Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ


Дзвінкі і глухі приголосні звуки


21

1. Прочитайте текст.

Була собі в річці

а в жабки зелена

а в шапці підкладка зелена —

така, як стрічка у мене.

І носить ту шапку жабка,

бо то її найкраща шапка.

Галина Кирпа

•   Спишіть підкреслені слова. Вимовте однакові приголосні звуки в цих словах; вимовте звуки, які відрізняють ці слова. Порівняйте вимову звуків, які позначають виділені букви.

•   Спишіть останнє речення. Підкресліть однією рискою слова, які відповідають на питання хто?, двома рисками — слова, які відповідають на питання що робить?

Знайдіть в останньому реченні слово, у якому дві букви й три звуки.

2. Прочитайте пари слів.

•   Які звуки позначають підкреслені букви? Яка різниця між звуками кожної пари? Вимовте звуки, які утворюються голосом і шумом, тобто дзвінко.

•   Вимовте звуки, які утворюються без голосу, тільки за допомогою шуму, тобто глухо.

• Зверніть увагу на дзвінкі приголосні, що не мають пари.

•   Порівняйте парні звуки в таблиці. Який глухий звук не має пари?

Приголосні звуки, які вимовляються з голосом і шумом, називаються дзвінкими.

Приголосні звуки, які вимовляються тільки з шумом, називаються глухими.

Дзвінкі приголосні звуки наприкінці складу та слова вимовляються дзвінко.

3. Прочитайте текст.

ФОТОГРАФ

Фотогра.. був ду..е талановитий. Він зробив стільки ..отографій, що й не ..лічити. У молодості він фотографував ..отоапаратом «Зеніт». Тепер у  — цифровий фото апарат. Усі фотографії мо..на «скинути» на комп’ютер. Його знімки хвалили, а охочі сфотографуватися в нього

чи замовити  записувались у чергу.

За Галиною Малик

•   Спишіть перший абзац, уписуючи пропущені букви. Які звуки ці букви позначають?

•   У виділених словах вимовте глухі та дзвінкі звуки.

Спишіть другий абзац вправи 3. Порівняйте вимову виділених слів у вправі. Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів.

22

1. Прочитайте загадку.

Якщо із з візьмеш це слово,

великий дощ впаде раптово.

Як тільки з на с заміниш,

між фруктами мене зустрінеш.

Коли я з д — росту на гілці,

коли ж і з т — пливу по річці.

• Запишіть відгадки. Якими звуками відрізняються ці слова? Підкресліть однією рискою букви, які позначають дзвінкі звуки, глухі — двома.

2. Прочитайте. З’єднайте слова з їхніми значеннями. Спишіть.

• Правильно вимовляйте звуки, які позначають підкреслені букви. Порівняйте вимову цих звуків із звуком [ф]. Спишіть виділені слова.

3. Прочитайте текст.

КРАПЛИНКИ РОСИ

Цвіте рожевий мак. Уночі впала роса. Уранці квітка прокинулася, побачила на своїх … краплинки роси.

—  Хто ви такі? — питається в … .

— Ми народжуємося з теплого … вітру. Ми — росяні … .

Зійшло … . У кожній краплинці загорілося по маленькому . .


За Василем Сухомлинським

• Спишіть текст, уставляючи слова з довідки.

Довідка: пелюстках, краплинок, нічного, краплинки, сонце, сонечку.

•   У вписаних словах підкресліть букви, які позначають глухі приголосні звуки.

 Спишіть слова лінійка, олівець, папір. Запам’ятайте правопис цих слів. Складіть з ними речення.

23

1. Прочитайте акровірш.

Розірвала блискавиця,

І в ту ж мить — гучний удар!

Мов гора упала з хмар!

Василь Довжик

•   Прочитайте виділені букви. Вимовте слово. Які звуки — дзвінкі чи глухі — у цьому вірші повторюються часто? Чому? Вимовте їх.

•   У підкреслених словах зробіть аналіз звуків за зразком.

Зразок

Грізну

дз.: [г], [р’], [з], [н]

гл.: немає

2. Прочитайте текст.

жив на світі в..селий  до н..ого приходили веселі й д..брі казки лихих і  він не л..бив казкар любив дітей для них він писав сво.. веселі казки.

За Овсієм Дрозем

•   Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення. Уставте пропущені букви.

•   У підкреслених словах вимовте глухі приголосні звуки.

3. Прочитайте вірш.

Рано в тиші лісовій

на галявині урок.

Василь Заєць

• Випишіть підкреслені слова. Зробіть аналіз приголосних звуків у цих словах за зразком.

Зразок Дзенькнув

дз.: [дз], [н], [н’], [в]

гл.: [к]

Спишіть акровірш із вправи 1. Зробіть аналіз звуків у словах другого рядка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити