знак оклику.

3.   Прочитайте уривок із казки «Ріпка».

Кличе дід бабу Марушку: «Ходи, бабусю, не лежи, мені ріпку вирвати поможи!»

Промучилися цілий день, а ріпка сидить у землі, як пень.

Кличе баба дочку Мінку: «Ходи.»

За Іваном Франком

• Прочитайте слова дідуся. Яке це речення? Спишіть.

• Доповніть і спишіть слова бабусі. Яке це речення?

4.   Прочитайте вірш.

Розбігайтесь, людоньки, хто кудою!

Горобець із білою бородою!

Може, він старійшина чи мудрець?

Може, він заслужений горобець?

Ні, несе у дзьобику він 

пригодиться діточкам на перинку.

Ліна Костенко


•   Прочитайте спонукальне речення. Поясніть правопис підкресленого слова. Спишіть.

•   Спишіть питальні речення. Відшукайте в тексті слово, яке відповідає схемі. Запишіть.

[- • І - • І - • =]

•   Вимовте дзвінкі й глухі приголосні в цьому слові.

З вправи 3 випишіть розповідне речення.

93

1. Прочитайте текст.

Лесик зриває зелені стручки гороху й кидає в склянку. Час від часу горошини летять йому в рот.

— А смачні, а солодкі! І чого це вони такі солодкі, бабусю?

— Бо в них цукру багато.

— А чого в них цукру багато?

— Сорт такий, цукровий називається.

— Справді?

— Справді, Лесику, справді.

За Яремою Гояном

• Прочитайте спочатку запитання, а потім відповіді.

• Спишіть діалог онука й бабусі. З яких речень він складається?

• Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

2. Доповніть схеми речень словами з вправи 1. Які це речення?

3. З’єднайте частини прислів’їв. Прочитайте.

• Які це речення? Спишіть.

Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів із вправи 3. До виділеного слова доберіть протилежне за значенням слово. Запишіть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити