Українська мова 2 клас - М.С. Вашуленко - 2012 рік

РЕЧЕННЯ

 

§23 Зв'язок слів у реченні

 

266. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і спишіть речення. Мідні морози скували землю.

2. Підкресліть головні слова в реченні.

3. Запишіть парами слова, зв’язані між собою. Встановити зв’язок між словами вам допоможуть питання, що в дужках.

Морози (що зробили?) ... ; скували (що?)... ; морози (які ?) ... .

267.   1. Навчися ставити питання від слова до слова. У кожному рядку знайди «зайве» слово. Поясни свій вибір.

Відчинити (що?) вікно, двері, кватирку. Поставити (що?) тарілку, чашку, серветку. Насипати (чого?) борщу, чаю, каші.

2. Склади і запиши спонукальне речення зі словосполученням відчинити двері.

268. 1. Прочитай і спиши вірш. Подумай, що в ньому наплутано.

Три ведмеді вухаті

пішли сіно конати,

і картоплю косити,

і вирубувать жито,

поливати будинки

й будувати ялинки.

Надія Кір'ян

2. До слів косити, копати, будувати добери з вірша слова, які зв’язувалися б із ними за змістом.

269. 1. Прочитай і спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення.

Діти пішли до лісу вони зупинилися біля високої сосни на сосні сиділа білка вона швидко заховалася за стовбур.

2. Про кого говориться в другому і четвертому реченнях? Підкресли в цих реченнях головні слова.

3. Усно встанови зв’язок між словами у третьому реченні.

Зразок. Діти (що зробили?) пішли; пішли (куди?) до лісу.

270. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте слова. Подумайте, скільки речень можна з них скласти.

У, кружляють, дивовижні, небі, сніжинки, на, крихітні, падають, землю, зірочки.

2. Складіть і запишіть речення. Для цього спочатку визначте головні слова. Потім зв’яжіть їх з іншими словами.

271. 1. Прочитай речення. Спостерігай, як вони поширюються іншими словами.

Дмитрик читає. Дмитрик читає журнал. Дмитрик читає дитячий журнал.

2. Якими ще словами можна поширити речення?

3. Запиши поширене речення.

272. 1. Прочитай речення в лівому стовпчику. Доповни їх словами з правого стовпчика.

Стоять тополі.

високі, при дорозі

Піднімається туман.

над річкою, ранковий

2. Запиши поширені речення. Порівняй, у яких реченнях думку виражено повніше.

273.1. Прочитай речення.

(Коли?)... повіяв (який?)... вітер. (Де?)... піднялися (які?)... хвилі.

2. Пошир речення словами, які відповідають на питання, що в дужках.

Слова для довідки: зранку, холодний, високі, на морі.

3. Запиши і прочитай поширені речення.

274. 1. Поділи текст на речення і прочитай уголос. Позначай кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

ЗИМОВИЙ ВЕЧІР

У лісі швидко насувається вечір темні тіні лягають попід деревами старі сосни стоять непорушно надвечірнє сонце сховалося за деревами

2. Спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення.

3. Підкресли головні слова у другому реченні.

275. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте мовчки опис гри «Гуси».

По один бік майданчика — діти. Це «гуси», які нібито пасуться в лузі. На другому боці — їхня «мати». Осторонь гуляє «вовк» — один із гравців. «Мати» голосно гукає до дітей:

— Гуси, гуси! Летіть додому!

— А для чого?

— Вовк за горою!

— Що він робить?

— Гуску скубе!

— Яку?

— Сіру, білу, волохату! Тікайте швидко до хати!

«Гуси» біжать до «матері», а «вовк» їх ловить. Той, кого спіймав «вовк», сам стає «вовком», і гра продовжується.

2. Прочитайте в особах слова «матері» й «гусей» (діалог). Як ви будете читати — тихо чи голосно? Чому? А чиї слова ви будете читати швидше — «матері» чи «гусей»?

3. Назвіть розповідні і питальні речення. Спишіть спонукальні речення.

276. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнки і розкажіть, що           зображено на кожному з них.

2. Дайте хлопчикам імена і складіть зв’язну розповідь за малюнками. У цьому вам допоможуть запитання.

1. Коли відбувалися події? 2. Що сталося з Іванком? 3. Як поводився у цей момент Сашко?

4. Що сталося з ним пізніше? 5. Що зробив після цього Іванко? 6. Якою може бути кінцівка розповіді?

3. Запишіть складений текст.

 

Так ми говоримо! Чужому лихові не смійся. Хто сміється, тому не минеться.

4. Як ви розумієте прислів'я? Вживайте їх доречно в своєму мовленні.

Які бувають речення?

Для чого вони вживаються?

Розділові знаки в кінці речень

Розповідні

Щоб розповісти або повідомити про щось. Івасик приплив до бережка.

Крапка, знак оклику

Питальні

Щоб запитати про щось.

Що зробив Івасик?

Знак питання

Спонукальні

Щоб спонукати до чогось» Івасику-Телесику, приплинь, приплинь до бережка!

Крапка, знак оклику

2. Поясни, коли в кінці розповідних та спонукальних речень ставиться знак оклику.

278. 1. Прочитай виразно вірш.

— Чом це, мамо, пташенята

до вікна летять щомить?

Це вони до мене в хату,

мабуть, хочуть залетіть?

Відчини віконце, мамо!

Хай вони сюди летять!

Я дивитимусь. Руками

я не буду їх займать!

Наталя Забіла

2. Відшукай спочатку питальні речення, потім — спонукальні й розповідні. Поясни, як ти їх розпізнаєш.

3. Спиши розповідні речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити