Українська мова 2 клас - М.С. Вашуленко - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

 

§3 Голосні звуки. Позначення їх буквами

 

50. Попрацюйте разом! 1. Вимовте різні голосні звуки.

2. Поміркуйте, чому вони мають таку назву.

3. Порівняйте свої міркування з правилом.

Звуки [a][о], [у], [а], [и], [і] - голосні, тому що: утворюються за допомогою голосу; під час їх вимови повітря через рот проходить вільно, на натрапляє на перешкоди; ці звуки утворюють склад.

51 . Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте текст.

Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он — схожа на білу троянду. Там он — як корабель із вітрилами. А на самісінькому обрії — наче рожеве дерево летить над землею. Махає дивним віттям, рідну землю вітає (Юрій Ярмиш).

2. Розкажіть, що ви бачили, коли спостерігали за хмарами.

3. Прочитайте і спишіть виділені слова. Вимовте в них голосні звуки.

52. 1. Прочитай вірш.

Хмарини, хмарини,

небесні кораблі,

за ними я піснею лину.

Безсмертя достойний

 лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.

Володимир Сосюра

 

2.   Побудуй звукові моделі виділених слів.

3.   Назви голосні і приголосні звуки у слові любить.

53.1. Прочитай слова. Протяжно вимов у кожному з них останній голосний звук і запиши букву, якою він позначений.

Весна, сім’я, село, несу, стою, іде, в’є, шпаки, журавлі, гаї.

2. Назви різні голосні звуки, які ти вимовив. Полічи, скільки їх. А скільки букв ти записав? Перевір свої записи за правилом.

В українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами.

Звуки: [а]  [о] [у]   [е] [и] [і]

Букви: а я  о   у ю  е є  и   ії

54. 1. Пригадай осінні місяці. Поспілкуйся з батьками і з’ясуй, чому вони мають такі назви. Розкажи про це в класі.

2. Запиши назви осінніх місяців. Назви голосні звуки і букви, які їх позначають.

55. 1. Прочитай слова.

Яків, ялина, Рая, Юрко, шию, Єва, читає, їжак, їде, Київ.

2. Спиши слова і поділи їх дужками знизу на склади за зразком. Вимов склади з буквами я, ю, є, ї. Назви звуки, які ми чуємо і вимовляємо в цих складах.

Букви я, ю, є можуть позначати по два звуки: [йа], [йу], [йе]. Буква ї завжди позначає два звуки — [йі].

56. 1. Попрацюйте разом! Прочитайте вірш спочатку мовчки. Подумайте, які слова треба виділяти голосом. Потім прочитайте його виразно вголос.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну.

Володимир Сосюра

2. Розкажіть, до чого закликає нас поет. Як він говорить про українську мову?

3. Вимовте голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Назвіть букви, якими вони позначені.

4. Спишіть вірш. Підкресліть букви, які позначають по два звуки.

Пам’ятайте! Під час переносу сполучення букв йо не можна розривати. Переносити треба так: pa-йон, га-йок.

57. 1. Прочитай слова і знайди ті, які можна пов’язати за змістом. Запиши утворені сполучення слів за зразком.

майорить

квіти

бойова

розмова

гайові

медаль

серйозна

прапор

 

 

2. Підкресли буквосполучення йо.

3. Вимов звуки і назви букви у словах майорить і гайові, Поділи їх для переносу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити