Українська мова 2 клас - М.Д. Захарійчук - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ

Звуки і букви. Українська абетка

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь)

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Подовжені м’які приголосні звуки

Апостроф

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

СЛОВО

Лексичне значення слова

Іменник

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах

Велика буква в кличках тварин

Описуємо, міркуємо, розповідає

Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів

Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Узагальнюємо вивчене. Перевірте себе. Розв’яжіть тести

Дієслово

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

КОРІНЬ СЛОВА

Спільнокореневі (споріднені) слова

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

РЕЧЕННЯ

Розповідні речення

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Питальні речення

Спонукальні речення

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

Головні слова в реченні

Зв’язок слів у реченні

Описуємо, міркуємо, розповідає

ТЕКСТ

Особливості тексту

Будова тексту

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мовні та немовні знаки

Спорідненість мов

Усне і писемне мовлення

Слова ввічливості. Звертання

Описуємо, міркуємо, розповідаємо

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про звуки і букви

Що ми знаємо про частини мовиТ

Що ми знаємо про речення

Що ми знаємо про текст

Перевірте себе. Розв’яжіть тести

Описуємо, міркуємо, розповідаємо


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити