Українська мова 2 клас - М.С. Вашуленко - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС


§10 Апостроф


174. 1. Відгадай загадку.

Я такий же, як знак розділовий,

і відомий шкільній дітворі.

Та в словах української мови

я пишусь не внизу, а вгорі.

Спробуй лиш написати ім'я —

зразу стану потрібним і я.

Дмитро Білоус

2. Запиши слово апостроф. Вимов останній звук, підкресли букву, назви її.

Візьми до уваги! Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки.

175. 1. Прочитай слова. Після апострофа на місці букв я, ю, є, ї чітко вимовляй по два звуки: [йа], [йу],[йе], [йі].

Голуб'я, п’ю, в'є, сім’ї, торф’яний, бур’ян.

2. Спиши слова. Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

3. Зроби висновок, після яких букв і перед якими буквами ставиться апостроф.

Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

176. 1. Прочитай і спиши. Поясни вживання апострофа у словах.

Наше подвір’я, дерев’яна лавочка, м’який диван, гусяче пір’я.

2. Усно склади речення з поданими словосполученнями.

177. 1. Прочитай і спиши слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

М..ята, солов..ї, здоров..і, пір..я, б..ють, здоров..я, мор..я, бур..як.

2. Назви однакові букви в словах пір'я і моря. Зроби висновок, чи однакові звуки позначено цими буквами.

Так ми говоримо! Бережи здоров’я змолоду.

178. 1. Відгадай загадки і спиши їх.

1. Хто має кам’яну сорочку? 2. Не їсть, не п’є, а ходить і б’є. 3. Поля скляні, а межі дерев’яні.

2. Поясни вживання апострофа у словах.

3. Яке речення відповідає схемі?

179. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення.

1. Солов..ї селяться у парках, де в..ють свої гнізда і весело співают.. . 2. Ластівки носят.. у дзьобах грудочки м..якої глини для гніздечка. 3. У гніздечку вивелис.. мален..кі ластів..ята.

2. Спишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви або апостроф.

3. Усно зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.

180. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте вірш.

ШПАК

Жив у саду веселий шпак.

Було щебече та співає.

А тільки виткнеться черв’як —

летить стрілою і хапає.

Садок буяв і процвітав.

Та, спочиваючи від праці,

той шпак знічев’я поклював

десяток ягід на гілляці.

Хазяїн вздрів біду таку,

прожогом вибіг на подвір’я,

пальнув з рушниці по шпаку,

аж полетіло з того пір’я.

Давно в садку шпака нема,

і шпаченята там не свищуть,

а люта гусінь, як чума,

плоди псує і листя нищить.

Павло Глазовий

2. Зробіть висновок із прочитаного.

3. Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

Хто друга покарає, собі самому зробить зло.

4. Випишіть слова з апострофом. Поясніть одне одному їх написання.

181. 1. Прочитай і спиши вірш, вставляючи, де потрібно, апостроф.

В своїм селі, в своїм краю

люблю я співи солов..їні,

веселий гомін ручаю

і руту-м..яту при долині.

Тамара Коломієць

2. Назви слово, у якому буква ю позначає один звук. А в яких словах ця буква позначає два звуки?

182. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте скоромовку. Потренуйтеся швидко її промовляти.

Лежить п’ять п’ятаків. На кожному п’ятаку ще по п’ятаку.

2. Вивчіть її напам’ять і запишіть з пам’яті. Перевірте написане за підручником.

3. Побудуйте звукову модель виділеного слова.

183. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте жартівливий вірш.

Розкажіть, в які комп’ютерні ігри ви любите гратись.

В комп’ютера-мами, в комп’ютера-тата

є діти — маленькі комп’ютеренята.

Дорослі комп’ютери — тато і мама —

розв’язують дуже серйозні програми.

Малятам ще треба рости й підростати —

вони полюбляють із датками гратись.

Світлана Цушко

2. Запишіть на вибір одне з виділених слів і побудуйте його звукову модель. Перевірте одне в одного складені моделі.

Запам’ятайте! При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур'- ян, солов'- іний, комп'- ютер.

184. 1. Прочитай сполучення слів.

Бриль із соломи, будинок із каменю, ліжко з дерева, луска риби, пір’я горобця, квакання жаб.

2. Виділені слова заміни за зразком. Запиши утворені сполучення слів.

Зразок. Солом’яний бриль.

3. Поділи для переносу слова кам’яний і дерев’яний. Як можна ці слова перенести різними способами?

185. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте вірш.

Рве Мар’янка у торбинку

подорожник, материнку.

Петрик, Оля і Дем’янко

накопали валер'янки.

Федір Петров

2. Випишіть слова з апострофом, поділяючи їх для переносу.

3. Поміркуйте і скажіть, як будуть звучати імена цих дітей, коли вони стануть дорослими.

186. 1. Прочитай речення.

1. Діти впорядковують двір. 2. Над пасікою кружляють бджілки. 3. Важкі червонобокі яблука звисають із гілок. 4. За вікном горобці мостять гніздечка.

2. Виділені слова заміни словами з довідки.

Слова для довідки: в’ються, подвір’я, в'ють, рум’яні.

3. Запиши утворені речення. Поясни вживання апострофа у словах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити