Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ


Ненаголошені голосні звуки [е], [и]


9

1. Прочитайте вірш.

Листя падає додолу.

Засинає гай і поле.

Анатолій Камінчук

• Визначте наголошений звук у підкресленому слові першого речення. Як він вимовляється?

Наголошені звуки [е], [и] вимовляються чітко, виразно: степ, крила, числа, пера.

•   Прочитайте підкреслені слова в третьому реченні. У словах вербі, листочок, деньочок голосні звуки [е], [и] — ненаголошені.

Ненаголошені звуки [е], [и] у вимові наближаються до [и], [е]: [веирбі], [лиесточок].

2. Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е] та [и].

• Що потрібно зробити, щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и]?

Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], треба дібрати перевірні слова за зразком один — багато. Наприклад: земля — землі, листок — листя.

Перевірні слова — це слова, які допоможуть вам перевірити написання букв, що позначають ненаголошені звуки [е], [и].

3. Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е], [и].

Зразок

• Існує ще один спосіб перевірки написання слів із ненаголошеними голосними звуками [е] та [и]. Який?

Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], треба дібрати слова-«родичі», у яких звуки [е], [и] є наголошеними.

Наприклад: вишневий — вишня, шишкар — шишка.

Спишіть слова, уставляючи пропущені букви. Доберіть до них перевірні: в..сло, з..рно, п..ро, р..балка.

10

1. Прочитайте загадку.

Голі поля, мокне з..мля,

ощ пол..ває.

Коли це буває?

•   Спишіть загадку, уставляючи пропущені букви. До цих слів доберіть перевірні слова.

•   Складіть речення зі словом-відгадкою. Запам’ятайте правопис слова восени.

2. Прочитайте слова в колонках. У першій колонці змініть слова перевірними, у другій колонці доберіть слова-«родичі».

ст..пи — степ                            т..хенько — тихо

л..сти —                                    гр..бник —

с..ни —                                     р..балка —

•   Спишіть, уставляючи пропущену букву в ненаголошеному складі.

•   Що треба зробити, щоб дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі?

Щоб дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі (е чи и), треба дібрати перевірне слово, у якому ненаголошений звук стане наголошеним. Наприклад: сини — син, крило — крила, сливове — слива.

3.  Прочитайте текст.

СИНИЧКА

Прийшла холодна з..ма.

Прилетіли вітри до з..ми та й кажуть: «Усе снігом засипало, а синичка ніяк покоритися з..мі не хоче. Стр..бає та й годі!» Наказала з..ма вітрам, щоб вони всі дороги, усі ст..жки замели, кучугури снігу понас..пали. Метуть вітри, з..ма снігом дороги зас..пає.

А синичка злетіла на гілку старого дуба та й шукає собі сніданок.

За Оксаною Іваненко

•   Чому авторка дібрала до тексту такий заголовок? Прочитайте речення, яке є початком тексту. Прочитайте речення, яке закінчує текст.

•   Випишіть слова, у яких пропущені букви. Доберіть до них перевірні. Запишіть. Зверніть увагу на виділене слово. До яких слів воно може бути перевірним?

- Спишіть другий абзац вправи 3, уставляючи пропущені букви.

11

1. Прочитайте вірш.

ОСІНЬ

Н..беса прозорі,

Мов гл..бінь ріки.

Падають, як зорі,

З явора л..стки.

Дмитро Павличко

• Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви.

• Вимовте перевірні слова, які допомогли вам уставити пропущені букви.

2. Прочитайте.

•   З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть.

•   Як ми називаємо підкреслені слова?

•   Зверніть увагу на виділені слова. Правопис якого слова треба перевірити? Доберіть до нього перевірне.

3. Прочитайте текст. Перекажіть.

У бабусі Груні була своя пара лелек. Лелеку звали Буськом, а лелечиху — Бусиха.

Ранньою в..сною вони поверталися з чужини й кружляли над с..лом. Баба Груня виходила з хати, махала їм косинкою.

Вона попросила хлопців, щоб зан..сли на хату кол..со. На ньому лелеки мостили гніздо. Гніздо було високе й розкішне.

За Віктором Близнецем

•   У першому абзаці тексту прочитайте назви птахів. Поясніть правопис підкресленого слова.

Спишіть другий та третій абзаци вправи 3, уставляючи пропущені букви. До слів, у яких пропущені букви, доберіть перевірні слова з довідки. Випишіть слова парами.

Довідка: весняний, веснонька, села, села, занесені, принести, колёса, колесом.

12

1. Прочитайте вірш.

Ходить лісом 

за пл..чима рюкзачок.

Він збира гр..бочки,

вис..пає в бочку,

солить їх на зиму

і  ними.

Ігор Січовик

• Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.

• Вимовте звуки в підкреслених словах.

2. Прочитайте текст.

Гуляючи в лісі, ми спостерігаємо за життям мурашок.  ст..жинки розбігаються від мурашиного міста.

Одна зі ст..жок привела нас на б..рег нашої річки. Над кручею росло невелике д..ревце.  гілки й л..сточки були обліплені мурашками.

З журналу

• Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. До яких слів не потрібно добирати перевірні слова? Поясніть правопис цих слів.

• Випишіть підкреслені слова, поділивши їх на склади для переносу.

3. Розгляньте малюнки.

гр..чаний мед

в..шневе варення

гр..бний суп

• Спишіть підписи під малюнками за зразком, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.

Зразок

Гречаний мед — гречка.

Складіть і запишіть речення з кожним перевірним словом із вправи 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити